Коли необхідно надати номер PESEL (індивідуальний номер), коли номер NIP (ІПН) ?

Відповідно до Закону про реєстрацію платників податків та платників номер PESEL є ідентифікаційним номером осіб, які:

включені до реєстру PESEL

не займаються приватним бізнесом,

не є платниками ПДВ,

не є платниками податків,

не сплачують внесків на соціальне та медичне страхування.

В свою чергу, в контактах з податковою інспекцією номер ІПН використовується особами, які:

здійснюють підприємницьку діяльність, що підлягає реєстрації в CEIDG (Центральний реєстр господарської діяльності),

не є підприємцями (не підлягають реєстрації в CEIDG), але ведуть приватний бізнес,

не є підприємцями (не підлягають реєстрації в CEIDG), але зареєстровані як платники ПДВ або підлягають реєстрації як платники ПДВ,

не ведуть підприємницької діяльності, не зареєстрованої в реєстрі PESEL,

не ведуть бізнес в якості платника податків,

не ведуть бізнес як платники внесків на соціальне та медичне страхування.

Таким чином, особи, які працюють за дорученням або трудовим договором, повинні подати заявку на отримання номера PESEL, який є важливим ідентифікатором в Польщі і служить для ідентифікації не тільки з метою оподаткування.

Особи, які ведуть різного роду підприємницьку діяльність – не відкриють бізнес без надання номера ІПН (ідентифікаційний податковий номер).

Отже, як оформити номер PESEL, де це зробити – в наступній замітці.

Запрошуємо відвідати сайт Інформаційного центру для іноземців в Щецині, а також офіс. Особливо в цей важкий час!

Інформаційний центр для іноземців в Щецині