Антикризовий щит для іноземців

  • Заявка на дозвіл на тимчасове проживання

– якщо останній день легального перебування і, разом з ним, граничний термін подання заяви про дозвіл на тимчасове проживання припадає на час стану епідеміологічної загрози або епідемії, цей термін продовжується до кінця 30-го дня після дати скасування останнього стану, що діяв.

Простіше кажучи: термін подання заяви на тимчасове проживання продовжується до 30-го дня від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім).

– перебування іноземця буде вважатися законним за умови, що він подасть заяву без формальних недоліків протягом строку, визначеного в пункті вище.

Вищезазначені положення відповідно застосовуються до: заявок про продовження шенгенської візи або національної візи, заяв про дозволи на постійне проживання, заяв про дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС, заяв про продовження терміну перебування в рамках безвізової подорожі.

  • Національна віза

– якщо останній день перебування іноземця на основі національної візи (тип “D”) припадає на період стану епідеміологічної загрози або епідемії, період перебування на основі цієї візи та термін її дії подовжується до кінця 30-го дня, від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім);

– у наведеному випадку іноземець не отримає нової наклейки про візу в своєму документі.

  • Тимчасове перебування

– якщо останній день періоду дії дозволу на тимчасове проживання припадає на період стану епідеміологічної загрози або епідемії, термін дії дозволу продовжується до кінця 30-го дня, від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім);

– у вищезазначеному випадку не видається та не обмінюється картка дозволу на проживання.

  • Дозвіл на роботу

– якщо останній день періоду дії дозволу на роботу припадає на період стану епідеміологічної загрози або епідемії, термін дії цього дозволу продовжується до кінця 30-го дня, від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім);

– вищезазначене положення також застосовується до рішень про продовження дозволу на роботу.

  • Декларація про доручення виконання робіт

– якщо в заяві про доручення на роботу, яка була внесена до реєстру заяв, дата припинення роботи потрапляє в період стану епідеміологічної загрози або епідемії, іноземець може виконувати роботу на підставі цієї заяви в періоді, не охопленому нею до кінця 30-го дня, від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім), без дозволу на роботу.

Простіше кажучи: якщо декларація припинить свою дію під час стану епідеміологічної загрози або епідемії, іноземець може працювати на її підставі до кінця 30-го, від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім).

– додатковий час не включається до ліміту можливостей роботи, виходячи з заяви (тобто 6 місяців за останні 12 місяців).

  • Особи, які зобов’язані повернутися

– якщо граничний строк зобов’язання іноземця залишити Республіку Польща припадає на період стану епідеміологічної загрози або епідемії, він буде продовжений до кінця 30-го дня від дати скасування стану епідеміологічної загрози або епідемії (залежно від того, який стан був останнім).