Ukraina bliżej nas

Ukraina bliżej nas

Projekt „Ukraina bliżej nas” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Skierowany jest do osób, które musiały uciekać przed wojną na Ukrainie. Głównym celem wsparcia jest złagodzenie skutków traumatycznych przeżyć poprzez pomoc psychologiczną, wsparcie asystentów, pomoc prawną. Efektem prowadzonych działań jest ułatwienie adaptacji i integracji obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Szczegółowy harmonogram wsparcia przewiduje między innymi:
wsparcie zespołu asystentów integracyjnych;
poradnictwo psychologiczne;
pomoc prawną;
poradnictwo terapeutyczne;
opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Działania te są prowadzone w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Szczecinie.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2023 r.

Więcej informacji:
http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/ukraina_blizej_nas_/
http://mopr.szczecin.pl/dokumenty/harmonogram_wsparcia_w_projekcie_pn_ukraina_blizej_nas_-