O Centrum

JAK DZIAŁA CENTRUM INFORMACJI DLA CUDZOZIEMCÓW?

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców pomaga osobom zza granicy w następujących aspektach:

  • przekazania informacji o dostępie do edukacji, w tym do szkoleń językowych, publicznej służby zdrowia, pomocy społecznej
  • przekazania informacji o dostępie do świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Szczecin, pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy,
  • informowania o polityce mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, wynajmie lokali mieszkalnych
  • zwiększenia świadomości na temat procedur obowiązujących w sprawach urzędowych
  • informowania o możliwości uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa
  • zwiększenia świadomości w obszarze zawodowym, w tym informowanie o mechanizmie funkcjonowania lokalnego rynku pracy, obowiązujących procedurach, konieczności legalizacji zatrudnienia.

Centrum działa według określonego REGULAMINU.

SKĄD IDEA POWOŁANIA CENTRUM?

Cudzoziemcy przebywający na terenie Gminy Miasta Szczecina potrzebują wsparcia w procesie integracji ze społecznością lokalną. Pracownicy zza wschodniej granicy cieszą się na naszym rynku dużym zainteresowaniem. Przyjeżdżają do Polski przede wszystkim w celach zarobkowych, co przekłada się na to, że są oni charakteryzowani przez pracodawców jako osoby bardzo pracowite, zdeterminowane, a także chętne do rozwoju. Zbieżność języków sprawia, że nasi sąsiedzi ze Wschodu przyjeżdżając do nas do pracy mają również duże szanse rozwoju, co tym bardziej powoduje, że są oni pożądani przez pracodawców.

Według oficjalnych statystyk Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie zachodniopomorskim w pierwszym kwartale 2019 roku zatrudnionych legalnie było 25 tys. cudzoziemców. Większość z nich, tj. 19 tys. pracuje i mieszka w Szczecinie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy, których w Szczecinie zostało zgłoszonych do ubezpieczenia prawie 16 tys.

Z naszego doświadczenia wynika, że cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Szczecina do pracy jest o 50% więcej. Niestety z uwagi na nielegalne praktyki nie zostają zarejestrowani w ZUS, nie mają umowy o pracę, a ich wynagrodzenie odbiega od stawek rynkowych. Wszystko to zaś wynika z niewiedzy cudzoziemców, dla których meandry przepisów polskiego prawa są zbyt zawiłe, a zaufanie do pracodawcy zbyt duże.

Teoretycznie procedura legalizacji wydaje się być prosta, są tylko trzy rodzaje dokumentów, które legalizują pracę cudzoziemca: oświadczenie, zezwolenie typu A i jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Przystępując jednak do wcielenia procedury w życie, okazuje się, że jest wiele czynników, które sprawiają, że zatrudnienie cudzoziemca jest procedurą skomplikowaną, wymagającą dużego nakładu pracy, a także posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Nie ułatwia sytuacji również fakt, że informacje dotyczące tego, jak legalnie zatrudnić pracownika, są ze sobą sprzeczne, co dla osób nieobeznanych w tym temacie może być dezorientujące.

Należy więc zrobić co w naszej mocy, aby zapewnić obywatelom innych narodowości, którzy przybyli do naszego miasta w celach zarobkowych, że są tutaj pod dobrą opieką i że otrzymują niezbędne wsparcie, które chroni ich przed nieetycznymi, a czasem nielegalnymi praktykami.