Політика конфіденційності

Інформація про політику захисту персональних даних

I Адміністратором персональних даних, отриманих для цілей, пов’язаних з організацією та функціонуванням, є Інформаційний центр для іноземців, що знаходиться за адресою Szczecin, pl. Holdu Pruskiego 8 електронна адреса: CIC.konatkt@szczecin.eu

II. Адміністратор обробляє персональні дані лише у випадках: згоди особи на обробку її даних для:

а) вжиття заходів для укладення, виконання або примусового виконання договору на виконання публічного завдання, під назвою Проведення дій для підтримки іноземців, які проживають у місті Щецин, в процесі інтеграції з місцевою громадою
б) виконання зобов’язань, що покладаються на Адміністратора, що виникають із законодавчих
положень або виконання завдань, що виконуються в інтересах суспільства
в) захист життєво важливих інтересів суб’єкта даних та реалізація законних інтересів
Адміністратора або третьої сторони, зокрема тих, що стосуються надання консультаційних та навчальних послуг Адміністратором

III. Надання даних Адміністратору, як правило, є добровільним. Дані не підлягають
автоматизованому прийняттю рішень, включаючи непрофілювання або передачі за межі Європейського економічного простору.

IV. Персональні дані зберігаються лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілі, для якої вони були отримані, тобто періоду, охопленого наданою згодою, та періоду, що випливає із законодавчих положень.

V. Будь-яка особа, дані якої були отримані Адміністратором, має право на: прозору та
безкоштовну інформацію та подальше інформування про обробку своїх даних, доступ до таких даних, виправлення та доповнення, вилучення цих даних або обмеження обробки, подаючи причини, пов’язані з його особливою ситуацією протидії їх обробці та в будь-якому випадку обробці її даних для маркетингових цілей, не прийняття рішень спричинених автоматизованою системою обробки, інформацію про категорію можливих одержувачів її даних, а також право передачі своїх даних та право відкликати згоду в будь-який час , не впливаючи на законність обробки, яка проводилася на підставі згоди, наданої до її відкликання.

VI. Особисті дані можуть бути розкриті одержувачам відповідно до чинного законодавства, зокрема тих, що регулюють захист даних фізичних осіб. Як правило, дані можуть бути доручені для обробки лише суб’єктам, пов’язаними юридично з Адміністратором (з відповідно укладеним договором), гарантуючи безпеку даних.

VII. Компетентним органом у справах захисту персональних даних у Польщі являється
Генеральний Інспектор із Захисту Персональних Даних, після внесення змін до національних положень про захист персональних даних, Президент Управління Захисту Персональних Даних, адреса: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Щецін, вересень 2019 року
Адміністратор: Інформаційний Центр Для Іноземців