Wsparcie dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.  Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzn. wyrobów medycznych, które nie są finansowane w 100 % z NFZ. Mogą to być np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pielucho-majtki, cewniki, sprzęt stomijny.

O dofinasowanie można ubiegać w ramach przedmiotów zakupionych po 24 lutego 2022.

Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:
Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością  przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza) 71-104 Szczecin.

Poniedziałek 8.00 do 15.00

Wtorek – Czwartek 10.00 do 14.00

W piątki wnioski nie są przyjmowane. 

UWAGA!! 

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników:

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

– wniosek w języku polskim (do zapoznania się wniosek w języku ukraińskim),

– oświadczenie osoba z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje: mopr.szczecin.pl