Перебування

Ви перебуваєте в Польщі, маючи:

  • дозвіл на постійне проживання або дозвіл н а п р ожи в а н н я д о в г о т е рмі н о в о г о
    резидента ЄС
  • статус біженця або додаткову охорону дозвіл на допустиме проживання або з
    гуманітарних причин,

а термін дії Вашої карти побит у (або документа „дозвіл на допустиме проживання”) спливає у період , на який оголошено
епідемічну загрозу або стан епідемії?

Ваше перебування й надалі буде л е г а л ь н е , о с к і л ь к и ц і до з в ол и безтермінові. Подайте прохання про видачу нової карти побиту після того, як в Управлінні буде відновлено обслуговування клієнтів у звичайному режимі.

Ви – громадянин держави-члена ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) або Швейцарської Конфедерації. Чи запровадження стану епідемії впливає на Ваші права стосовно перебування у Польщі?

Ні, хапровадження положення про епідемічну загрозу, а потіс стану епідемії, не впливає на Ваші права та права Вашої родини, пов’язані із перебуванням у Польщі.