Зміна в дозволі на працю

Які зміни в різного роду в дозволах для іноземців?

Зміни в правилах працевлаштування іноземців практично не вплинули на процедури оформлення дозволу на роботу, а також на зміст даного документа. Єдиною зміною є встановлення черговості розгляду заяв про видачу дозволів на роботу для підприємців, які здійснюють діяльність, що має стратегічне значення для національної економіки, перелік яких буде представлений у розпорядженні.

В яких випадках не потрібно мати новий дозвіл на роботу?

Одна з важливих змін стосується положень, що складають перелік випадків, коли немає необхідності звертатися за новим дозволом на роботу. Даний перелік включений до статті 88f правило 1C. після внесення поправок перелік випадків виглядає наступним чином:

Зміна місцезнаходження або місця проживання, найменування або організаційно-правової форми особи, яка доручає виконання роботи іноземцю;

Прийняття місця роботи або частини іншим роботодавцем;

Перенесення місця роботи або частини на іншого роботодавця;

Заміна цивільно-правового договору трудовим договором;

і положення, додані після внесення поправок:

зміна найменування посади, на якій іноземець виконує роботу, зі збереженням обсягу обов’язків,

збільшення робочого часу з відповідним пропорційним збільшенням зарплати не вимагають подачі заяви на отримання нового дозволу на роботу.

Зміни в правилах, внесені 29 січня 2022 року, поширюються також на випадки, коли іноземці мають право працювати на території Республіки Польщі і їм не потрібно мати дозвіл на роботу. Після поправки до статті 87, правило 1, доданий пункт 9а, в якому йдеться про те, що іноземець має право працювати на території Республіки Польщі, якщо:

9a) є громадянином Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, про якого йдеться в статті 10 правило 1b і d Угоди про вихід, або членом його сім’ї, про яку йдеться в статті 10, правило 1e і f цієї Угоди.

Таким чином, до групи звільнених від обов’язку отримання дозволу на роботу в Польщі приєдналися громадяни Сполученого Королівства та Північної Ірландії, які скористалися правом на проживання в державі–члені ЄС відповідно до законодавства ЄС до завершення перехідного періоду і далі живуть в даній державі, також які скористалися правом прикордонних працівників, принаймні в одній державі–члені ЄС, відповідно до законодавства ЄС до завершення перехідного періоду і продовжують його використовувати.

Звільнення стосується також членів їх сімей.