Szczeciński Budżet Obywatelski  trwa nabór!

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta Szczecin. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągną najlepszy wynik przeznaczone zostaną do realizacji.

W nowym regulaminie SBO pojawia się inny niż dotychczas podział środków: 70% puli zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.

Każdy mieszkaniec Szczecina może mieć wpływ na współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Nowością tegorocznej edycji jest głosowanie elektroniczne. 

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17.200 000 zł.

Więcej informacji 

https://sbo.szczecin.eu/w-tym-roku-mieszkancy-beda-mogli-zglaszac-i-glosowac-na-projekty-szczecinskiego-budzetu