105 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Dzieje Polski były trudne i burzliwe. Polacy tracili swoją suwerenność i musieli ciężko walczyć o odzyskanie swojego kraju. Tak też było w XVIII wieku. Polska na wiele lat utraciła niepodległość. Trzy rozbiory (1772, 1793, 1795) spowodowały podział Polski pomiędzy trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Nasz kraj zniknął zupełnie z mapy świata na długie 123 lata. Polacy byli germanizowani i rusyfikowani a zaborcy robili wiele, by słowo Polska zniknęło nie tylko z map, ale i z głów, i serc Polaków.

Pomimo tak długiego okresu niszczenia polskiego ducha – podtrzymano go i 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość pojawiając się na mapie świata.

Na cześć tego wielkiego zwycięstwa ustanowiono Święto Niepodległości, które jest świętem narodowym, dniem wolnym dniem od pracy a w każdym mieście w Polsce odbywa się wiele uroczystości mniej lub bardziej oficjalnych, które mają za zadanie uczcić ten dzień i przypomnieć o sile, jaka tkwi w naszym narodzie.

Tak też będzie w tym roku w Szczecinie.

Oprócz festynu, biegu niepodległości, seansów filmowych w kinie Delfin organizowanych przez Urząd Marszałkowski i wielu innych atrakcji, ciekawą propozycję przedstawia Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w postaci morskich obchodów święta niepodległości.

Obchody rozpoczną się 11.11 2023 o godzinie 11.00.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/stara-rzeznia-niepodleglosc-na-maszt