Zakup nieruchomości w RP przez cudzoziemca

Kwestie związane z nabywaniem przez Cudzoziemców nieruchomości na terenie RP reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (ustawa z dnia 24 marca 1920 r.), a   w  przypadku  nieruchomości rolnych – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Od obowiązku uzyskania zezwolenia, co do zasady zwolnione są osoby pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii.

W przypadku osób spoza powyższego obszaru, czyli m. in. osób z Ukrainy czy Białorusi, sytuacja jest inna i takie osoby są zobowiązane uzyskać specjalne zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski 

Od tej ogólnej zasady istnieją wyłączenia i zwolnienia – dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty i uzyskać analizę indywidualnej sytuacji. 

Wniosek o udzielenie zarówno promesy na zakup nieruchomości na terenie RP jak i uzyskanie zezwolenia należy kierować na adres: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

https://www.infor.pl/prawo/umowy/dom/5390208,Zakup-mieszkania-przez-cudzoziemca-w-Polsce.html

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209