Życie po pracy


Życie
w Polsce

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania nurtujące cudzoziemców, którzy zamieszkali w Szczecinie. Podpowiemy m.in.: jak zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły, jak skorzystać z pomocy lekarza, jak wynająć mieszkanie, czy też gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach.

Najczęściej zadawane pytania

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jest to czas wolny dla najmłodszych, ale niekoniecznie dla ich rodziców. Nie zawsze jest możliwość wyjazdu, a placówki edukacyjne pozostają w tym okresie zamknięte. W takim przypadku idealnie sprawdzają się półkolonie.

Aktywną formę spędzania wolnego czasu oferują organizatorzy półkolonii w Netto Arenie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-16.30, pod opieką wychowawców, na dzieci czeka moc atrakcji.

Dzieci od 5 -13 lat będą mogły uczestniczyć w zajęciach judo, gimnastyki, piłki nożnej, a także jazdy na rolkach. Oprócz tego zaplanowano zajęcia muzyczne, warsztaty, gry formatowe i wiele innych kreatywnych zajęć. Gdy pozwoli na to pogoda – nie zabraknie wizyt na szczecińskich kąpieliskach.

Dzieci będą miały zagwarantowane dwa posiłki- drugie śniadanie i obiad. Koszt uczestnictwa wynosi 750 zł.

Zapisy już się zaczęły, zatem warto zajrzeć na stronę:

https://wiadomosci.szczecin.eu/de/artykul/mieszkancy/letnie-polkolonie-w-netto-arenie-zapisy-terminy-oplaty

Początek marca to gorący czas dla opiekunów najmłodszych dzieci. 4 marca ruszyła rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki,  należy wypełnić wniosek za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajduje się również m.in. pełna oferta poszczególnych placówek.

Co ważne, wypełnione internetowo dokumenty należy wydrukować i podpisać, a następnie złożyć w placówce, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu.

Czas na złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w przypadku przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych upływa 22 marca., a w przypadku szkół podstawowych – 20 marca.

Nabór do szczecińskich placówek dotyczy dzieci, które wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi mieszkają na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Dokładny harmonogram rekrutacji oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/edukacja/rekrutacje-do-klas-i-sp-i-przedszkoli-publicznych-na-rok-szkolny-20242025

Wielkimi krokami zbliża się zimowa przerwa w zajęciach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci.

W woj. zachodniopomorskim ferie odbędą się w terminie 15. – 28 stycznia 2023. Jest to czas, kiedy wiele rodzin planuje wspólny wyjazd, by móc odpocząć od codziennych wyzwań.

Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy nie planujemy wyjazdów w okresie ferii ?

Warto zapoznać się z propozycją Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Hasło przewodnie brzmi intrygująco: „SZTUKA WAS SZUKA”.

Zajęcia będą odbywały się w 15-osobowych grupach w pałacowych pracowniach. Codziennie przewidziane są też zajęcia poza budynkiem.

Nie ma na co czekać – rekrutacja już trwa !

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

Okres wakacyjny powoli zmierza ku końcowi. Druga połowa sierpnia wiąże się z powrotami z wakacji
i jest to najwyższy czas, by zdecydować o tym, komu oddamy pod opiekę naszego malucha,
gdy my sami będziemy w pracy.

Miasto Szczecin przywiązuje dużą wagę do pomocy rodzicom w opiece nad ich pociechami. Żłobki
i Kluby dziecięce to miejsca, które podlegają ciągłemu rozwojowi zarówno poprzez budowę nowych placówek czy też poprzez rozbudowę tych działających. Dzieci mają zapewnioną opiekę, rodzinną atmosferę oraz zajęcia rozwijające, adekwatne do grupy wiekowej 1-3. Co ważne – na stronach internetowych żłobków co tydzień umieszczany jest tygodniowy jadłospis. Taka informacja jest ważna dla rodziców, których dzieci mają szczególne zalecenia w zakresie diety.

Istotny jest fakt, iż zapisy do żłobków i klubów dziecięcych nie są ograniczone czasowo, dlatego  wniosek o przyjęcie naszej pociechy można składać przez cały rok. Wystarczy wypełnić formularz
i w wygodnej elektronicznej formie przesłać na adres podany na stronie lub też wypełnić wniosek
w formie papierowej bezpośrednio w wybranej placówce. Rodzic otrzymuje login i hasło
za pomocą którego otrzyma wszelkie informacje związane z przypuszczalnym terminem przyjęcia dziecka do placówki.

Więcej informacji na stronie Zespołów Żłobków Miejskich w Szczecinie: 

https://zespolzlobkow.szczecin.pl/aktualnosci

Jeszcze zimowo za oknami a rodzice i opiekunowie najmłodszych dzieci już muszą zadbać o miejsca dla swoich pociech po tegorocznych wakacjach.

Jest to czas, gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek edukacyjnych dla najmłodszych. W roku 2023 rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych, a także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 6 marca.

Strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/szczecin/ to adres, gdzie rodzice i opiekunowie znajdą pełną ofertę placówek oraz możliwość zapisania dziecka do wybranego przedszkola czy szkoły. 

Więcej informacji, w tym szczegółowe zasady naboru zarówno do przedszkoli, jak i do klas I szkół podstawowych oraz szczegółowy harmonogram naboru znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/edukacja/rekrutacje-do-klas-i-sp-i-przedszkoli-publicznych-na-rok-szkolny-2023-2024

„Pełne szaleństwo” w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Takimi słowami opisują nową wystawę zwiedzający Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, które dotychczas było kojarzone z historią motoryzacji oraz ciekawymi, ale statycznymi eksponatami. Od 01 lutego 2023 roku przestrzeń Muzeum została zagospodarowana interaktywnie i w dniu otwarcia przyciągnęła tłumy odwiedzających.

Motoeksperymentarium SMYK – bo tak brzmi nazwa tego przedsięwzięcia, zawiera 15 interaktywnych eksponatów, które związane są z obsługą pojazdów czy też symulacją jazdy pod wpływem środków odurzających. Można zrealizować własnoręczny przeglądu pojazdu czy też w bezpiecznych warunkach doświadczyć stłuczki samochodowej. Jest możliwość zaprogramować stanowisko, tak by sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się i reaguje kierowca wypoczęty a w jaki sposób zmęczony.

Optymalny pobyt w Motoeksperymentarium organizatorzy przewidzieli do godziny. Oprócz poniedziałku otwarte jest codziennie. W każdy wtorek wstęp jest bezpłatny.

https://muzeumtechniki.eu/motoeksperymentarium/atrakcje/

Wielkimi krokami zbliża się zimowa przerwa w zajęciach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci.

W województwie zachodniopomorskim ferie odbędą się w terminie 13 – 26 lutego 2023. Jest to czas, kiedy wiele rodzin planuje wspólny wyjazd, by móc odpocząć od codziennych wyzwań.

Warto przypomnieć, iż tylko do końca marca 2023 roku możemy wykorzystać Bon Turystyczny, który jest realizowany na terenie Polski. Rodzina cudzoziemców może posiadać bon pod warunkiem, iż mieszka w Polsce i co najmniej jedno z rodziców ma tytuł pobytowy, uprawniający do korzystania z pomocy społecznej. Do takich tytułów należą: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, ochrona uzupełniająca, status uchodźcy oraz obywatelstwo.

Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy nie planujemy wyjazdów w okresie ferii ? 

Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty przygotował bogatą ofertę półkolonii w placówkach oświatowych. To wspaniała propozycja dla zapracowanych rodziców i ich pociech. Oprócz posiłków dzieci mają zapewnioną opiekę, a także kreatywne zajęcia. Prosimy zapoznać się z poniższymi propozycjami:

https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=2cf0f17002044aaa8df452c2888d2a6a

Dla uzyskania 500 PLUS konieczne jest złożenie  wniosku przez internet – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.. By zalogować się do PUE, potrzebny jest profil zaufany i telefon komórkowy. Po złożeniu wniosku o 500+, na PUE o będzie decyzja o przyznaniu świadczenia. Dla ułatwienia w sobotę i niedzielę placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. 

 Co jest potrzebne ? Niezbędny jest numer PESEL oraz konto w polskim banku .

Co jest  istotne ? : nieznajomość języka polskiego nie będzie przeszkodą w złożeniu wniosku o 500+. Formularz będzie także po ukraińsku. System informatyczny także będzie podpowiadać, które rubryki po kolei należy wypełniać. Będzie trzeba tam wpisać przede wszystkim swoje dane oraz dane dzieci, które są razem z uchodźcą w Polsce.

Jeśli 500 zł na dziecko zostanie przyznane, uchodźca ma wypłaty zapewnione przez 18 miesięcy – bez konieczności składania kolejnych wniosków oczywiście pod warunkiem przebywania na terenie Polski Jeśli wyjdzie do innego kraju lub wróci na Ukrainę, wsparcie nie będzie już wypłacane.

W sytuacji, gdy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacji na rzecz dziecka niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania postanowienia sądu. Sądem tym może być zarówno sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, jak i miejsca zamieszkania pozywanego rodzica.

W sprawach, w których pozwanym jest cudzoziemiec sprawę rozstrzyga sąd polski, jeżeli cudzoziemiec ten zamieszkuje w Polsce. W takim przypadku sąd będzie opierał swoje rozstrzygnięcie na prawie polskim.

Z kolei protokół haski w dokumencie o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych wskazuje, iż osoba zobowiązana do wypłacana alimentów i osoba uprawniona do ich uzyskania mogą zawrzeć pisemną umowę, wybierając w niej prawo danego państwa, które będzie ich dotyczyć w sprawie o alimenty. Mają oni do wyboru prawo państwa, którego obywatelem jest jedna ze stron.

W przypadku dla osób z Ukrainy – orzeczenia sądów ukraińskich w sprawie alimentów podlegają procedurze uznania tego dokumentu przez Sąd Okręgowy. W sytuacji kiedy chcemy by dokument ten  miał moc prawną na terenie Polski należy złożyć do Sądu Okręgowego przetłumaczony wyrok sądu ukraińskiego z wnioskiem o uznanie. 

Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

https://eli.gov.pl/eli/DU/1964/59/ogl/pol

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe nauka w Polsce obowiązkowa jest do ukończenia 18. roku życia. Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ww. ustawy).Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), zwalnia uczniów ukraińskich z obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Według paragrafu 15 – wydanego na podstawie powyższej ustawy rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, uczniowie pobierający naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu/ nauki. W tej sytuacji rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem/uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko/ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Studia w Polsce dzielą się na trzy stopnie studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia) i studia doktoranckie (III stopnia). 

W Polsce są również możliwe studia podyplomowe, które zwykle trwają rok lub półtora roku.

Rok akademicki w Polsce dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się na początku października i trwają do końca stycznia. Z kolei zajęcia w semestrze letnim zaczynają się od połowy lutego i trwają do końca czerwca. 

Zasady podejmowania i odbywania nauki w polskich szkołach wyższych dla cudzoziemców bez konieczności uiszczania opłat są opisane szczegółowo pod linkiem :

Na jakich zasadach cudzoziemcy podejmują i odbywają nauki w polskich szkołach wyższych? – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegóły dotyczące podjęcia studiów w Polsce, w tym warunki przyjęć na poszczególne uczelnie, harmonogram roku akademickiego oraz informacje dot. czesnego znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://study.gov.pl/pl.

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyły już 3 miliony uchodźców z Ukrainy w tym głównie kobiety i dzieci – często niespokrewnione . Na terenie Polski małoletnie dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osoby dorosłej lub też instytucji.  Na potrzeby tej sytuacji  maksymalnie ułatwiono możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego osobom niespokrewnionym ze sobą .

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

1) Straż Graniczna;

2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;

3) prokurator;

4) Policja;

5) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

6) przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;

7) osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;

8) osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;

9) inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

Ustanawiając opiekuna tymczasowego sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekunem może być Polak – znajomy rodziców lub sąsiadka Ukrainka, która przyjechała z dzieckiem do Polski. 

Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego. 

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy . 

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, można złożyć do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Zaś wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Od 1 lutego 2022 r. ruszy nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP, dziecko nabywa obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej z urodzenia. W prawie polskim obowiązuje tzw. ius sanguinis czyli prawo krwi. Oznacza to, że dziecko uzyskuje obywatelstwa kraju jednego ze swoich rodziców, a nie obywatelstwo miejsca (kraju) w którym się urodziło. Aby nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko stało się faktem, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa dla dziecka. W przypadku, rodzice dziecka nie są małżeństwem, wymagane jest uznanie dziecka przez ojca. Takie oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka i składane jest przez oboje rodziców.
Każde urodzone w Polsce dziecko (niezależnie od obywatelstwa rodziców) w ciągu 14 dni od narodzin musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokonuje tego rodzic, ale może też inna upoważniona osoba. Z wydanym przez USC aktem urodzenia należy udać się do placówki konsularnej kraju pochodzenia rodziców w celu wyrobienia dziecku paszportu (lub wpisać do paszportu rodziców). Z gotowym paszportem można zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w miejscu zamieszkania rodziców (przeważnie matki dziecka) i złożyć wniosek o zameldowanie. Pierwsze zameldowanie następuje na okres do 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego może być dokonane na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy. Aby legalizacja pobytu naszego nowonarodzonego dziecka mogła być kompletna, nie należy zapominać o wyrobieniu dziecku numeru PESEL. Będzie on niezbędny m.in. w kontaktach z publiczną służbą zdrowia i to niezależnie od tego, że rodzice są ubezpieczeni w ZUS. Numer PESEL nadawany jest z urzędu cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. W takim przypadku, po złożeniu przez obcokrajowca formularza meldunkowego w urzędzie, urząd jest zobowiązany wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o nadanie temu obcokrajowcowi numeru PESEL. Jednakże, aby nie było niespodzianek, proponuję dopytać w urzędzie meldunkowym czy na pewno to uczyni. Cała procedura nadania numeru PESEL powinna trwać około miesiąca.

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? To tylko kilka z wielu pytań, które zadają sobie rodzice, uczniowie i pracownicy szkół.

Miasto stawia sobie przede wszystkim jeden cel: ma być bezpiecznie. Właśnie dlatego opracowano szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem. I właśnie dlatego praca poszczególnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady postępowania, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

– wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

– wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

– osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.

– wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

– wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

– wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.

– we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk

 

System organizacji pracy szkoły:

– dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.

– na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.

– w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

-wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

– poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

 

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

– w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

– w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

– stołówki zostaną przystosowane do mniejszej liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

– w szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

– z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

 

 

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 przyniesie wiele zmian. Szkoły, choć z pozoru będą funkcjonować w normalnym trybie, będą wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel – zapewnienie w tym wymagającym czasie bezpieczeństwa. Trzymanie się zasad pozwala na uniknięcie potencjalnego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o zaleceniach i stosować je w codziennym życiu. W ten sposób uchronimy siebie i innych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak będą funkcjonować szczecińskie placówki oświatowe w nowym roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej: https://koronawirus.szczecin.eu/gotowi_do_szkoly.

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby te przyjmowane są do publicznych szkół podstawowych, w których ustalono obwód, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Do szkół podstawowych innych niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a także do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie tylko, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W sytuacji, gdy z uzasadnionych warunkami demograficznymi przyczyn, które wymagają przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, nie jest możliwe przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do szkoły, należy skierować się do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. Numer kontaktowy: +48 91 424 56 43

Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi szkoły organizują bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.
Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Ucznia cudzoziemca może wspierać w szkole osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela, władająca językiem kraju pochodzenia ucznia – przez 12 miesięcy.

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w:
a) przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,
a) szkołach podstawowych również w szkołach podstawowych specjalnych
b) szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) również w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
c) szkołach artystycznych, placówkach oświatowych
na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do (w szkole, w której uczeń realizuje naukę):
a) dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo),
b) pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia,
c) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie maksymalnie trzech przedmiotów nauczania (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze godzin lekcyjnych tygodniowo).
3. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia.
4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu, osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby posiadające ważną Kartę Polaka, osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin, osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin, osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz członkowie ich rodzin, osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione powyżej mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
a) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
b) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
c) na warunkach odpłatności
6. Osobom niebędącym obywatelami polskimi może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, ZASAD ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

1. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2. Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL
3. Aby zapisać dziecko do żłobka:
Należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka:
– w formie elektronicznej (dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek)
– następnie z wydrukowanym (wypełnionym) i podpisanym formularzem należy udać się do żłobka I preferencji w celu zarejestrowania dziecka w systemie. Otrzymają wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające m.in. login i hasło umożliwiające bieżące monitorowanie kolejności oczekiwania dziecka do wybranych żłobków .
4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się w systemie ciągłym, trwa cały rok.
5. Wnioski o przyjęcie dziecka przyjmowane są codziennie w godz. 9:00- 14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.
6. Nabór wrześniowy związany jest z odejściem najstarszych dzieci do przedszkoli, przez co zwiększa się ilość wolnych miejsc w placówkach.
7. O otrzymaniu miejsca w żłobku decyduje kolejność wpływu wniosków oraz wolne miejsca w danej grupie wiekowej
• miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowanych.
8. Poza kolejnością mogą zostać przyjęte dzieci spełniające następujące kryteria:
• z rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci),
• niepełnosprawne.
9. Warunkiem koniecznym, aby dziecko uczęszczało do Żłobka jest spełnianie przez rodziców następujących kryteriów:
• kolejność na liście oczekujących,
• zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Szczecin,
• oboje rodziców pracujących/ uczących się w systemie dziennym.
10. Wszystkie informacje techniczne dotyczące elektronicznego systemu naboru dostępne są w regulaminie na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek.
11. Dane kontaktowe:
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
Ul. Śląska 54 LU1-LU2
70-430 Szczecin
Tel. 91 434 16 16
e-mail: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl
www. zespolzlobkow.szczecin.pl

Osoby do 18 roku życia, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, posiadają prawo do opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z ustawą podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu. Dziecko do ubezpieczenia może zostać zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych, instytucję, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub szkołę.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko cudzoziemca przyjmowane jest na takich samych zasadach, jak dziecko polskie. Należy w tym celu wypełnić wniosek – w konkretnej placówce możesz dowiedzieć się, czy należy zrobić to osobiście, czy online.

Jeśli zaś chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, a także szkoły średnie, to przyjmuje się do nich dziecko na podstawie:

– świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji uznanego – zgodnie z odrębnymi przepisami – za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły lub świadectwu dojrzałości,
– świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna dla dzieci do 18 roku życia. Warto wspomnieć również o tym, że dziecko, które nie posiada obywatelstwa polskiego, ma prawo do dodatkowych lekcji języka polskiego, które są bezpłatne. Prawo to przysługuje mu w ciągu 12 pierwszych miesięcy nauki.

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola, musisz najpierw sprawdzić w danej placówce, czy wniosek składa się drogą elektroniczną, czy też bezpośrednio w przedszkolu. Zapisy zaczynają się zwykle w marcu, a pierwszeństwo mają te dzieci, które zamieszkują na terenie gminy lub miasta, gdzie przedszkole się mieści. W przypadku przedszkoli publicznych lokalne władze samorządowe podejmują decyzję o tym, jaki wymiar godzinowy pobytu w nim dziecka jest bezpłatny (minimum to 5 godzin dziennie), a także o wysokości opłaty za pozostały czas korzystania z przedszkola.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do żłobka, ale nie wiesz do którego, wykaz wszystkich placówek możesz znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. Ze względu na fakt, iż nie ma ujednoliconej procedury zapisu do żłobka, po wyborze konkretnej placówki, musisz w niej sprawdzić, jakie zasady zapisu obowiązują. W części placówek funkcjonują zapisy wyłącznie osobiste, w innych natomiast możliwe są elektroniczne. W konkretnym żłobku możesz również sprawdzić termin rekrutacji, poznać opłaty, a także przedział wiekowy przyjmowanych dzieci.

Świadczenia 500+ na dziecko przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z dzieckiem, o świadczenie dla którego się ubiega. Aby móc się o nie starać, należy posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA, albo posiadać obywatelstwo jednego z krajów, który posiada zawartą z Polską dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (należą do nich m.in. Mołdawia i Ukraina).

Ponadto osoba starająca się o 500+ powinna posiadać zezwolenie na pobyt przekraczający 6 miesięcy z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Wniosek o świadczenie 500+ możesz złożyć w urzędzie gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub on-line (za pośrednictwem banku, przez stronę Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, lub PUE ZUS). Dane, jakie trzeba uzupełnić to imię i nazwisko wnioskodawcy, czyli rodzica, jego PESEL, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stan cywilny, dane kontaktowe.

Następnie dane dziecka, czyli datę urodzenia, imię i nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo, stan cywilny.

Istnieje kilka możliwości zalegalizowania pobytu Twojego dziecka w Polsce. Uzależnione są one od podstawy prawnej przebywania rodziców na terenie PL.

Twoje dziecko otrzymuje pozwolenie na pobyt stały, jeśli Ty posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, a Twój potomek:

– urodził się w czasie, gdy Ty posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy
– urodził się, kiedy posiadałeś już zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Twoje dziecko otrzyma zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli przebywasz w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, lecz Twoje dziecko nie urodziło się w trakcie posiadania przez Ciebie tego zezwolenia lub też zezwolenia na pobyt czasowy,
– statusu uchodźcy,
– ochrony uzupełniające,
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W przypadku, gdy przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, a Twoje dziecko urodziło się podczas ważności któregoś z tych dokumentów, może ono otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, a także źródło dochodu.

Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz sprowadzić tutaj swoje dziecko, możesz starać się dla swojego dziecka o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną pod warunkiem, że przebywasz tutaj na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

– zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– status uchodźcy,
– ochrona uzupełniająca,
– zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
– minimum od dwóch lat zezwolenie na pobyt czasowy, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok,
– zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych,
– Niebieska Karta UE.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do wykorzystania zwolnienia na chore dziecko. W takiej sytuacji podczas wizyty u lekarza z dzieckiem, ten powinien wystawić Ci zwolnienie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność, abyś sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. W roku kalendarzowym możesz wykorzystać odpowiednio:
– 60 dni w przypadku dzieci zdrowych do 8 roku życia, zaś w przypadku dzieci chorych do 14 roku życia;
– 30 dni, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności do lat 18;
– 14 dni, jeśli sprawujesz opiekę nad innym członkiem rodziny. Pamiętaj jednak, że jeśli poza Tobą, we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zaopiekować się dzieckiem – zasiłek Ci nie przysługuje.

Jeśli posiadasz dziecko, które ma mniej niż 6 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 18 lat) masz prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. Aby skorzystać z tego rodzaju urlopu musisz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a Twój staż pracy (niekoniecznie u aktualnego pracodawcy) musi wynosić minimum 6 miesięcy. Z urlopu wychowawczego mogą w tym samym czasie korzystać oboje rodzice. Maksymalny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, jednak jeden rodzic może skorzystać maksymalnie z 35 tygodni. Wniosek urlopowy musisz złożyć na 21 dni przed, a pracodawca nie ma prawa Ci odmówić. Nie musisz też wykorzystać pełnego wymiaru urlopu jednorazowo, możesz to zrobić maksymalnie w 5 częściach.
Pamiętaj, że urlop wychowawczy jest bezpłatny –  to oznacza, że nie otrzymujesz świadczenia opłacanego z ubezpieczenia chorobowego.

Urlop macierzyński jest jednym z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Przysługuje osobie, która pozostaje w stosunku pracy i której urodziło się dziecko. Podstawowy wymiar tego urlopu (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) wynosi 20 tygodni. Wymiar urlopu zwiększa się w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Zgodnie z regulacją kodeksową w przypadku urodzenia: 2 dzieci przysługuje 31 tygodni urlopu, 3 – 33 tygodnie, 4 – 35 tygodni, 5 i większej liczby dzieci – 37 tygodni. 37 tygodni jest więc maksymalnym okresem urlopu macierzyńskiego.
Masz prawo wykorzystać część urlopu jeszcze przed urodzeniem dziecka. Maksymalna długość urlopu, jaki można rozpocząć wykorzystywać jeszcze przed rozwiązaniem, wynosi 6 tygodni.

Oprócz tego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od części urlopu macierzyńskiego na rzecz wykorzystania go przez ojca dziecka. Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy wykorzystasz wcześniej minimum 14 tygodni swojego urlopu. W takim przypadku powinnaś poinformować swojego pracodawcę o rezygnacji z części urlopu najpóźniej na 7 dni przed powrotem do pracy.

W trakcie urlopu macierzyńskiego otrzymujesz zasiłek macierzyński. To świadczenie opłacane z ubezpieczenia chorobowego. Aby otrzymywać pieniądze, należy dostarczyć pracodawcy wymagane dokumenty: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/niezbedne-dokumenty.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce.

Zawarcie ślubu z cudzoziemcem w Polsce, związane jest z koniecznością przedstawienia we właściwym USC niezbędnego kompletu dokumentów.

 Są to:

 1. dokumenty tożsamości przyszłych małżonków,
 2. odpisy aktów urodzenia – przy czym w przypadku cudzoziemca dokument ten musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 3. zaświadczenie z kraju cudzoziemca o barku przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa zgodnie z prawem jakie obowiązuje w jego ojczyźnie,
 4. jeśli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje takich zaświadczeń – należy zwrócić się do Sądu Rejonowego i uzyskać zwolnienie z tego obowiązku w postępowaniu nieprocesowym,
 5. w przypadku gdy cudzoziemiec przebywał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia.

https://powroty.gov.pl/zawarcie-malzenstwa-z-cudzoziemcem-w-polsce-9997

 podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 25.02 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28.11 2014 – Prawa o aktach stanu cywilnego 

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę które :

– co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

Wykazuje swój związek z polskością w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów.

W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ?

Poprzez :

 Ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka .

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się w Polsce ani  prawa przekraczania granic Polski bez wizy . Na jej podstawie cudzoziemiec może otrzymać wizę pobytową długoterminową  uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy 

W przypadku wątpliwości czy też problemów technicznych zapraszamy na spotkanie z doradcą w CIC 

http://cudzoziemcy.szczecin.eu .

Numer PESEL w Polsce jest bardzo ważny o czym przekonacie się  na każdym kroku. Jego poosiadanie ułatwia życie a  zaryzykuję stwierdzenie iż bez numeru PESEL spokojne i zgodne z prawem  życie nie jest możliwe.

Jeśli jesteście  cudzoziemcami, którzy mieszkają w Polsce, możecie a nawet powinniście zameldować się – wtedy automatycznie dostaniecie numer PESEL. (  o meldunku będzie traktował kolejny wpis)  Jeśli nie możecie  zameldować się, a jakiś urząd wymaga od Was  numeru PESEL – złóżcie wniosek. 

Jeśli nie możecie się zameldować należy udać się do urzędu gminy, pobrać wniosek i go wypełnić .

 We wniosku  należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać Wam również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – dostaniecie  wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Usługa jest bezpłatna. Urzędnik przyjmie wasze zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL – dostaniecie  powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. 

 Jeśli z jakiegokolwiek powodu ta procedura sprawa Wam trudność – zapraszamy  do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura – pomożemy wypełnić formularze i zrozumieć  treść korespondencji z urzędem .

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę której:

 • co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej
 • wykazuje swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów.

W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ?

Poprzez :

 • ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia
 • ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia
 • ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka .

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się w Polsce ani  prawa przekraczania granic Polski bez wizy . Na jej podstawie cudzoziemiec może otrzymać wizę pobytową długoterminową  uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy 

W przypadku wątpliwości czy też problemów technicznych zapraszamy na spotkanie z doradcą w CIC 

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się starać z następujących przyczyn:

1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
2.Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
6. Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;
7. Prowadzenie badań naukowych w Polsce;
8. Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;
9. Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi;
10. Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;
11. Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
12. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;
13. Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.
Wnioskując o dany typ zezwolenia na pobyt, należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają zasadność wybranego celu. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Opłata skarbowa wynosi odpowiednio: za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 340 złotych, za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 440 złotych. Opłata za wydanie karty: 50 złotych.

PAMIĘTAJ! Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte, gdy ustał cel pobytu, na który zostało ono wydane.

Zezwolenie na pobyt stały może uzyskać cudzoziemiec, który:

1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
b). urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica,
2. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską,
3. jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
5. jest ofiarą handlu ludźmi i:
a). mieszkał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym  ofiarami handlu ludźmi,
b). współpracował z organami ścigania w postępowania karnym;
c). ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowania w sprawie,
6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadku:
a). jeżeli zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, w którym:
-zagrożone byłoby prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
-cudzoziemiec mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
-cudzoziemiec mógłby być zmuszony do pracy, lub
-cudzoziemiec mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej
b). zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca,
8. udzielono mu w Polsce azylu, lub
9.posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju zezwolenia nie można uzyskać poprzez pobyt w Polsce związany z pracą.
Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas bezterminowy, a sam dokument na okres 10 lat, co oznacza, że po tym terminie kartę tę należy wymienić.
O jego wydanie wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Opłata skarbowa wynosi 640 złotych, za wydanie karty natomiast 50 złotych. Posiadanie tego rodzaju zezwolenia zwalnia z obowiązku występowania o dokumenty legalizujące pracę.

Karta Polaka potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, natomiast nie legalizuje ona pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tutaj przyjechać, wymagane jest posiadanie dokumentu legalizującego pobyt.

Posiadanie Karty Polaka może natomiast ułatwić legalizację pobytu. Dzięki niej możesz otrzymać bezpłatnie wizę, która uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

Z tytułu posiadania Karty Polaka przysługuje też wiele uprawnień, takich jak: możliwość złożenia bezpłatnie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, podjęcie w Polsce pracy bez konieczności posiadania dokumentów, które ją legalizują, darmowe zwiedzanie muzeów.

Korzyści wynikających z posiadania Karty Polaka jest więcej, więc jeśli ją posiadasz, koniecznie się z nimi zapoznaj!

Urodziny Szczecina – tak włodarze miasta i jego mieszkańcy obchodzą rocznicę przekazania administracji miasta w polski zarząd w dniu 5 lipca 1945 roku. Od tamtej pory rokrocznie  świętujemy  ten dzień, odliczając kolejne lata Szczecina w Polsce
W tym roku czas na obchody 79 rocznicy tego wydarzenia. Obchody tradycyjne zaplanowano na pierwszy weekend lipca. Jak co roku miasto zaplanowało na ten dzień szereg atrakcji. Impreza urodzinowa odbędzie się 7 lipca na Różance. Szczecinianie są zaproszeni na degustację pysznych tortów – w tym roku zaplanowano dwa – każdy o wadze 79 kilogramów. Tradycyjnie tort będzie serwował Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek.
Jest to dopiero początek atrakcji, jakie na nas czekają. Koncerty, gry i zabawy dla najmłodszych, a także potańcówka przy hitach z lat 60 – to tylko niektóre z propozycji, jakie nas czekają tego dnia.
Widzimy się na urodzinach!
Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie Państwo pod linkiem:
wiadomosci.szczecin.eu/en/artykul/kultura/79-urodziny-szczecina-przepyszny-tort-koncerty-i-potancowka-z-kapela-na-zywo

Planując spędzenie czasu w plenerze, pamiętajmy o tym, iż w Szczecinie znajdują się miejsca, w których można napełnić bez żadnych obaw swoje bidony czy butelki przebadaną, zdatną do spożycia wodą. 

O prawidłowe nawodnienie mieszkańców Szczecina dbają dwa podmioty – ZWiK zachęca do korzystania z tych umiejscowionych przy alejce spacerowej Arkonki, na Bulwarach czy też Różance. 

 Podobne urządzenia ma ZUK. Te kolei znajdują się na Skwerze Misia Wojtka, w parkach: Wolności, Kasprowicza, na Psim Polu na Os Zawadzkiego Parku Wolności, na skateparku Chełminek czy też na ulicy Szymanowskiego.

Wypatrujmy tych kraników i korzystajmy nie tylko do obmycia rąk czy twarzy. Picie czystej wody zamiast słodkich gazowanych napojów ma za zadanie budowanie dobrych nawyków żywieniowych z jednej strony oraz niesie tak ważne dla naszej planety przesłanie ekologiczne.

https://wiadomosci.szczecin.eu/en/artykul/ekologia/poidelka-w-pelnej-gotowosci

Mobilna Karta Miejska już od 2027 roku wspomaga mieszkańców Szczecina w sprawnym przemieszczaniu się komunikacją miejską. Nowa dobra wiadomość jest taka, że właśnie poznajemy jej nową, ulepszoną wersję. Na tej platformie, oprócz możliwości zakupu biletów znajdziemy bogatą ofertę informacyjną, której celem jest budowanie społeczności wokół szeroko rozumianych miejskich usług. Znajdziemy tam bieżące informacje o funkcjonowaniu i ewentualnych zmianach w transporcie miejskim, ale nie tylko. Na platformie w nowej odsłonie zapoznamy się z ofertą nadchodzących wydarzeń w naszym mieście, zakupimy Szczecińską Kartę Turystyczną, znajdziemy listę ważnych miejsc w mieście, atrakcje turystyczne, miejsca wypoczynku i rekreacji.

Rzecznik prasowy ZDiTM-u zapewnia, iż migracja dotychczasowych biletów pomiędzy wersjami aplikacji jest bezproblemowa, gdyż obecna jej wersja będzie funkcjonować równolegle jeszcze minimum 3 miesiące.

Więcej informacji znajdziecie Państwo klikając w poniższy link

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/nowa-odslona-mobilnej-karty-miejskiej-szczecin

Nowy, duży zakład produkcyjny powstanie na wydzierżawionych od Zarządu Portów Szczecin – Świnoujście terenach na Ostrowie Grabowskim. Rozpoczęcie działalności przewidziane jest na pierwszą połowę 2026 roku.

Inwestorem jest firma Windar-podmiot działający w sektorze odnawialnych źródeł energii, posiadający zakłady produkcyjne na całym świecie. Właśnie w Szczecinie planowane jest otwarcie pierwszej polskiej fabryki, produkującej najnowszej generacji morskie wieże wiatrowe.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla Szczecina i jego mieszkańców. Oprócz szacowanych co najmniej nowych 450 miejsc pracy równie istotna jest cała infrastruktura, która będzie musiała powstać, by zapewnić warunki dla bezkolizyjnego funkcjonowania tego giganta. Taka inwestycja wzmacnia lokalną gospodarkę.

Dzięki takim inwestycjom województwo zachodniopomorskie staje się strategicznym ośrodkiem dla eksploatacji energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Jak mówi Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, biznes rozwija się tam, gdzie są źródła energii – dlatego tak ważna strategicznie jest ta inwestycja dla Szczecina.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/biznes/w-szczecinie-powstanie-kolejny-duzy-zaklad-produkcyjny

Piękne, słoneczne dni zapraszają nas do korzystania z wielu atrakcji, jakie oferuje nam szeroka miejska oferta.

Dziś chcemy przypomnieć o karuzeli na Łasztowni. Whell of Szczecin ma 55 metrów wysokości – czyli mniej więcej 18 kondygnacji. Jego waga przekracza 350 ton. Jest to największy diabelski młyn w Polsce.

Od 01 czerwca rozpoczyna się kolejny sezon tej atrakcji w Szczecinie.

Diabelski młyn zostanie nad Odrą do 15 września. Niezwykle istotna jest informacja o tym, iż kabiny karuzeli są przystosowane dla wózków inwalidzkich osób niepełnoprawnych.

Nie mniej istotną wiadomością jest ta, że ceny biletów nie uległy zmianie od poprzedniego sezonu.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/nad-woda/wheel-of-szczecin-powraca-na-lasztownie

Ogólnopolski projekt prowadzony przez Fundację Różowa Skrzyneczka ma za zadanie przeciwdziałanie wykluczeniu menstruacyjnemu. Jednym z działań jest zachęcanie do umieszczania w miejscach publicznych charakterystycznej różowej skrzyneczki zawierającej bezpłatne środki higieny osobistej dla kobiet.

Budujemy świat, w którym podpaski będą traktowane na równi z papierem toaletowym – takie jest przesłanie Fundacji.

Tę ideę już jakiś czas temu podchwyciły szczecińskie szkoły, uczelnie, kawiarnie i restauracje zapewniając bezpłatny dostęp do tych środków.

Pod koniec kwietnia tego roku do tej akcji dołączyły szczecińskie obiekty sportowe. Skrzyneczki są umieszczane w toaletach, szatniach i innych ogólnodostępnych miejscach. Jak mówi Karol Lipiński, dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie: na naszych obiektach trenuje mnóstwo młodych kobiet. Naszym zadaniem jest zapewnienie komfortowych warunków do uprawiania sportu, ale chcemy też, aby wszyscy czuli się tu po prostu dobrze.

Pełną listę obiektów znajdziecie państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/rozowe-skrzyneczki-w-obiektach-mosrir

Przez jedną minutę na świecie produkuje się milion plastikowych butelek. W Polsce w ciągu roku wprowadzamy na rynek 220 tysięcy ton butelek PET,a jedynie 37,4 procent z nich zostaje poddanych recyklingowi.

Ideą automatów na plastikowe butelki – zwanych butelkomatami -jest zmiana tych statystyk poprzez zmobilizowanie społeczeństwa do aktywności w zakresie ratowania środowiska.

Wrzuć butelkę – odbierz zniżkę – tak najprościej przedstawia się proces recyklingu w butelkomacie. Suchą butelkę należy odpowiednią stroną włożyć do otworu w butelkomacie kodem kreskowym do góry. Butelka zostanie zgnieciona a użytkownik na swoim koncie w aplikacji otrzyma punkty. Na każdym urządzeniu znajduje się instrukcja „krok po kroku „.

Butelkomaty w Szczecinie znajdują się w poniższych miejscach:

 • – w pobliżu wejścia na kąpielisko Dąbie
 • – w pobliżu wejścia na Arkonkę
 • – przy hali Netto Arena
 • – przy wejściu na dworzec PKP (od ul. Owocowej)
 • – przy skateparku Majowe 

Do urządzenia przypisana jest aplikacja lojalnościowa, w której zakładamy konto i możemy gromadzić punkty, wymienialne na nagrody. Aplikacja RecomApp jest dostępna w sklepach Apple Store i Google Play za darmo.

Posiadanie aplikacji nie jest obowiązkowe. Możemy dbać o środowisko także bez niej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/ekologia/szczecin-tak-dziala-butelkomat

Regaty Tall Ships Races to największe i najstarsze wydarzenie żeglarskie na Świecie.

W tym roku w dniach od 02 do 05 sieprnia Szczecin już po raz czwarty będzie gospodarzem tego imponującego finału. Trasa regat przebiegać będzie od Kłajpedy przez Helsinki, Turku, Mariehamn i zakończy się właśnie u nas – W Szczecinie.

Przez parę dni Szczecin będzie rozśpiewaną, roztańczoną stolicą żeglarskiej Europy. Atrakcje dla wszystkich chętnych będą organizowane po obydwu stronach Odry. Wały Chrobrego i Łasztownia będzie prawdziwie żeglarska. Przycumują największe żaglowe jednostki, których majestatyczny widok zapiera dech w piersiach. Widowiskowa parada załóg, zwiedzanie jednostek, rozmowy po świt, animacje muzyczne- to tylko przysłowiowa „kropla w morzu „ atrakcji, jakie szykuje dla odwiedzających ten szalony weekend.

Warto zatem na bieżąco śledzić to wydarzenie na FB oraz na oficjalnej stronie www dedykowanej temu wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/1078039140278105?ref=newsfeed

Oto motto zbliżającego się wydarzenia dla wszystkich tych, którzy budują, remontują czy też odnawiają swoją przestrzeń.

W dniach od 22 do 24 marca, mieszkańców Szczecina czeka kolejna edycja targów budowlanych i wyposażenia wnętrz BUD-GRYF & HOME.

 W hali Netto Arena przy ulicy Szafera 3/5/7 w Szczecinie przez trzy kolejne dni na odwiedzających czekać będzie szeroka oferta szeroko rozumianej branży budowlanej. Lista wystawców jest imponująca, zatem warto odwiedzić to miejsce i zainspirować się ich propozycjami. Znajdziemy tam praktycznie wszytko to, co wiąże się z budownictwem i wyposażeniem wnętrz: propozycje gotowych domów, oferty pracowni projektowych, ubezpieczenia nieruchomości, artykuły dekoracyjne, meble, projektowanie i aranżacja wnętrz i wiele innych.

Oprócz przedstawicieli z branży stricte budowlanej, odwiedzający znajdą też „zielony kącik”. Organizatorzy targów rozszerzyli swoją ofertę dla mini targu zieleni, który cieszy się coraz większym powodzeniem gości targów.

 Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji – w harmonogramie targów znajdują się np. warsztaty renowacji mebli.

Spójrzcie Państwo na dedykowane temu wydarzeniu strony by uzyskać więcej informacji:

https://zstw.szczecin.pl/pl/wydarzenia/2024/bud-gryf-home/informacje-o-wydarzeniu
https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkalnictwo/targi-bud-gryf-home-bedzie-duzo-ciekawostek-i-nowosci-z-branzy

Dwunasta edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wystartowała 12 lutego. Na zgłaszanie pomysłów mamy czas 20 marca. SBO to projekt, który jest współtworzony przez mieszkańców i dla mieszkańców. To właśnie dzięki niemu szczecinianie mogą bezpośrednio oddziaływać na miasto proponując własne pomysły inwestycji.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły w dwóch kategoriach:

Projekty lokalne- 70% pul środków

Zielone SBO-30% puli środków

Tegoroczna łączna pula środków jest niebagatelna: 17 200 000 zł

Pomysł na rozdysponowanie tej kwoty może zgłosić każdy mieszkaniec. Wystarczy opis pomysłu, uzasadnienie wysokości wnioskowanych środków i 10 podpisów.

Do zgłaszanie projektów powstała dedykowana strona internetowa : www.sbo.szczecin.eu. 

Dla tych którzy nie posiadają dostępu do komputera lub Internetu pomocą służą pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego (w godzinach pracy urzędu) tel. 91 424 51 05, lub Akademii SBO tel. 602 434 633 (od pn. do pt. w godz. 10.00 – 17.00).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://sbo.szczecin.eu/trwa-nabor-projektow

W dniach 22-24 marca w Alei Kwiatowej zagości wesoły gwar. Wszystko za sprawą lubianego przez mieszkańców i turystów odwiedzających Szczecin Jarmarku Wielkanocnego.

Jak co roku na uczestników Jarmarku będą czekać pawilony , w których  będziemy mogli kupić wszystko to, co jest potrzebne na świąteczny stół. W asortymencie znajdą się między innymi: pyszna lokalna żywność (w tym świąteczne smakołyki), rozmaite wiosenne i wielkanocne ozdoby , a także prezenty dla  najbliższych.

Organizatorzy jak zawsze zadbali również o  szeroką ofertę animacyjno-edukacyjną. Wszyscy chętni będą  mogli posłuchać o świecie zwierząt, nauczyć się samodzielnie pleść koszyki, pomalować pisanki,  oraz dowiedzieć się , jak nie marnować żywności. Dodatkowo najmłodsi uczestnicy Jarmarku, będą mogli wcielić się w poszukiwaczy zaginionych pisanek. 

Szczegółowy program tegorocznej edycji Jarmarku Wielkanocnego znajdziecie Państwo pod linkiem: https://kolorowaaleja.pl/jarmark-wielkanocny-2024/ 

Czekając na prawdziwie wiosenną aurę, proponujemy Państwu skorzystać z propozycji możliwości zwiedzenia gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

Kupując bilet za jedyne 10 zł, możemy spędzić blisko godzinę, wędrując z przewodnikiem po niedostępnych na co dzień dla osób postronnych, w tym między innymi sal oraz galerii tego  niezwykłego budynku.

 Niezwykła bryła szczecińskiej Filharmonii, którą wybudowano w  roku 2014 w miejscu zniszczonego pod koniec II wojny światowej Domu Koncertowego (Konzerthaus), została wyróżniona w wielu konkursach architektonicznych.

Wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzić „lodowy pałac” w 4 kolejne marcowe piątki (1, 8, 15 oraz 22 marca) . Zwiedzanie będzie odbywać w 3 językach – polskim, niemieckim i angielskim.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są tutaj:

https://wiadomosci.szczecin.eu/wydarzenia/wydarzenie/inne/zwiedzanie-filharmonii-23

Jak co roku w miejskim budżecie nie mogło zabraknąć środków na uhonorowanie pracy naszych rodzimych twórców. Tegoroczna łączna pula środków na Stypendia Twórcze wynosi 150.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 29.02.2024 r.

Stypendia twórcze mogą być przyznane w zakresie dzieł literackich, muzycznych, filmowych, z zakresu tańca i teatru, upowszechniania kultury czy sztuki wizualnej.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianą działalnością twórczą i mają projekt na realizację autorskiego pomysłu w tym zakresie.

Pełna lista warunków, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o to zaszczytne dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Miasta Szczecin. Ważne jest,by projekt zakończył się 31.12.2024 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/stypendia-tworcze-miasta-szczecin-ruszyl-nabor-wnioskow

Miasto Szczecin udostępnia szeroko rozumiane centrum miasta do dyspozycji zaparkowanych pojazdów, pod warunkiem uiszczenia opłat za parkowanie. Najważniejsze strefy to Strefa A – czerwona i w tej strefie opłata za postój jest wyższa oraz B – żółta, gdzie stawki są nieco niższe.

Na terenie całej strefy jest sieć parkometrów, gdzie można uiścić opłatę zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Pomocne są również aplikacje na telefon. Opłaty za parking są naliczane w godzinach od 8.00 do 17.00 w każdy dzień powszedni.

Dla tych, którzy pracują w centrum miasta, lub też są mieszkańcami strefy- przygotowano różne opcje abonamentów. Są też grupy osób, które zwolnione są od opłat.

Za brak uiszczonej opłaty kary są dotkliwe, zatem warto zapoznać się z warunkami parkingu w obrębie strefy.

Od roku 2024 uruchomiono nową usługę, a mianowicie przypominanie o kończącym się abonamencie. Klienci SPP na trzy dni przed terminem ważności zakupionego abonamentu będą otrzymywać SMS .

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkami:

https://spp.szczecin.pl/ppn/spp-podstawowe-informacje

https://spp.szczecin.pl/mapa-spp

Od roku 2019 w Szczecinie realizowane inwestycje osiągały pułap 1 miliarda zł rocznie. Działania centralne w ostatnich latach spowodowały systematyczne niekorzystne dla samorządów zmiany finansowania i jak wynika z badań -dotknęły gównie metropolie. Ta tendencja dotyczy również naszego Miasta.

Tegoroczny budżet został nazwany przez Prezydenta Piotra Krzystka budżetem przejściowym i odpowiedzialnym. Projekt zakłada nadwyżkę dochodów nad wydatkami, natomiast w tej chwili musi zmniejszyć dynamikę inwestycji.

Niemniej jednak kolejny rok to rok wielkich oczekiwań na pozytywne zmiany w podejściu do finansów samorządów z jednej strony, z drugiej zaś na dofinansowanie z kolejnej perspektywy UE oraz KPO co pozwoli na nowe projekty inwestycyjne, które napędzą rozwój Miasta.

I tego życzymy naszemu Miastu na 2024 rok.

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/budzet-szczecina-na-2024-rok

file:///C:/Users/pnpp1/Downloads/Projekt%20na%202024.pdf

Dwudziestolecie chóru Politechniki Morskiej stało się okazją do niezwykłej i fantastycznej produkcji. Bazą teledysku jest kultowy już utwór Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You.

Dyrygentka chóru Sylwia Fabiańczyk – Makuch perfekcyjnie połączyła szczecińską wersję utworu z produkcją „To właśnie miłość.

W teledysku oprócz chórzystów występują w niecodziennej odsłonie Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek,  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka.W projekcie wzięli udział znani szczecińscy artyści:Michał Janicki, Sylwia Różycka, Damian Ukeje, Bartek Orłowski z Akukulele oraz zespół „Szczecinianie.

Głównymi bohaterami jest świąteczny Szczecin z miłością w wielu odsłonach.

Jest to fantastyczny prezent dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Szczegóły przeczytacie Państwo pod linkiem :

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/swiateczny-hit-wszechczasow-w-wykonaniu-choru-politechniki-morskiej

a obejrzycie tu:

Historia Szczecin a jest niezwykła, a historia tej Kobiety pokazuje, iż nie na darmo nazywano to miasto Paryżem Północy.

Nieistniejąca już willa na Żelechowej w XIX wieku była centrum kultury, sztuki, wzorem gościnności i wykwintności Szczecina. Piękna Pani Sophie Tilebein- z pochodzenia francuska , wraz z mężem prowadzili to niezwykłe miejsce ściągając najlepszych z najlepszych mieszkańców Szczecina.  W domu stojącym na rogu dzisiejszej Dębogórskiej i Robotniczej odbywały się koncerty, było koło miłośników książek, herbaciane wieczory, wieczory dramatyczne, salonowe koncerty kwartetowe.

Po wojnie przez wiele lat w tym miejscu pod gęstą plątaniną bluszczu znajdowały się ruiny pałacu wraz z fragmentami nagrobków małżonków.
Obecni szczecinianie po raz kolejny nie zawiedli. Szczecińskie SBO zadecydowało, iż odświeżymy pamięć o zasłużonych mecenasach Szczecina. Sofie jak żywa siedzi na ławeczce w stroju z epoki trzymając w jednej ręce akt założycielski jej własnej fundacji Tilebein Stiftung, pomagającej ubogim dziewczętom w drugiej- zapis nutowy dedykowanego jej utworu Carla Loevego – wspieranego przez Nią szczecińskiego kompozytora.

Instalacja wzbudza powszechne zainteresowanie i sympatię, a miłośnicy starego Szczecina twierdzą, że to dopiero początek nowego życia tego miejsca.
https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/pani-tilebein-znow-u-siebie-o-jej-powrocie-w-rodzinne-strony-zadecydowali-szczecinianie-w-sbo

Tegoroczna trzecia już edycja Tygodnia Inicjatyw Senioralnych uzmysławia jak ważne stała się ta impreza, która prawdopodobnie na stałe zagości w terminarzu corocznych wydarzeń kulturalnych Szczecina. 

W tym roku w dniach od 11 do 17 września będzie się odbywało około stu różnych wydarzeń w praktycznie każdej części miasta. Wystawy prac malarskich, „drzwi otwarte” do wielu instytucji, wydarzenia sakralne, ale i zajęcia z Nording Walking, nauka obsługi smartfonu, podstawa języka angielskiego dla Seniorów, targi firm, które kierują swoją ofertę dla srebrnowłosych, ale i potańcówki – to tylko część propozycji, jakie niesie nadchodzący tydzień.

Działania, spotkania, konkursy będą się odbywały w różnych częściach Szczecina i wszystkie one mają charakter bezpłatny dla jego uczestników.

Więcej informacji na miejskiej stronie internetowej: http://seniorszczecin.pl/

SANUS PER AQUA, czyli uzdrowienie przez wodę. Dobroczynny wpływ wody na organizm człowieka jest doceniany na całym świecie. 

Mieszkańcy Szczecina i okolic nie mogą się już doczekać otwarcia Fabryki Wody – czyli kompleksu basenowo – edukacyjnego. Obiekt ten będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, z których już wkrótce będzie można skorzystać. W szczecińskim Aquaparku znajdzie się m.in. 17 wewnętrznych niecek basenowych. Dodatkowo, na zewnątrz oprócz basenów, dostępna będzie również plaża, boisko do siatkówki, a także amfiteatr, który zimą będzie można przekształcić w lodowisko z torem lodowym. Miłośnicy nieco większych wrażeń, będą mogli skorzystać z jednej z 11 zjeżdżalni. 

Jednak to jeszcze nie wszystko! O nasze zdrowie i dobre samopoczucie zadba Saunarium ze strefą wellness. Tam nie tylko się ogrzejemy, ale skorzystamy z masażu i kąpieli w piwie oraz schłodzimy w grocie śnieżnej lub jednym z basenów schładzających. Co ciekawe zarówno w hali basenowej, jak i Saunarium będzie się można… opalać. Będzie to możliwe dzięki świetlikom wykonanym z folii ETFE, które przepuszczają promieniowanie UV i dają dostęp do naturalnego światła słonecznego wewnątrz budynku. Dostępne będą także kręgle, bilard oraz ścianka wspinaczkowa.

Jednak wbrew pozorom Fabryka Wody to nie tylko rekreacja i sport.

Istotną częścią działalności kompleksu jest edukacja. W Centrum Edukacyjnym Fabryki Wody każdy zainteresowany będzie mógł odbyć niesamowitą podróż. Jej trasa będzie prawdziwie niezwykła i poprawadzi nas przez kosmos, historię ludzkości oraz głębiny mórz i oceanów.  Motywem przewodnim szczecińskiego  edukatorium będzie rzecz jasna woda. To właśnie w tym miejscu, zwiedzający niezależnie od wieku, poznają wiele zagadnień i ciekawostek o tym najcenniejszym związkiem chemicznym.

Centrum Edukacyjne Fabryki Wody to sześć bloków tematycznych – Kosmos, Klimat, Ocean, Człowiek, Cywilizacja wody, Hydroinżynieria. Ich gospodarzami będą wirtualni przewodnicy, których z całą pewnością wiele osób kojarzy z popularnonaukowych kanałów dostępnych na platformie YouTube. Pomiędzy blokami zwiedzający poruszać się będą tzw. wirem wiedzy, czyli spiralną klatką schodową, nad którą w centralnej części zawieszony został ogromny model cząsteczki wody skrywający w środku salę audytoryjną. Zwiedzanie Centrum uprzyjemni z całą pewnością zabawa i nauka w strefie ogródków wodnych, gdzie będzie można m.in. zwodować statek, stworzyć tęcze, wiry wodne i chmury. Ciekawostką dla odwiedzających będzie także możliwość odwiedzenia laboratoriów oraz zejście do podbasenia, gdzie dzięki wizjerom do pomieszczeń technicznych i mappingowi odwiedzający będą mogli obserwować pracę poszczególnych systemów instalacji uzdatniania wody, uzyskiwania energii czy ogrzewania. 

Więcej informacji: https://fabrykawody.eu/ 

Najważniejsze ulice i place miasta, ponad 90 wystawców, ponad trzy tygodnie wyjątkowej przedświątecznej atmosfery, całe mnóstwo pierników, pachnących lasem choinek, smacznych pierogów i rozgrzewających napojów – tak w kilku słowach można opisać tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, który wystartuje już 1 grudnia. 

W samym centrum Szczecina będziemy mogli śpiewać, bawić się, przygotowywać świąteczne dekoracje, kosztować regionalnych wyrobów i spotkać się ze świętym Mikołajem oraz jego elfami. Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy tradycyjnie pojawi się w Alei Kwiatowej, na Placu Adamowicza i Placu Lotników. W drewnianych domkach, zagoszczą wystawcy z całej Polski. Odwiedzający będą mogli kupić: ręcznie wykonane dekoracje świąteczne, stroiki, bombki, drobne upominki ale także smaczne i regionalne produkty – wędliny, sery, chleby, przetwory i miody. Nie zabraknie także słodkich wypieków czy świątecznych potraw. A to wszystko w okrasie grzanego wina i gorącej czekolady.

W tym roku Jarmark pojawi się także w nowej lokalizacji. Śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego na trzy tygodnie zmieni się w przestrzeń, gdzie święta będzie czuć na każdym rogu. 20 drewnianych domków, a w nich lokalni wystawcy, Słynne Marki, ale także przedsiębiorcy z różnych regionów Polski ze swoimi wyrobami będą czekać na odwiedzających 7 dni w tygodniu. Nowa aleja będzie miejscem, które przed świętami trzeba będzie obowiązkowo odwiedzić.

Więcej informacji: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/w-tym-roku-swieta-spotkasz-na-kazdym-rogu 

Jedną z perełek na kulturalnej mapie Szczecina jest niewątpliwie kino „Pionier 1907”. To niezwykłe miejsce, które znajduje się w prestiżowym gronie sieci Europa Cinemas oraz sieci Kin Studyjnych i jest jednym z najstarszych kin na świecie!

Historia „Pioniera” oficjalnie rozpoczyna się 26 września 1909 roku. Jednak znaleziono dokumenty, które mówią, że jego działalność jest jeszcze dłuższa. Początek pracy kina datuje się bowiem aż na 1907 rok.

Kino znajdujące się przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie to miejsce, które od początku swojej działalności wyróżnia się na tle innych tego typu miejsc klimatem. W „Pionierze” trudno szukać komercyjnych produkcji oraz popcornu. Miłośnicy kinematografii znajdą tam jednak ambitne kino europejskie, azjatyckie i południowo-amerykańskie. Wyjątkowych doznań z całą pewnością dostarczy seans w „Kiniarni”, czyli przestrzeni powstałej w 202 roku. W pomieszczeniu będącym połączeniem kina i kawiarni, przeniesiemy się do początków XX wieku, gdzie siedząc przy stoliku obejrzymy filmy wyświetlane z projektora. 

Obecnie kino „Pionier 1907” należy do osób prywatnych. Z uwagi na decyzję o przejściu jednego z właścicieli na emeryturę i ryzyko, że „Pionier” zostanie zlikwidowany, trwają prace mające na celu zapewnienie dalszej działalności kina. Dlatego też Miasto postanowiło zabezpieczyć środki w wysokości 2 000 000 złotych, które będą mogły zostać przeznaczone na ewentualny zakup obiektu wraz z jego wyposażeniem.

Rozmowy pomiędzy właścicielem a Miastem Szczecin, dotyczące przyszłości kina, trwają. Trzymamy kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia, tak by „Pionier” dalej mógł cieszyć mieszkańców i turystów w niezmienionej formie.

Więcej informacji: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/by-pionier-pozostal

W Szczecińskim TBS trwa nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem. Lokale powstają w ramach rewitalizacji Kwartału 36. 

Kwartał 36 znajduje się w Szczecinie w obrębie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, Księcia Bogusława X, Małkowskiego, Bł. Królowej Jadwigi. Obecnie wnętrze Kwartału podlega kompleksowej przebudowie.

Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań, po wybudowaniu zostaną ich najemcami. W ofercie TBS znajduje się 14 lokali w tym: 8 jednopokojowych o powierzchni 35,39 m2, 3 dwupokojowe małe ( 46,93 m2) i trzy dwupokojowe duże (53,06 m2).

Nabór  odbywa się zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie spółki:

http://www.stbs.pl/index.php/aktualnosci/3265-nabor-wnioskow-na-nabycie-partycypacji-w-kosztach-budowy-lokali-mieszkalnych-2023-10-31.html

Wnioski  od osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane będą 31 października 2023 roku. Dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach od 10 do 15.30 w biurze Szczecińskiego TBS  przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2. 

Szczegółowe informacje: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkalnictwo/szczecin-atrakcyjne-mieszkania-w-odnowionym-kwartale

Centrum Żeglarskie – więcej niż przystań! Czy rzeczywiście tak jest? W naszej ocenie tak, ale zachęcamy byście przekonali się o tym sami!

Szczecińskie Centrum Żeglarskie powstało w 2015 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz upowszechniania wśród dzieci i młodzieży sportów wodnych. Placówka położona w jednej z najbardziej malowniczych części Szczecina (okolice Jeziora Dąbie) jest doskonałym miejscem do spędzania czasu dla tych, dla których woda jest żywiołem, radością i wyzwaniem. Jednak pod okiem wykwalifikowanej kadry „coś dla siebie” znajdą tam również osoby, które dopiero zamierzają poznać smak „żeglarskiego świata” i postawić w nim swoje pierwsze kroki. 

Oferta szczecińskiego Centrum Żeglarskiego, które obecnie jest największym i jedynym tego typu ośrodkiem żeglarskim zarówno w całej Polsce, jak i euroregionie, jest bardzo szeroka. Zainteresowani mogą skorzystać m.in. ze szkoleń na żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego, szkółki żeglarskiej, sekcji regatowej i turystycznej, żeglarstwa morskiego, a nawet sekcji dla osób z niepełnosprawnością!
Jeśli dodamy do tego rozmaite regaty, które zaczynają się wiosną a kończą jesienią, prowadzenie mariny na wysokim europejskim poziomie, liczne imprezy i projekty propagujące żeglarstwo, wyłania nam się obraz miejsca przyjaznego wszystkim miłośnikom sportów wodnych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności https://www.centrumzeglarskie.pl/

Jeszcze przez cały wrzesień możemy zwiedzać Szczecin w asyście przewodników w językach: niemieckim, angielskim i ukraińskim.

W każdą wrześniową sobotę, spacer odbywa się pod innym hasłem. Szczegóły dotyczące poszczególnych odsłon wydarzenia dostępne są w Centrum Informacji Turystycznej, facebooku Visit Szczecin lub na stronie www.accredi.pl/visitszczecin.

Warto się spieszyć, bowiem miejsca na kolejne spacery znikają w okamgnieniu! 

Co ważne, w cenie biletu (27 zł) wszyscy uczestnicy transgranicznych spacerów, na czas trwania wydarzenia, otrzymają jednorazowe słuchawki oraz specjalni odbiornik tour guide.

Dodatkowe informacje: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/ruszyly-zapisy-na-szczecinskie-spacery-miejskie

Zarówno geograficzne położenie Szczecina, jak i jego wyjątkowy charakter: niska gęstość zaludnienia, bogactwo zieleni otoczonej przez wodę, otwartość przestrzeni, nastawienie na work-life balance powoduje, iż jest miastem, któremu najbliżej w Polsce do zrozumienia skandynawskiego pojęcia „hygge”.

Obecnie w stolicy pomorza zachodniego działa ponad 160 firm z kapitałem skandynawskim. Stacjonują tu również żołnierze ze Skandynawii wraz z rodzinami w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, a także skandynawscy studenci doceniający walory naszego miasta i potencjał tutejszych uczelni.

Szczeciński Dom Skandynawski położony przy ul. Monte Cassino 6, to jedyne w swoim rodzaju miejsce, które propaguje skandynawski styl życia oraz integruje wielokulturowość krajów Północy.

Przestrzeń Domu Skandynawskiego jest otwarta. Oznacza to, że oprócz organizowanych tam spotkań i konferencji, Dom użyczany jest nieodpłatnie mieszkańcom na rzecz kameralnych spotkań, warsztatów, kursów, zajęć dydaktycznych itp.. Warto tam „zajrzeć” i zachwycić się zarówno klimatem, jak i starannie odnowioną przestrzenią mieszkania w kamienicy z poprzednich epok.

Więcej informacji na temat tej niezwykłej przestrzeni dostępne jest na stronie internetowej https://domskandynawski.eu/.

Szczecin tak jak inne, największe polskie miasta dysponuje wieloma miejsca do zaparkowania auta w szeroko rozumianym centrum. Warunkiem jest uiszczanie opłaty za postój. Samochód można zaparkować w droższej tzw. czerwonej strefa A oraz w nieco tańszej tzw. żółtej strefie B. 

Do dyspozycji kierowców pozostają parkometry, gdzie można uiścić opłatę zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Coraz większym powodzeniem cieszą się jednak specjalne aplikacje, dzięki którym opłacanie postoju jest o wiele prostsze i bardziej precyzyjne.

Opłaty za parking są naliczane w dni powszednie w godz. 8.00 – 17.00.

Dla tych, którzy pracują w centrum miasta lub też są mieszkańcami SPP, przygotowano szeroki wachlarz korzystniejszych cenowo abonamentów. Są też grupy osób, które zwolnione są od opłat w całości. Dotyczy to np. niepełnosprawnych, pod warunkiem posiadania przez nich i włożenia za przednią szybę karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

Za brak uiszczonej opłaty kary są dotkliwe, zatem warto jest zapoznać się szczegółowo z systemem i wczytać w poszczególne załączniki, tak aby znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkami :

https://spp.szczecin.pl/ppn/spp-podstawowe-informacje

Sierpień w Szczecinie obfituje w wiele wydarzeń wartych uwagi. Najważniejsze z nich odbędzie się w weekend 18-20 sierpnia. Wielka impreza nad Odrą – Żagle 2023 to następca dawnych Dni Morza czy też Tall Ship Reaces. Święto żagli to wspaniała, rodzinna impreza z marynistycznym klimatem, morskimi atrakcjami i najpiękniejszymi żaglowcami.

Największą atrakcją jest parada żaglowców, okrętów portowych i jachtów. Jednostki będzie można zwiedzać, a nawet wyruszyć w krótki rejs.

Żagle bez szant to jak regaty bez wiatru. Scena szantowa umieszczona będzie przy Centaurze.

O podniebienia gości i turystów zadbają food trucki. To 16 edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia kulinarnego.

Dwa wesołe miasteczka, Jarmark pod Żaglami, Strefa Piw Kraftowych z rzemieślniczymi piwami i Miejska Strefa Letnia i Foodport i pierwsze Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin na jeziorze Dąbskim – to tylko część atrakcji, jakie przygotowali dla zwiedzających organizatorzy.

Więcej i szczegółowiej pod linkami

Strona główna | Żagle 2023 (szczecin.eu)

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/scena-na-lasztowni-rozbrzmi-na-maxxa

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/nad-woda/zagle-2023-tu-bedzie-mozna-odpoczac-strefa-piw-kraftowych

Lato w pełni, upały chwilowo nas opuściły – to świetny czas, by pozwiedzać Szczecin! Idealnym partnerem na wycieczkę jest Szczecińska Karta Turystyczna. Stosunkowo niewielki nakład finansowy – 20 zł za wersję 24-godzinną lub 30 zł za 72 godziny i czeka nas moc atrakcyjnych zniżek. 

Jak podaje Szczecińska Karta Turystyczna | Visit Szczecin

Karta to przede wszystkim:

 • darmowe przejazdy komunikacją miejską

• 50% zniżki na wstęp do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego oraz Muzeum Techniki i Komunikacji

• możliwość zakupu biletów ulgowych do atrakcji turystycznych, m.in.: do podziemnych tras turystycznych, na rejsy statkami wycieczkowymi

• rabaty w pubach, kawiarniach, restauracjach i hotelach

• bilety ulgowe i rabaty na wypożyczenie sprzętu wodnego i wycieczki kajakowe

• bilety ulgowe na zwiedzanie galerii wystawowych w Zamku Książąt Pomorskich

Na tej też stronie dowiecie się Państwo, gdzie można kupić kartę lub też, z jakiej aplikacji w telefonie skorzystać by móc ciekawie, ale też bez zbędnych kosztów cieszyć się wakacjami w mieście.

Nabór do burs i internatów prowadzony jest na wolne miejsca. Oznacza to, że nie obejmuje tych wychowanków, którzy już mieszkają w bursie lub internacie i złożyli w wymaganym terminie wniosek o kontynuację pobytu na kolejny rok szkolny. Łącznie, uczniowie spoza Szczecina, mają do dyspozycji w tego typu placówkach ponad 1,5 tys. miejsc.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „BURSA/INTERNAT”, uruchomiona została możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. To właśnie w tym miejscu, można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu czy też kryteriów naboru.

Na złożenie wniosku o przyjęcie zainteresowani uczniowie mają czas do 3 sierpnia br. Od 9 do 13 sierpnia kandydaci biorący udział w rekrutacji, muszą dostarczyć do placówki pierwszego wyboru (za pośrednictwem poczty elektronicznej) skan lub zdjęcie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły. Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 16 sierpnia br. Następnie zakwalifikowani kandydaci będą mieli czas na złożenie deklaracji woli zamieszkania w bursie lub internacie (16-20 sierpnia br.). Co ważne, podobnie jak w przypadku składania zaświadczenia o przyjęciu do szkoły, ten typ dokumentu również należy przesłać do placówki za pomocą wiadomości elektronicznej. Ostateczne wyniki rekrutacji do tego typu placówek poznamy 21 sierpnia br. do godziny 14.00.

Wakacje to czas odpoczynku, zabawy i przebywania na świeżym powietrzu. Szczecińskie kąpieliska rozpoczęły sezon i zapraszają do korzystania z ich usług.

Kąpielisko Arkonka jest otwarte już od początku czerwca. Użytkownicy znajdą tam kompleks basenowy wraz ze zjeżdżalniami, sztuczną rzekę, spore zaplecze parkingowe oraz usługi gastronomiczne. 

Miłośnicy wypoczynku na łonie natury mogą również skorzystać m.in. z kąpieliska Dąbie, które obecnie błyszczy najjaśniej na mapie Szczecina. Korzystający z obiektu znajdą na nim, oprócz plaży, place zabaw, miejsca do grillowania, a także wiaty, leżaki, stoły piknikowe czy boiska. Kąpielisko, za sprawą podświetlonej promenady, to również doskonałe miejsce do podziwiania spektakularnych zachodów słońca.

Swoich miłośników mają także dwa inne miejskie kąpieliska: Głębokie i Dziewoklicz. Otoczone zielenią, przyciągają swoim wyjątkowym klimatem i malowniczym otoczeniem. Również i tam znajdziemy miejsca do wypoczynku, pomieszczenia sanitarne i przebieralnie oraz boiska. W sezonie otwarte zostaną punkty gastronomiczne, a maluchy będą mogły szaleć na wodnych „dmuchańcach”.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta sezon kąpielowy trwa w Szczecinie od 15 czerwca do końca sierpnia. Ale ponieważ w tym roku pierwsze dni września wypadają w weekend – na kąpieliskach ratownicy będą aż do 3 września.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego sezonu na miejskich kąpieliskach dostępne są tutaj: Wiadomości Szczecin – Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

Prawdziwie wiosenna aura zdecydowanie sprzyja rozmaitym aktywnościom zewnętrznym. Dlaczego zatem nie połączyć przyjemnego z pożytecznym i nie zwiedzić Szczecina na… rowerze.

Jednym z doskonałych sposobów na zorganizowanie tego typu wycieczki będzie wypożyczenie jednego z 800 rowerów miejskich – Bike_S. 100 stref postoju zlokalizowanych po obu stronach Odry (i nie tylko! Niedawno Bike_S wjechał również do Kołbaskowa oraz gminy Dobra) z pewnością pozwoli na odkrycie większości najciekawszych zakątków stolicy Pomorza Zachodniego.

Korzystanie z systemu szczecińskiego roweru miejskiego jest niezwykle łatwe. Wystarczy ściągnąć aplikację ROOVE, zarejestrować się w niej, zasilić konto i można ruszać w trasę. Aplikacja, która pozwala na wypożyczenie roweru przez 24 godziny na dobę, jest dostępna w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim.

Wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania Bike_S dostępne są na jego stronie internetowej https://bikes-srm.pl/bikes/. Użytkownicy znajdą tam nie tylko szczegółowy regulamin oraz cennik, ale również między innymi mapę poszczególnych stacji oraz instrukcję dotyczącą aplikacji ROOVE.

Noc Muzeów to coroczna, kulturalna impreza, która polega na udostępnieniu mieszkańcom poszczególnych miast galerii, muzeów i wszelkich instytucji kultury w godzinach nocnych.

 Organizatorzy przygotowują co roku atrakcje specjalne polegające na udostępnieniu miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Odbywają się koncerty, warsztaty i scenki rodzajowe utrzymane w klimacie związanym z danym miejscem.

Miasto tętni nocnym życiem. Kolejki pod poszczególnymi gmachami potwierdzają, że jesteśmy wrażliwi na piękno i potrzebujemy duchowej uczty.

W Szczecinie noc muzeów odbędzie się już po raz 17 w nocy z 13/14 maja i jest to niewątpliwie jedna z najbardziej wyczekiwanych corocznych atrakcji miasta.

 W ramach tego wydarzenia Urząd Miasta udostępni dla zwiedzających pokój prezydenta miasta a o historii wnętrza i ciekawostkach z nim związanych, opowie jego gospodarz – Piotr Krzystek – prezydent Szczecina.

Dodatkowo będzie można zwiedzić podziemny schron , salę sesyjną, salę ślubów oraz bliblioteczną. 

Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziemy pod linkiem

https://muzeum.szczecin.pl/images/17_ENM_2023_PROGRAM.pdf

źródło : Wiadomości Szczecin – Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/spedz-noc-muzeow-w-magistracie

We wtorek 14 lutego rozpocznie się nabór wniosków na mieszkania socjalne. Są to lokale o niskim czynszu, przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. W ostatnich dziewięciu latach ZBiLK w ramach naborów wynajął ponad pół tysiąca takich mieszkań.

Pierwszy w tym roku nabór na lokale socjalne ruszy 14 lutego i potrwa do 28 lutego br. O wynajęcie takiego mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 3537,68 zł.  Pozostałe progi dochodowe znajdują się na stronie ZBiLK.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie (toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,45 zł za m2 czyli np  w lokalu o pow. 35 m2 wyniesie on ok 50 zł miesięcznie plus media (prąd, woda, gaz itp).  

 

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie m.in.: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia i warunków w jakich się obecnie mieszka. Na podstawie punktacji  ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczną listę osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej ZBiLK. Można je pobrać również osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.  

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK tylko w terminie 14.02.2023 r. – 28.02.2023 r. W przypadku złożenia wniosku bez obowiązkowych dokumentów, uznaje się go za niekompletny i pozostawia bez rozpoznania. 

Aby uzyskać informację w tej sprawie, można dzwonić pod nr telefonów, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30:

Tel. 91 48 86 301

Tel. 91 48 86 333

Tel. 91 43 45 455

 

Więcej na stronie www.zbilk.szczecin.pl

Szczecin z certyfikatem!

W związku z pilotażowym projektem standaryzacji działań na rzecz rodzin możliwy do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego; miasto Szczecin jako jedno z pierwszych miast w Polsce uzyskało zaszczytny CERTYFIKAT SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO RODZINOM. 

Do uzyskania tego tytułu przychylił się też Związek Dużych Rodzin 3+, doceniając powołanie w Szczecinie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Procesowi certyfikacji towarzyszyło szereg szkoleń skierowanych zarówno do młodych rodziców, rodzin z większą liczbą dzieci, warsztatów dla ojców, czy też spotkań dotyczących zaburzeń odżywiania. Nie zapomniano o małżonkach, dla których ważne były warsztaty na temat wzmacniania więzi oraz poprawnej komunikacji w małżeństwie. 

Istotny był też program szkoleń dla urzędników oraz materiały warsztatowe, które będą pomocne w dalszej pracy na rzecz rodzin. 

https://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/chapter_117000.asp https://rodzina.szczecin.eu/

„Pełne szaleństwo” w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Takimi słowami opisują nową wystawę zwiedzający Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, które dotychczas było kojarzone z historią motoryzacji oraz ciekawymi, ale statycznymi eksponatami. Od 01 lutego 2023 roku przestrzeń Muzeum została zagospodarowana interaktywnie i w dniu otwarcia przyciągnęła tłumy odwiedzających.

Motoeksperymentarium SMYK – bo tak brzmi nazwa tego przedsięwzięcia, zawiera 15 interaktywnych eksponatów, które związane są z obsługą pojazdów czy też symulacją jazdy pod wpływem środków odurzających. Można zrealizować własnoręczny przeglądu pojazdu czy też w bezpiecznych warunkach doświadczyć stłuczki samochodowej. Jest możliwość zaprogramować stanowisko, tak by sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się i reaguje kierowca wypoczęty a w jaki sposób zmęczony.

Optymalny pobyt w Motoeksperymentarium organizatorzy przewidzieli do godziny. Oprócz poniedziałku otwarte jest codziennie. W każdy wtorek wstęp jest bezpłatny.

https://muzeumtechniki.eu/motoeksperymentarium/atrakcje/

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustanowiła zasady oraz wysokość jednorazowego świadczenia wypłacanego osobom, które ogrzewają swoje nieruchomości węglem lub węglopochodnym paliwem. Stawki wyglądają następująco:

3000 zł – gdy do ogrzewania wykorzystywany jest pellet drzewny,

2000 zł – olej opałowy,

1000 zł – drewno kawałkowe,

500 zł – gaz LPG.

Dopłata ta przysługuje także cudzoziemcowi, który ma:

 • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
 • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Wnioski o to świadczenie należy składać do dnia 30.11.2022 roku.

https://www.scs-szczecin.pl/m/aktualnosci/dodatek-weglowy-28.html

Miasto Szczecin do roku 1873 miało status twierdzy, co znacznie ograniczało jego rozwój. Po zmianie tego statusu nastąpił okres rozwoju przemysłu (przede wszystkim stoczniowego), transportu kolejowego oraz dynamicznej rozbudowy miasta.

 Ogromną rolę w tym procesie odegrał Johannes Quistorp to- syn królewskiego komisarza. W Szczecinie odbywał roczną służbę wojskową, po której został tu do końca życia. Johanes Quistorp okazał się być mężem opatrznościowym Szczecina- wówczas Stettina. Otworzył fabrykę cementu portlandzkiego, który był hitem na rynku budowlanym. Zlecił także wybudowanie stoczni do produkcji statków. Otworzył hutę oraz miejsce do produkowania beczek. Zarobił fortunę, ale hojnie dzielił się nią z innymi.

Bardzo dbał o swoich pracowników. Jako pierwszy zadbał o ich potrzeby socjalne. Wiele budowli i rozwiązań urbanistycznych do dnia dzisiejszego służy szczecinianom. Jest to obecny Part Kasprowicza, tereny lasku Arkońskiego, osiedla willowe na Pogodnie i Łęknie, Jasne Błonia – budynek magistratu -czy Syrenie Stawy. Pomimo ogromnej fortuny na miejsce swojego pochówku wybrał sobie skromny plac położony w sercu kompleksu „Bethanien”, wśród lekarzy, sióstr zakonnych i ubogich. To właśnie tam znajduje się Skwer Rodziny Quistorpów.

W 200 rocznicę urodzin nestora filantropów Książnica Pomorska przygotowała wystawę, która zawiera wiele ciekawych eksponatów z tamtego okresu naszego pięknego miasta. Fotografie, widokówki, dokumenty – to zbiór, który warto zobaczyć i porównać co pozostało do dziś po działaniach niezwykle ważnej rodziny Szczecina.

Wystawa potrwa do 2 grudnia bieżącego roku.

 https://www.ksiaznica.szczecin.pl/wydarzenia/single/id/2138

Karta Dużej Rodziny to rodzaj wsparcia dla rodzin wielodzietnych w postaci systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Z karty mogą skorzystać rodziny z co najmniej trójką dzieci bez względu dochód. Dzięki KDR można m.in. zrobić tańsze zakupy spożywcze, dostać zniżki na przejazdy kolejowe czy uzyskać bezpłatny wstęp do ciekawych miejsc. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Przez rodzica rozumie się także rodzica który prowadzi rodzinny dom dziecka albo też jest rodzicem zastępczym.

Prawo do posiadania Karty przysługuje cudzoziemcowi – członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1/ cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

.Miejsca, które oferują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem:

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich lista dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. 

http://www.scs-szczecin.pl/swiadczenia/karta-duzej-rodziny.html

https://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/chapter_117010.asp

W jakiej sytuacji można odstąpić od imprezy turystycznej ?
Konsument może odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Taką sytuacją jest np. epidemia. W tym wypadku konsument nie jest obciążany kosztami odstąpienia od umowy. Nie należy mu się jednak żadne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało skutecznie złożone Ale uwaga : przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu (art. 15k ustawy o COVID-19). Zamiast zwracać pieniądze, biuro może konsumentowi zaproponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi z tej możliwości korzystać.
Wycieczka została odwołana przez koronawirusa. Czy przysługuje nam zwrot pieniędzy ?
Tak. Zgodnie z art. 47 ust. 5 pkt. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jeżeli organizator turystyki nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, może ją rozwiązać i zwrócić podróżnemu wszystko to, co wpłacił. Podróżnemu nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Warunkiem jest, by organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Uwaga! Przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do rozwiązania umowy o imprezę turystyczną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak organizator turystyki powiadomił konsumenta o rozwiązaniu umowy.
Wycieczka została odwołana, a organizator odmawia zwrotu pieniędzy proponując voucher, zmianę terminu wycieczki itp.
Jeśli biuro odwołało wycieczkę, ma obowiązek zwrócić pieniądze. Jeśli proponuje inne rozwiązanie (voucher lub inna wycieczka), podróżny może się na nie zgodzić, ale nie musi. To może być okazja do wynegocjowania dobrej oferty. Jeśli konsument woli odzyskać pieniądze, nie musi akceptować propozycji biura. Jednak zwrot dostanie dopiero za pół roku, bo przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do rozwiązania umowy o imprezę turystyczną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak informacja o odwołaniu imprezy została faktycznie przekazana konsumentowi. Potem biuro ma jeszcze 14 dni na zwrot pieniędzy.
To tylko kilka przykładów oczywiście. Warto jednak pamiętać o tym by w sytuacjach problemowych konsultować się z Centrum Informacji dla Cudzoziemców – po to jesteśmy.

W Szczecinie są miejsca, w których nauczysz się języka polskiego. Specjalne kursy dla cudzoziemców organizują m.in.:

 • Uniwersytet Szczeciński – kurs weekendowy (łącznie 120 godzin), podczas którego nauczysz się jak prawidłowo rozmawiać z pracodawcą, czego możesz oczekiwać i oczekiwać od swojego pracodawcy jako obcokrajowiec, jak poprawnie mówić w agencjach rządowych, jak i gdzie się uczyć, jak i gdzie poprawić swoje umiejętności zawodowe. Poznasz też Szczecin, jego historię i kulturę, zobaczysz, gdzie są ważne instytucje i zabytki. Więcej dowiesz się na stronie http://ua.usz.edu.pl/ lub pisząc do aneta.szeremeta@usz.edu.pl
 • Bezpieczna Przystań przy Caritas Polska – kurs języka polskiego trwający 3 miesiące, podczas którego poprawisz umiejętności komunikacyjne niezbędne w sytuacjach życia codziennego i pracy. Poznasz też  historię i kulturę naszego kraju.Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: +48 515 402 273, +48 507 870 258.

Na terenie Szczecina wsparcie finansowe realizują dwie instytucje:

I. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 091 4427-100 (sekretariat), faks 091 4427-101
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 ( Biuro Obsługi Interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 )
FILIA – ul. Kaszubska 30, 70-226 Szczecin
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00
FILIA – PRAWOBRZEŻE
ul. Rydla 39/40 (filia Urzędu Miasta Szczecin), 70-783 Szczecin

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Korespondencyjnie: SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:
1. świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.
Osoby posiadające Kartę Polaka wraz ze współmałżonkiem i dziećmi przebywającymi w Polsce, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej
Wniosek należy złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wypłatę świadczenia realizuje Szczecińskie Centrum Świadczeń.
Okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana indywidualnie w decyzji Wojewody.
2. świadczenia rodzinne
1). zasiłek rodzinny;
2). jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3). świadczenie rodzicielskie;
oraz
3. świadczenia opiekuńcze
1). świadczenie pielęgnacyjne;
2). specjalny zasiłek opiekuńczy;
3). zasiłek dla opiekuna;
4). zasiłek pielęgnacyjny;

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze przysługują cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ( tj. posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
d) którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
e) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
f) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- w tym wydanego przez inne państwo członkowskie UE;
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
d) zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. świadczenie wychowawcze, tzw. Program „Rodzina 500+”

6. świadczenie „Dobry start”; 300 zł przyznawane raz w roku na dzieci i młodzież realizujących obowiązek szkolny
Prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” przysługuje cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów
międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
e) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

7. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
Świadczenie w wysokości do 500 zł przysługuje wszystkim rodzicom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia w celu dofinansowania odpowiedniej, wybranej przez rodziców formy opieki.

8. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”:
Świadczenie wypłacane w transzach po 1000 zł.
świadczenie realizowane do grudnia 2019 r., termin składania wniosków do listopada 2019 r.
Bon przysługuje wszystkim Opiekunom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającym wsparcia i opieki Seniorowi z chorobą Alzheimera.

9. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko
upośledzonego, tzw. Program „Za życiem”:
Przepisy stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. dodatek mieszkaniowy wraz ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym:
Prawo do dodatków przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Szczecina i posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do przyznania uprawnienia konieczne jest również spełnienie ustawowych kryteriów dochodowych oraz ew. dodatkowych wymagań regulowanych obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://swiadczenia.szczecin.pl/

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
tel. 091 4857-601 (sekretariat), faks 091 4857-603
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Pomoc przyznawana jest w zależności od miejsca zamieszkania przez właściwe rejonowe ośrodki pomocy rodzinie:
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Śródmieście”, ul. Jagiellońska 62A, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 48 07 020/021
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Północ”, ul. Strzałowska 9, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 43 28 440;
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Zachód”, ul. Abramowskiego 19, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 46 160/161
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Prawobrzeże”, ul. Struga 10/12, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 68 046.

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:

Świadczenia pieniężne
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne
• praca socjalna,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

O świadczenia z pomocy społecznej może się starać cudzoziemiec:
1) który oprócz zamieszkiwania i przebywania w Polsce otrzymał zezwolenie na pobyt stały;
2) który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny, przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którym przysługuje prawo pobytu, w tym stałego na terytorium RP.
3) który posiada status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4) który otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego;
5) który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy:
– w celu połączenia z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://mopr.szczecin.pl/

Są w Polsce taki święta, których obchody wiążą się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Kiedy wypadają?

– 1 stycznia – Nowy Rok
– 6 stycznia – święto Trzech Króli
– Wielkanoc (data jest ruchoma, ale święto zawsze przypada w niedzielę, w drugiej połowie marca lub w kwietniu)
– Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, bezpośrednio po niedzieli wielkanocnej)
– 1 maja – Święto Pracy
– 3 maja – rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, tzw. Konstytucji 3 maja
– Boże Ciało – data jest ruchoma, ale zawsze przypada na jeden ze czwartków czerwca
– 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
– 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
– 11 listopada – Święto Niepodległości
– 25 grudnia – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
– 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Oczywiście! Są restauracje, sklepy, a także obiekty kulturalne, w których oferta kierowana jest także do obcokrajowców. Poniżej wymieniamy kilka z nich:

Restauracja Ukraineczka – ul. Panieńska 19,
Chinkalnia Restauracja Gruzińska – ul. Śląska 9,
Gruzińska Kuchnia „Imereti: – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31/2
Ukrainoczka – delikatesy wschodnie – al. Niepodległości 4
Kino Helios – wyświetlane są seanse z ukraińskim dubbingiem
Cerkiew – ul Mickiewicza 43
Prawosławna parafia św. Mikołaja Cudotwórcy – ul. Zygmunta Starego 1A
Oddział Związku Ukraińców w Polsce – ul Mickiewicza 45
Honorowy Konsulat Ukrainy – ul. Mickiewicza 45

Szukając mieszkania, zwróć uwagę na całkowity koszt jego wynajmu. Często opłaty za gaz, prąd, a także inne media nie wchodzą w skład czynszu. Równie ważna jest wysokość kaucji. Zwykle jest ona w wysokości jednomiesięcznego czynszu, ale może być również wyższa. Kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela mieszkania – jeśli dokonasz w nim jakichś zniszczeń, może on pokryć z jej pomocą ewentualne szkody. W przypadku, gdy pozostawisz mieszkanie w stanie nieuszkodzonym, po zakończeniu najmu mieszkania kaucja zostanie Ci zwrócona.

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy najmu sprawdź, czy osoba, które je Tobie oferuje, posiada do niego prawo. W tym celu powinna okazać Tobie akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej. Sprawdź, czy dane właściciela w niej zawarte są zgodne z danymi w dowodzie tożsamości tej osoby.

Aby w pełni legalnie wynająć mieszkanie, powinieneś z jego właścicielem podpisać umowę najmu. Zwróć uwagę, aby były w niej zawarte takie informacje jak wyposażenie mieszkania, jakie udostępnia Tobie właściciel, ewentualne zniszczenia, które już zastałeś, a także okres wypowiedzenia.

Możesz szukać mieszkania na wynajem dwiema drogami:

– samodzielnie za pośrednictwem portali internetowych i społecznościowych, takich jak:
facebook (tu na różnych grupach bardzo często pojawiają się oferty mieszkań), olx.pl, otodom.pl, gratka.pl, infoludek.pl, domiporta.pl, itp.

– korzystając z pomocy biura nieruchomości (wybierając tę opcję przygotuj się na to, że zapłacisz za tę usługę – zazwyczaj opłata jest równa wartości jednomiesięcznego czynszu).

Obecnie większość banków umożliwia założenie konta przez cudzoziemca. W części z nich można to zrobić wyłącznie osobiście, jednak coraz więcej banków pozwala na założenie konta drogą elektroniczną. Przed dokonaniem wyboru banku sprawdź, czy aby otworzyć w nim konto, musisz być rezydentem (posiadać meldunek), czy też nie jest to warunek konieczny. Zwróć też uwagę, że dokumenty, które są potrzebne do otwarcia konta różnią się w zależności od banku, w którym chcesz to zrobić.

Poniżej znajduje się lista banków, w których możesz bezproblemowo założyć konto:

1.Konto dla cudzoziemca – PKO BP Bank
2.Konto dla obcokrajowca – Millennium Bank
3.Konto dla cudzoziemca – NEST Bank
4.Konto dla obcokrajowca – mBank. Dobre dla Ukraińca.
5.Konto dla cudzoziemca – Santander

Jeśli chcesz przesłać pieniądze z Polski do Twojego kraju, możesz skorzystać z przekazów pieniężnych western Union. Możesz to zrobić przy użyciu swojego rachunku bankowego lub w odpowiedniej placówce.

W Szczecinie możesz poruszać się komunikacją miejską, czyli autobusami i tramwajami. Ich rozkład, a także trasy widnieją na tej stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii. W komunikacji miejskiej obowiązują m.in.: bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe i wielodobowe, bilety miesięczne, bilety trzymiesięczne. Ich ceny znajdziesz na https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-jednorazowe oraz https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-okresowe.

Mieszkając w Polsce możesz zapisać się do przychodni właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania lub innej dowolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do wybranej placówki o wybór lekarza rodzinnego. Do tego lekarza wybierzesz się na wizytę w przypadku przeziębienia, złego samopoczucia, a także po skierowanie do lekarza specjalisty. Możesz również wybrać się do prywatnej placówki, która ma zawartą umowę z NFZ i odbyć bezpłatną wizytę u lekarza.
W miejscach, które nie posiadają umowy z NFZ leczenie, o ile nie uległo się nagłemu zagrożeniu życia lub zdrowia, jest płatne.

W celu udania się do lekarza powinieneś posiadać ze sobą PESEL, a także paszport. Jeśli nie masz PESELU, weź ze sobą zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające, że jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (ZUS ZUA, lub RMUA). Zaświadczenie to możesz uzyskać od swojego pracodawcy.

Chcąc wjechać do Polski, powinieneś posiadać odpowiednie środki finansowe, które pozwolą Ci na opłacenie mieszkania oraz wyżywienia na czas pobytu, a także na zakup biletu powrotnego. Posiadanie odpowiedniej sumy pieniędzy może być sprawdzane przez Straż Graniczną przy próbie przekroczenia granicy.
Wysokość środków finansowych uzależniona jest od długości pobytu:

– do 4 dni – minimum 300 złotych
– powyżej 4 dni – minimum 75 złotych na każdy dzień pobytu.

Ponadto powinieneś posiadać środki finansowe na zakup biletu powrotnego:

– 200 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa sąsiadującego z Polską
– 500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa należącego do UE nie sąsiadującego z Polską
– 2500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa nie należącego do UE oraz nie sąsiadującego z Polską.

W celu potwierdzenia posiadania wyżej wymienionych środków, powinieneś móc okazać:

– czek podróżny
– zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową,
– zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na terenie Polski
– zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Do Polski możesz dostać się trzema drogami, w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywasz: drogą morską, lądową i powietrzną.
Ze względu na to, że pierwsza opcja dotyczy najmniejszej liczby osób, skupimy się na pozostałych dwóch.
Samolot – możliwe są loty zarówno bezpośrednie, jak i takie, w których konieczna jest przesiadka. Ze względu na czas podróży, to zapewne najwygodniejszy środek lokomocji. Wybór połączeń możesz sprawdzić na:

https://www.lot.com/pl/pl/
https://www.kayak.pl/flights
https://www.esky.pl/tanie-loty/0/0/ci/szz/szczecin?gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WRdKzpvoQyScg9XeMMsbHyhYa53inevpavyI-xa8ZsSb4zZPpabUUwaAl5_EALw_wcB
https://www.tanie-loty.com.pl/promocje/tanie-loty-ze-szczecina-do-ukrainy.html

Do Polski możesz również dostać się autobusem. Wyszukiwarki połączeń znajdują się na stronach:

https://www.virail.pl
https://pl.omio.com
https://infobus.eu/pl?admitad_uid=eacabae3b07ca4238749539971ca624e
https://busy.info.pl/11,37307,75,rozklad-jazdy-autobusow-bus,szczecin,ukraina.html
https://www.busradar.pl

Jeśli nie chcesz ponosić opłaty celnej, zwróć uwagę, aby towary, które przewozisz w swoim bagażu podręcznym nie przekraczały odpowiednio wartości:

– 300 euro – jeśli przekraczasz granicę drogą lądową,
– 430 euro – przy przekroczeniu granicy drogą powietrzną lub morską.

Poniżej znajduje się lista towarów, które możesz przywieźć do Polski z pewnymi ograniczeniami:

– papierosy – w transporcie lądowym: 40 sztuk, w morskim lub powietrznym – 200 sztuk
– alkohol, w zależności od jego mocy – między 1 litr, a 16 litrów
– broń wykorzystywaną w celach łowieckich lub sportowych (jeśli przyjeżdżasz po to, by wziąć udział lub przygotowujesz się do imprezy sportowej). Pamiętaj jednak, że zanim postanowisz wwieźć broń do Polski, musisz najpierw uzyskać stosowne dokumenty, a także zgłosić ten fakt organom celnym
– złoto i platyna dewizowe – jeśli towary, które chcesz przewieźć, przekraczają wartość 10 tys. euro, musisz zgłosić to organom Straż Granicznej
– jedzenie – tutaj przepisy są bardzo restrykcyjne, więc przed ich wwiezieniem, zapoznaj się z przepisami
– zwierzęta domowe – szczegółowa informacja znajduje się tutaj: dostępna jest pod adrese https://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=2075

NIE WOLNO wwozić do Polski środków odurzających i substancji psychotropowych.

Chcąc przyjechać do Polski na granicy musisz mieć przy sobie następujące dokumenty:

– ważny dokument podróży,
– ważny dokument legalizujący pobyt w Polsce.

Oprócz tego funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zapytać Cię o cel przyjazdu do Polski, poprosić o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce, a także środków finansowych na czas pobytu i powrót do kraju. Jeśli przyjeżdżasz w celu wykonywania pracy, możesz zostać poproszony o okazanie dokumentu, który to poświadcza.

Pamiętaj również, że nawet jeśli posiadasz ważne dokumenty, Straż Graniczna może odmówić Ci wjazdu do Polski. Może się tak stać, jeśli:

– nie przedstawisz dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu,
– posiadasz podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub kartę pobytu,
– nie możesz udokumentować posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
– Twoje dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
– Twój pobyt może stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Jak co roku, w okresie letnim rozpoczyna się kolejny sezon plenerowych seansów kinowych pod gołym niebem? Kino na leżakach – bo tak nazywa się to rokroczne wydarzenie – rozpocznie się seansem w dniu 27 czerwca.

 W tym roku proponowany repertuar ma nas zachęcać do działania, do dokonywania odważnych wyborów i podejmowania decyzji o zmianach w życiu bez lęku, na własnych zasadach.

 Organizator wydarzenia-Żegluga Szczecińska – Turystyka planuje 10 spotkań, które będą odbywać się w każdy letni czwartek w różnych częściach Szczecina. Na gości czeka ponad 100 leżaków, koce i peleryny przeciwdeszczowe.

Pełen repertuar z tytułami proponowanych seansów oraz miejsc spotkań znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/kino-na-lezakach-powraca

Sprawa jest całkiem prosta. Drzewo rozebrane ze wszelkich ozdób, bombek oraz lampek należy pozostawić obok brązowego pojemnika na odpady typu BIO. Wystawienia choinki nie trzeba nigdzie wcześniej zgłaszać lub specjalnie rejestrować.

Drzewka będą odbierane w tych samych terminach co bioodpady – raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej (zgodnie z harmonogramem ustalonym wcześniej harmonogramem).

Szczegółowe informacje: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/ekologia/co-z-choinka-po-swietach

1 stycznia br. zmieniły się przepisy w zakresie zasad rejestracji pojazdów. Oto co trzeba wiedzieć:

– dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem jego zarejestrowania,

– wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu, dopuszczenia go do obrotu lub sprowadzenia na terytorium Polski,

– dłuższy (90-dniowy) termin jest przewidziany dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotem pojazdami.

Kara finansowa niedopełnienie formalności to minimum 500 zł.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Formalności można dopełnić drogą elektroniczną (za pomocą platformy ePUAP) lub wysyłając stosowne dokumenty pocztą na adres magistratu.

Szczegółowe informacje:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/uwaga-wazne-zmiany-dla-kierowcow

Dwudziestolecie chóru Politechniki Morskiej stało się okazją do niezwykłej i fantastycznej produkcji. Bazą teledysku jest kultowy już utwór Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You.

Dyrygentka chóru Sylwia Fabiańczyk – Makuch perfekcyjnie połączyła szczecińską wersję utworu z produkcją „To właśnie miłość.

W teledysku oprócz chórzystów występują w niecodziennej odsłonie Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek,  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka.W projekcie wzięli udział znani szczecińscy artyści:Michał Janicki, Sylwia Różycka, Damian Ukeje, Bartek Orłowski z Akukulele oraz zespół „Szczecinianie.

Głównymi bohaterami jest świąteczny Szczecin z miłością w wielu odsłonach.

Jest to fantastyczny prezent dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Szczegóły przeczytacie Państwo pod linkiem :

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/swiateczny-hit-wszechczasow-w-wykonaniu-choru-politechniki-morskiej

a obejrzycie tu:

Historia Szczecin a jest niezwykła, a historia tej Kobiety pokazuje, iż nie na darmo nazywano to miasto Paryżem Północy.

Nieistniejąca już willa na Żelechowej w XIX wieku była centrum kultury, sztuki, wzorem gościnności i wykwintności Szczecina. Piękna Pani Sophie Tilebein- z pochodzenia francuska , wraz z mężem prowadzili to niezwykłe miejsce ściągając najlepszych z najlepszych mieszkańców Szczecina.  W domu stojącym na rogu dzisiejszej Dębogórskiej i Robotniczej odbywały się koncerty, było koło miłośników książek, herbaciane wieczory, wieczory dramatyczne, salonowe koncerty kwartetowe.

Po wojnie przez wiele lat w tym miejscu pod gęstą plątaniną bluszczu znajdowały się ruiny pałacu wraz z fragmentami nagrobków małżonków.

Obecni szczecinianie po raz kolejny nie zawiedli. Szczecińskie SBO zadecydowało, iż odświeżymy pamięć o zasłużonych mecenasach Szczecina. Sofie jak żywa siedzi na ławeczce w stroju z epoki trzymając w jednej ręce akt założycielski jej własnej fundacji Tilebein Stiftung, pomagającej ubogim dziewczętom w drugiej- zapis nutowy dedykowanego jej utworu Carla Loevego – wspieranego przez Nią szczecińskiego kompozytora.
Instalacja wzbudza powszechne zainteresowanie i sympatię, a miłośnicy starego Szczecina twierdzą, że to dopiero początek nowego życia tego miejsca.

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/pani-tilebein-zn

Szczecin pachnący czekoladą przy dźwiękach kolejnej muzycznej pocztówki „Szczecińska pastorałka”- to propozycja młodych solistów ze Studia Wokalnego Damian Wójcik. Piękne widoki naszego miasta „z lotu ptaka”, Prezydent Piotr Krzystek z choinką „do nieba”, Monika Szymanik z Kamienicy w Lesie, znikające w mig bezy od Hani Bezy-wprowadzają nas w to, co już za chwilę – czas Świąt, wspólnej biesiady, odrobiny nostalgii i nadziei na przyszłość.

To najwyższy czas, by złożyć wszystkim mieszkańcom Szczecina tradycyjne życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt. Życzenia kierujemy do każdego komu bliskie jest nasze wspólne miejsce na Ziemi – Miasto Szczecin.

Zespół CIC

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/sniezna-pastoralka-nowy-swiateczny-utwor-ze-szczecinem-w-tle

Historia Szczecin a jest niezwykła, a historia tej Kobiety pokazuje, iż nie na darmo nazywano to miasto Paryżem Północy.

Nieistniejąca już willa na Żelechowej w XIX wieku była centrum kultury, sztuki, wzorem gościnności i wykwintności Szczecina. Piękna Pani Sophie Tilebein- z pochodzenia francuska , wraz z mężem prowadzili to niezwykłe miejsce ściągając najlepszych z najlepszych mieszkańców Szczecina.  W domu stojącym na rogu dzisiejszej Dębogórskiej i Robotniczej odbywały się koncerty, było koło miłośników książek, herbaciane wieczory, wieczory dramatyczne, salonowe koncerty kwartetowe.

Po wojnie przez wiele lat w tym miejscu pod gęstą plątaniną bluszczu znajdowały się ruiny pałacu wraz z fragmentami nagrobków małżonków.
Obecni szczecinianie po raz kolejny nie zawiedli. Szczecińskie SBO zadecydowało, iż odświeżymy pamięć o zasłużonych mecenasach Szczecina. Sofie jak żywa siedzi na ławeczce w stroju z epoki trzymając w jednej ręce akt założycielski jej własnej fundacji Tilebein Stiftung, pomagającej ubogim dziewczętom w drugiej- zapis nutowy dedykowanego jej utworu Carla Loevego – wspieranego przez Nią szczecińskiego kompozytora.

Instalacja wzbudza powszechne zainteresowanie i sympatię, a miłośnicy starego Szczecina twierdzą, że to dopiero początek nowego życia tego miejsca.
https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/pani-tilebein-znow-u-siebie-o-jej-powrocie-w-rodzinne-strony-zadecydowali-szczecinianie-w-sbo

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wodę do picia kupujemy w sklepie w zamkniętych butelkach. Do wody z kranu podchodzimy nieufnie i z rezerwą.

Natomiast zwolennicy wody z kranu wskazują, iż jakość tej wody w większych miastach Polski (Szczecin mieści się w tym wykazie) w nie odbiega jakością od większości wód butelkowych, a często zawartość minerałów w wodzie z kranu jest wyższa niż w najbardziej znanych markach. Nie bez znaczenia jest też ekonomiczna kalkulacja: 1 metr sześcienny wody, czyli 1000 litrów wody łącznie z odprowadzeniem takiej samej ilości ścieków kosztuje 11 zł. Oznacza to, iż za 1 litr „kranówki” zapłacimy tylko 1 grosz.

Największą przeszkodą do tego by picie wody z kranu stało się normalnością, jest niska świadomość i przekonanie, iż nadal główną metodą uzdatniania wody jest jej chlorowanie, a picie wody nieprzegotowanej może doprowadzić do zatrucia pokarmowego.

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ma na celu edukację i zmianę takiego sposobu myślenia.

Jak? Gdzie? Co? H2O! – to tematyka filmów, które opowiadają, jak wygląda droga wody do specjalnie zainstalowanych 40 poidełek na terenie szkół objętych programem. Picie czystej wody zamiast słodkich gazowanych napojów ma za zadanie budowanie dobrych nawyków żywieniowych z jednej strony oraz niesie tak ważne dla naszej planety przesłanie ekologiczne.

„Pij kranówkę” to nie tylko poidełka. Nauczyciele zostali wyposażeni w materiały niezbędne do edukacji, czyli przykładowe scenariusze zajęć, film edukacyjny itp.

Dla bezpieczeństwa użytkowników woda w poidełkach jest systematycznie badana.

Jak zapewnia Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes ZWiK – to dopiero początek edukacji mieszkańców Szczecina.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo pod linkiem: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/ekologia/poidelka-w-szczecinskich-szkolach

Dzieje Polski były trudne i burzliwe. Polacy tracili swoją suwerenność i musieli ciężko walczyć o odzyskanie swojego kraju. Tak też było w XVIII wieku. Polska na wiele lat utraciła niepodległość. Trzy rozbiory (1772, 1793, 1795) spowodowały podział Polski pomiędzy trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Nasz kraj zniknął zupełnie z mapy świata na długie 123 lata. Polacy byli germanizowani i rusyfikowani a zaborcy robili wiele, by słowo Polska zniknęło nie tylko z map, ale i z głów, i serc Polaków.

Pomimo tak długiego okresu niszczenia polskiego ducha – podtrzymano go i 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość pojawiając się na mapie świata.

Na cześć tego wielkiego zwycięstwa ustanowiono Święto Niepodległości, które jest świętem narodowym, dniem wolnym dniem od pracy a w każdym mieście w Polsce odbywa się wiele uroczystości mniej lub bardziej oficjalnych, które mają za zadanie uczcić ten dzień i przypomnieć o sile, jaka tkwi w naszym narodzie.

Tak też będzie w tym roku w Szczecinie.

Oprócz festynu, biegu niepodległości, seansów filmowych w kinie Delfin organizowanych przez Urząd Marszałkowski i wielu innych atrakcji, ciekawą propozycję przedstawia Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w postaci morskich obchodów święta niepodległości.

Obchody rozpoczną się 11.11 2023 o godzinie 11.00.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/kultura/stara-rzeznia-niepodleglosc-na-maszt

5 lipca przypadła 78. rocznica przejęcia przez polską administrację zarządu nad Szczecinem. Z tej okazji, jak co roku, odbyło się wspólne świętowanie urodzin Miasta.

Jedną z tradycji związanych z urodzinami Szczecina, jest przyznawanie honorowego tytułu Ambasadora Szczecina. Otrzymać go mogą osoby, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta. Co ciekawe do tytułu, mieszkańcy mogą zgłosić również instytucje, lub nawet obiekty ruchome (takie jak na przykład pojazdy, statki, żaglowce, itp.), których działalność i wizerunek promują stolicy Pomorza Zachodniego.

W tym roku tytuły Ambasadorów otrzymali: żeglarka Agnieszka Skrzypulec-Szota oraz duet DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej Catz’n Dogz.

Jednocześnie, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin wręczono również Medal za Zasługi dla Miasta. Ten otrzymał prof. Tomasz Grodzki – specjalista chirurgii klatki piersiowej i Marszałek Senatu.

Dodatkowo, w ramach świętowania urodzin Miasta, powstał kolejny film z cyklu „Pytania o Szczecin – 5 Lipca”. Tym razem w materiale przybliżona została historia Miasta. 

Produkcję można zobaczyć na stronie: pytaniaoszczecin.szczecin.eu oraz na Facebooku Pytania o Szczecin.  

Źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/pytania-o-szczecin-5-lipca

Po dziewięciu latach od otwarcia budynek szczecińskiej Filharmonii został doceniony i wyróżniony. Jako jedyny z Polski znalazł się na liście 200 znaczących dzieł architektury na świecie. Lista ta została stworzona przez globalny przewodnik C.guide hiszpańskiej Fundacji Architektury.

Projekt dla siedziby Filharmonii został wyłoniony drogą międzynarodowego konkursu w roku 2007. Pracownia projektantów z Barcelony – Barozzi/Veiga miała za zadanie stworzyć odpowiednią siedzibę dla filharmonii z jednej strony, z drugiej zaś wykreować nowoczesny budynek i swojego rodzaju ikonę.

 Inspiracją tej bryły stały się organy – instrument wykorzystywany przez wielu znamienitych twórców. Jej kształt nawiązuje do hanzeatyckiej zabudowy miasta. Filharmonia wyróżnia się strzelistością wierzchołków i aluminiową strukturą elewacji
Prace budowlane trwały 3 lata i w roku 2014 budynek Filharmonii im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie został otwarty.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

Wiadomości Szczecin – Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

Pomorze Zachodnie było poddawane licznym próbom. Położenie pomiędzy silnymi sąsiadami: Brandenburgami, Danią, Prusami nie ułatwiało w zachowaniu niezależności. 

Władcą, który wiedział o tym najlepiej był Bogusław X pochodzący ze starej dynastii Gryfitów. Losy Bogusława przypominały życie podczas sztormu. Walczył, wygrywał, ale i przegrywał. Ponieważ był dobrze wykształcony – potrafił przygotowywać swoje księstwo na konfrontację z silnymi sąsiadami. Scentralizował administrację, powołał sąd nadworny, kancelarię i urząd marszałka. Ograniczył bicie monety przez miasta, a system monetarny oparł na pieniądzu srebrnymi złotym, bitym przez książęcą mennicę. Wprowadził bezpośrednie podatki od nieruchomości. Wyręb drzew w książęcych lasach dozwolony był tylko za zezwoleniem, co przynosiło pokaźne dochody. Książę uporządkował też łowiectwo. Zwiększył ilość żołnierzy, przy pomocy, których skutecznie walczył z rozbojami na drogach i rycerzami rabusiami. Na bezpiecznych traktach rozkwitał handel, co sprzyjało rozwojowi miast. Rozpoczął orientować swoją politykę na Polskę. W 1490 r. w Grodnie zawarł układ małżeński z Kazimierzem IV Jagiellończykiem i pojął za żonę jego córkę Annę, z którą stworzyli szczęśliwy związek. W ciągu dwunastu lat małżeństwa księżniczka urodziła mu ośmioro dzieci, w tym pięciu synów, którzy zapewnili przedłużenie dynastii Gryfitów.

 Barwne i ciekawe życie księcia skończyło się jednak koniecznością złożenia hołdu Świętemu Cesarzowi Rzymskiemu, a Pomorze Zachodnie zostało uznane za bezpośrednie lenno Rzeszy. 

Zasłużenie otrzymał przydomek WIELKI, a pomnik pod Zamkiem Królewskim w Szczecinie przypomina o Jego walce o niezależność tych ziem. 

W nawiązaniu do powyższej historii warto udać się do Kina Zamek i obejrzeć animowany film WIELKA PODRÓŻ BOGUSŁWA X, który w nowatorskiej formule przybliża jeden tylko fragment z jego licznych wypraw. 

Wielka podróż Bogusława X – Wiadomości Szczecin – Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

Prawo dostępu do naszej dokumentacji medycznej jest naszym prawem niezbywalnym. Żadna placówka medyczna, która opiekuje się naszym zdrowiem, nie ma prawa odmówić nam wglądu w tę dokumentację, otrzymania jej kopii, czy też przesłania w formie elektronicznej, jeśli tak jest prowadzona. Co do zasady prawo do wydania tych dokumentów nie powinno być związane z ponoszeniem przez pacjenta żadnych opłat. Także forma składania wniosków o udostępnienie tej dokumentacji nie może podlega żadnym wymogom formalnym. Wniosek taki może zostać złożony pisemnie, w formie elektronicznej, a także ustnie i każda forma jego złożenia jest dopuszczalna.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.12.2018 r. sygn. Akt II OSK 3024/18 jednoznacznie wynika, iż podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych w przypadku związanej z ochroną życia pacjenta powinien stworzyć możliwość udostępnienia tej dokumentacji bez ograniczenia czasowego. Jakakolwiek zwłoka w tym zakresie będzie traktowana jako naruszenie prawa pacjenta.
W przypadku śmierci – prawo do otrzymania dokumentacji medycznej przysługuje osobie upoważnionej przez pacjenta do jej odbioru, osobie, która w chwili jego śmierci była przedstawicielem ustawowym, a także każdej osobie bliskiej zmarłemu na jej wniosek. Za osobę bliską uważani są: małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (dziecko, rodzice, dziadkowie, wnukowie, teściowie), przedstawiciel ustawowy, ale także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na poniższej stronie oraz w szerokim i ciekawym opracowaniu Rzecznika Praw Pacjenta – linki poniżej: 

https://www.gov.pl/web/rpp/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-po-smierci-pacjenta 

file:///C:/Users/hp/Downloads/objasnienia_prawne_18112019.pdf

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta Szczecin. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągną najlepszy wynik przeznaczone zostaną do realizacji.

Głosowaniu poddawane są projekty ogólnomiejskie – czyli takie, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków oraz lokalne – na które przeznaczono 70% środków.
Dzięki temu każdy mieszkaniec Szczecina – niezależnie od miejsca zameldowania – ma możliwość na faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu.

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17.520 000 zł.

Głosować można do 13 grudnia do godziny 12:00.

Lista propozycji na rok 2023, szczegóły i zasady głosowania są dostępne pod linkiem:

Szczeciński Budżet Obywatelski | Portal SBO (szczecin.eu)

Wojna w Ukrainie i kolejne jej etapy powodują, że zimowa fala uchodźców szacowana jest na 200 tysięcy osób do nawet pół miliona osób.

Oznacza to, iż przybędą kolejne osoby, dla których niezwykle ważnym stanie się podstawowa i bieżąca komunikacja w życiu codziennym. Właśnie dlatego prezentujemy inicjatywę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, którą chcielibyśmy polecić każdemu cudzoziemcowi, aby mógł poczuć się nieco swobodniej.

Językowe SOS rozmówki ukraińsko – polsko – angielsko – niemieckie- to tytuł pozycji, którą można pobrać i korzystać „od zaraz”.

Podstawowe zwroty w sytuacjach typu: u lekarza, na poczcie, w urzędzie itp. to bardzo ważna pomoc dla osób, które znajdują się w całkowicie nowej rzeczywistości.

Jak zapewnia znamienite grono, które brało udział w projekcie – jest to wersja podstawowa, która być może zostanie w przyszłości rozbudowana.

Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Więcej informacji oraz samą publikację znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://usz.edu.pl/jezykowe-sos-rozmowki-ukrainsko-polsko-angielsko-niemieckie

(tekst został sprawdzony przez Ortograf.pl)

Termin Black Friday czy też Black Week zagościł w Polsce od roku 2015 i od tamtego czasu ostatni piątek listopada jest dniem, w którym można skorzystać z wielu okazji cenowych związanych z handlem zarówno stacjonarnym, jak i internetowym. Z biegiem lat dzień ten stał się ważnym wydarzeniem marketingowym oczekiwanym zarówno przez sprzedawców, jak i klientów. Handel Przedłużył ten czas o kolejne dni i ostatecznie mamy co najmniej Black Week. Na największe zniżki można liczyć w przypadku elektroniki, odzieży, obuwia i sprzętu AGD. 

Warto jednak zachować zdrowy rozsądek i sprawdzać, czy rzeczywiście cena podawana jako „obniżona” taką jest. Wystarczy porównanie proponowanych nam cen z cenami podawanymi na stronach internetowych. 

Niektórzy handlowcy informują, iż towar zakupiony w tej promocji nie podlega reklamacji z tytułu rękojmi. Jest to niezgodne z prawem – żadne przepisy chroniące prawa konsumentów nie są wyłączane na ten dzień. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 W przypadku kłopotów pomocy udzieli zespół Rzecznika Praw Konsumenta w Szczecinie: http://konsument.um.szczecin.pl/ 

Sprawdzono z https://polszczyzna.pl/sprawdzanie-pisowni/ | iKorektor

Jak każdy obywatel tak i cudzoziemcy mogą nabyć spadek zarówno w formie dziedziczenia ustawowego jak i na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. W takim wypadku nie ma różnic pomiędzy obywatelami polskimi ja obcokrajowcami. 

 Jedyne obostrzenia są związane z nabywaniem tą drogą nieruchomości bądź też udziałów w nich i to też nie w każdym przypadku.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nabywa całość lub część nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego które z definicji określa kolejność dziedziczenia dla osób bliskich – małżonka, dzieci, rodziców – w takiej sytuacji cudzoziemiec nie jest zobligowany do żadnych innych działań jak tylko uzyskanie stosownego dokumentu albo Sądu w postaci postanowienia albo z potwierdzenia od notariusza

 Zgoła inaczej wygląda sytuacja, gdy cudzoziemiec nabywa spadek w tym nieruchomość na podstawie testamentu. W tym przypadku niezbędna jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych RP który wyda zgodę na nabycie tej nieruchomości przez obywatela innego państwa. 

Z tego obowiązku zwolnieni są obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. W ich przypadku zezwolenie jest niezbędne wyłącznie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209

W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania” orzeczeń o niepełnosprawności, a Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Oznacza to, iż cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. 

Podobna sytuacja dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie mają szczególnych rozwiązań prawnych.  Wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do obywateli Ukrainy w oparciu o tożsame przepisy co osobom posiadającym obywatelstwo polskie. 

W tym kontekście niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek, który należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu pobytu.

Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

2) dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,

3) dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, o ile takimi dysponujemy np. konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty dotyczące stanu zdrowia sporządzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy nie posiadamy dokumentacji medycznej konieczne będzie przejście przez cały proces badań mających na celu ustalanie przyczynę i istnienie niepełnosprawności a także jej stopnia. 

Oto dane adresowe szczecińskiej placówki:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

 https://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/powiatowy_zespol_ds_orzekania_o_niepelnosprawnosci/

Praktyczne wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 W polskim systemie opieki zdrowotnej pierwszym szczeblem jest podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz pierwszego kontaktu. Takiego lekarza należy wybrać w przychodni składając pisemną deklarację. Do niego rejestrujemy się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia. W ramach ubezpieczenia można udać się do lekarza także wtedy, gdy nic nam nie dolega a mamy potrzebę zrobienia badań okresowych kontrolujących stan zdrowia. Ten lekarz wypisze nam też recepty na leki jakie musimy przyjmować na stałe. Przy okazji wyboru lekarza rodzinnego sprawdzimy, czy jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Po podaniu numeru PESEL system zweryfikuje nasze uprawnienia do darmowej opieki zdrowotnej. 

Zaleca się by do tego samego lekarza były zapisywane całe rodziny – ułatwia to diagnostykę i lekarz ten staje się naszym rodzinnym lekarzem w pełnym znaczeniu tego słowa. W Szczecinie znajduje się 269 przychodni, z których 22 udostępnia rejestrację online.

Kolejny szczebel to lekarze specjaliści. Są to np. okuliści, neurolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy itp. Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu – lekarza rodzinnego nie zostaniemy do nich zapisani na wizytę.

Zdarzają się też sytuacje nagłe i wymagające pilnej pomocy. W takim wypadku należy dzwonić na numer 999 – jest to numer pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni przyjadą najszybciej i zadecydują czy jest potrzeba przewiezienia pacjenta do szpitala. Ważnym jest by nie nadużywać tej możliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nieuzasadnione wezwanie karetki grozi grzywna do 1500 zł (wezwana przez pogotowie policja może nałożyć mandat z art. 66 kodeksu wykroczeń).

https://www.nfz-szczecin.pl/a72tt_strony_internetowe_placowek.htm

https://www.999.szczecin.pl/

Po zawarciu umowy kupna sprzedaży każdy konsument z mocy prawa może reklamować towar niezgodny z umową. Reklamacja jest składana do sprzedawcy, bo to właśnie sprzedawca odpowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową. 

 Towar jest zgodny z umową, gdy:

 • nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany
 • jego właściwości są zgodne z tym co publicznie do wiadomości podaje sprzedawca lub producent. Jeśli zatem reklama informuje o tym, że towar spełni określone oczekiwania – brak ich spełnienia można reklamować. 

Reklamacja składana jest do sprzedawcy w terminie dwóch miesięcy od ujawnienia się niezgodności pod rygorem utraty tych uprawnień.  Warto posługiwać się tradycyjnym listem poleconym celem potwierdzenia faktu, iż sprzedawca zapoznał się z treścią reklamacji. 

Konsument może żądać:

 • nieodpłatnej naprawy 
 • wymiany towaru na nowy.

O tym czy reklamacja została uznana konsument powinien być poinformowany niezwłocznie. Co ważne – w przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedawcy w terminie 14 dni uważa się, że reklamacja została uznana. 

Nieodpłatność wymiany czy też naprawy nie wyklucza faktu, iż sprzedawca ma tez obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów przez kupującego -tj. kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia. 

 W przypadku, gdy sprzedawca odrzuci naszą reklamację możemy skierować sprawę do mediacji przez Inspekcję Handlową w Szczecinie ul. Jana Matejki 6b

sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. Jana Matejki 6 oraz 

Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11046.asp

Porady (szczecin.uw.gov.pl)

  

Umowa kupna – sprzedaży jest naszą najbardziej „codzienną” umową. Zawieramy ją w każdym sklepie spożywczym, w kinie, jadąc taksówką, ale też kupując meble czy telefon komórkowy. Kupujemy zarówno towary jak i usługi. Pamiętajmy, że to konsument wybiera towar i to on decyduje jakie ma mieć cechy. 

 W polskim prawie konsument jest chroniony o ile sam zadba o swoje interesy. I tak: przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży zaleca się zapoznanie się z dokumentami jakie podpisujemy, ponieważ to całość dostarczonych dokumentów tworzy umowę. 

Informacje obowiązkowe jakie muszą zostać przedstawione konsumentowi to w szczególności: cena, nazwa towaru, określenie producenta lub importera. Obowiązkowo sprzedawca musi nam wydać: paragon, rachunek lub fakturę, pisemne potwierdzenie tzw. istotnych warunków umowy oraz instrukcję obsługi, jeśli zakupiony towar wymaga takiego dokumentu.

Otrzymane wraz z towarem  dokumenty należy zachować – są one niezbędne w przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub nie będzie spełniał swojej roli.

Umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy – np. na ulicy, podczas prezentacji w domach lub na odległość – np. przez internet powoduje dodatkowe uprawnienia dla konsumenta i obowiązki dla sprzedawców. Przede wszystkim sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy. 

Korzystając z takiej formy zakupu konsument ma prawo bez podania przyczyny w terminie 10 dni odstąpić od umowy od momentu:

 • zawarcia umowy- w przypadku zawarcia umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy
 • wydania rzeczy – w przypadku umowy na odległość

 Aby skutecznie odstąpić od umowy obowiązkiem konsumenta jest poinformowanie o tym przedsiębiorcy na piśmie. W efekcie takich działań umowa jest uznana za niezawartą a sprzedawca nie może potrącić żadnej kwoty z tytułu odstąpienia. Obowiązkiem konsumenta jest zwrot towaru – zwykle następuje to na koszt konsumenta.

W razie nieporozumień i braku możliwości porozumienia się ze sprzedającym pomocą służy:

Miejski Rzecznik Konsumentów https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11046.asp

Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej https://www.szczecin.sa.gov.pl/darmowa-pomoc-prawna,new,m2,131.html,585

Prawidłowo sporządzona umowa powinna być sporządzona na piśmie szczegółowo i starannie po to by uniknąć ewentualnych niepotrzebnych sporów w przyszłości. 

Umowa ta powinna zawierać: 

 • dokładne określenie sprzedającego i kupującego: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz organ wydający ten dokument;
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • precyzyjne określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, rok produkcji, numer silnika, aktualny przebieg, kolor auta, pojemność jego silnika;
 • cenę auta (cyfrowo i słownie), sposób i termin przekazania tej kwoty oraz dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu wraz z podaniem godziny – w przypadku kolizji drogowej kupującego w dniu przekazania pojazdu – jej wskazanie pozwoli zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności;
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
 • podpisy obu stron.

 Po zakupie obowiązkiem kupującego samochód jest: 

 • rejestracja pojazdu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin w ciągu 30 dni od daty nabycia;
 • podjęcie decyzji, co dalej z polisą OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- można nadal korzystać z polisy sprzedawcy albo ją wypowiedzieć;
 • złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % wartości pojazdu w terminie 14 dni.

Umowa najmu lokalu powinna  być zawarta na piśmie i zawierać przede wszystkim: 

 • dane osobowe obu stron – wynajmującego oraz najemcy,
 • dane dotyczące przedmiotu najmu,
 • wszelkie warunki umowy (czas trwania umowy, wysokość czynszu, terminy wpłat, szczegóły dotyczące wypowiedzenia itp.).

Z praktyki i doświadczenia wynika, że szczegółowa i staranna umowa najmu oznacza mniej kłopotów w razie jakiegokolwiek sporu. Warto zatem by zadbać o to by przedmiot najmu został szczegółowo opisany poprzez wskazanie: 

powierzchni użytkowej nieruchomości (zgodną z wpisem w Księdze Wieczystej), łączną dla wszystkich pomieszczeń tj. kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka itd. 

adresu;

 szczegółowego wyposażenia lokalu – w tym przypadku jest istotna szczegółowa lista tego wyposażenia np.  szafy, kanapy, sprzęt AGD, urządzenia RTV itp.

Warto uwzględnić także stan techniczny nieruchomości – w szczególności warto zadbać o wypunktowanie istniejących usterek obecnych w momencie podpisywania umowy najmu. W tym przypadku pomocna może się stać dokumentacja fotograficzna która często bywa załącznikiem do umowy. 

Opłaty związane z wynajmem to: 

 1. koszty najmu – to kwota należna dla właściciela mieszkania za wynajem, czynsz do zarządcy nieruchomości oraz pozostałe opłaty, czyli: media jak prąd, gaz, woda.
 2. kaucja – jest to zabezpieczenie właściciela lokalu na poczet ewentualnych szkód czy niedopłat. Kaucja zwykle wynosi jednokrotność lub dwukrotność czynszu i jest zwracana w całości po zakończeniu umowy po protokole zdawczo – odbiorczym lokalu oraz rozliczeniu wszelkich kwestii finansowych.

Mieszkania czy pokoju na wynajem można szukać na własną rękę bez pośrednika – jest to opcja tańsza, ale też mniej bezpieczna. 

Można też korzystać z pomocy profesjonalnej agencji nieruchomości, która dopilnuje poprawności zapisów umowy najmu, niemniej jednak jest to działanie związane z koniecznością opłaty za usługi biura. 

 Ważna jest też wiedza o tym, że elementy które nie zostaną w umowie najmu określone –   reguluje aktualnie obowiązująca Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o ochronie praw mieszkaniowych, Ustawa o zasobie gminy oraz Kodeks cywilny.

W sytuacji, gdy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacji na rzecz dziecka niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania postanowienia sądu. Sądem tym może być zarówno sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, jak i miejsca zamieszkania pozywanego rodzica.

W sprawach, w których pozwanym jest cudzoziemiec sprawę rozstrzyga sąd polski, jeżeli cudzoziemiec ten zamieszkuje w Polsce. W takim przypadku sąd będzie opierał swoje rozstrzygnięcie na prawie polskim.

Z kolei protokół haski w dokumencie o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych wskazuje, iż osoba zobowiązana do wypłacana alimentów i osoba uprawniona do ich uzyskania mogą zawrzeć pisemną umowę, wybierając w niej prawo danego państwa, które będzie ich dotyczyć w sprawie o alimenty. Mają oni do wyboru prawo państwa, którego obywatelem jest jedna ze stron.

W przypadku dla osób z Ukrainy – orzeczenia sądów ukraińskich w sprawie alimentów podlegają procedurze uznania tego dokumentu przez Sąd Okręgowy. W sytuacji kiedy chcemy by dokument ten  miał moc prawną na terenie Polski należy złożyć do Sądu Okręgowego przetłumaczony wyrok sądu ukraińskiego z wnioskiem o uznanie. 

Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

https://eli.gov.pl/eli/DU/1964/59/ogl/pol

Klauzula apostille jest poświadczeniem autentyczności podpisu złożonego na dokumencie urzędowym sporządzonym w danym państwie. W chwili obecnej takie poświadczenie jest bardzo istotne zwłaszcza dla obywateli z Ukrainy.

Ukraina jest sygnatariuszem konwencji haskiej co oznacza, iż nie ma konieczności uwierzytelnienia dokumentów w konsulatach ukraińskich w kraju wydania dokumentu. Wystarczy poświadczenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów szkolnych lub uczelnianych legalizację uzyskamy w Kuratorium Oświaty lub Narodowej Akademii Wymiany Akademickiej.

Wiele dokumentów jest gotowe do uzyskania klauzuli apostille na Ukrainę. 

Dla przykładu akt urodzenia ma już pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego i można uzyskać pieczęć apostille. Podobnie tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienie pełnomocnictwa notarialnego wymaga pieczęci Prezesa Sądu Okręgowego.

Zalegalizowanie dokumentu odbywa się poprzez dostarczenie go z wnioskiem i opłatą w kwocie 60 zł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikają w poniższy link:

Apostille – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kwestie związane z nabywaniem przez Cudzoziemców nieruchomości na terenie RP reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (ustawa z dnia 24 marca 1920 r.), a   w  przypadku  nieruchomości rolnych – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Od obowiązku uzyskania zezwolenia, co do zasady zwolnione są osoby pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii.

W przypadku osób spoza powyższego obszaru, czyli m. in. osób z Ukrainy czy Białorusi, sytuacja jest inna i takie osoby są zobowiązane uzyskać specjalne zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski 

Od tej ogólnej zasady istnieją wyłączenia i zwolnienia – dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty i uzyskać analizę indywidualnej sytuacji. 

Wniosek o udzielenie zarówno promesy na zakup nieruchomości na terenie RP jak i uzyskanie zezwolenia należy kierować na adres: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

https://www.infor.pl/prawo/umowy/dom/5390208,Zakup-mieszkania-przez-cudzoziemca-w-Polsce.html

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209

W Polsce obowiązuje coroczny  obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to obowiązek powszechny i brak dopełnienia tej czynności grozi karami. 

Możemy rozliczyć swój PIT samodzielnie korzystając z dostępnych narzędzi . Oto instrukcja krok po kroku :

1/W serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl/pit/ wybierz e-Urząd Skarbowy.

2/Zaloguj się. Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Albo po prostu wpisz swoje dane: PESEL lub NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2020 rok, kwotę przychodu z informacji od pracodawcy za 2021 rok (np, PIT-11).

3/Wybierz Twój e-PIT.

4/Sprawdź swoje dane. Możesz zmienić dane, jeżeli nie są poprawne, zmienić sposób rozliczenia (np, wspólnie z małżonkiem), wskazać organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku.

5/Zaakceptuj i wyślij zeznanie.

6/Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). PIT i UPO warto przechowywać przez okres 5 lat.

Jeśli jest to dla Ciebie zbyt trudne – możesz wybrać biuro księgowe które pomoże w rozliczeniu.

Pamiętaj ! w Polsce NIP i PESEL to bardzo ważne ciągi cyfr. Polacy śmieją że nie musisz pamiętać swojego imienia i nazwiska – ale PESEL znać musisz. O tym jak go uzyskać czym różni się od NIP – w następnym wpisie. 

Zapraszamy do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura !

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nr PESEL jest identyfikatorem osób, które:

są objęte rejestrem PESEL,

nie prowadzą działalności gospodarczej,

nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT,

nie są płatnikami podatków,

nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast w kontaktach z fiskusem nr NIP posługują się podatnicy, którzy:

są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG,

są osobami niebędącymi przedsiębiorcą (nie podlegają wpisowi do CEIDG), ale prowadzą działalność gospodarczą,

są osobami niebędącymi przedsiębiorcą (nie podlegają wpisowi do CEIDG), ale są zarejestrowani jako podatnik VAT lub podlegają zarejestrowaniu jako podatnik VAT,

nie prowadzą działalności gospodarczej nieobjętej rejestrem PESEL,

nie prowadzą działalności gospodarczej będąc płatnikiem podatków,

nie prowadzą działalności gospodarczej będąc płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Mówiąc wprost –  Ci z Państwa którzy pracują na umowę zlecenie czy też umowę o pracę powinni wystąpić o nadanie numeru PESEL który jest bardzo ważnym identyfikatorem w naszym kraju i służy ułatwieniu naszej identyfikacji nie tylko do celów podatkowych.

 Osoby które prowadzą działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie – nie otworzą jej bez nadania numeru NIP 

Jak zatem wystąpić o nadanie numeru PESEL, gdzie to zrobić – w kolejnym wpisie .

Zapraszamy do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura !. Szczególnie w tym trudnym czasie .

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie

Z uwagi na obecną sytuację polityczną związaną z wybuchem wojny w Ukrainie i masowym przyjazdem mieszkańców tego kraju na terenie Polski zostały zaobserwowane działania lichwiarskie w kantorach wymiany walut. W drastycznych przypadkach proponowano wymianę hrywny za 1 grosz. W związku z tym uznano iż  pilnie potrzebna jest interwencja państwa w tym zakresie i w

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Ukraińcy będą mogli po godziwym kursie wymienić hrywnę na złote i na prostych zasadach — pisze „Puls Biznesu”. Zaznacza, że już w przyszłym tygodniu bank PKO BP będzie prawdopodobnie gotów do przyjmowania hrywien w ramach wymiany walutowej uzgodnionej ze stroną ukraińską. Bank pracuje nad dostosowaniem 50-60 oddziałów w kraju do skupu hrywny. Ma obowiązywać limit na osobę w wysokości 1,2-1,3 tys. zł. Hrywna będzie skupowana tylko od osób legitymujących się paszportem ukraińskim.

Nie warto się spieszyć !!

Zmiany w prawie drogowym będą bolesne dla naszych portfeli. 

Według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o 71 km/h wyniesie 2500 tys. Za rozmowę przez telefon w czasie jazd zapłacimy 500 zł.

Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł. 

1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych.

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1000 zł mandatu. 

800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie .

To tylko niektóre z wielu  zmian. Poniżej zamieszczamy  link do pełnej listy.

https://prawo.gazetaprawna.pl/prawo-jazdy/artykuly/8324851,mandaty-drogowe-wysokosc-2022-taryfikator-przekroczenie-predkosci.html

ePUAP to skrót od nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. ePUAP pozwala na załatwianie wielu spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w dowolnym czasie i miejscu. Korzystając z tej platformy, nie jesteśmy ograniczeni godzinami pracy urzędów i sami decydujemy, kiedy złożyć dany wniosek.

ePUAP oferuje dostęp do usług elektronicznych, szybko, wygodnie i bezpiecznie. Dzięki niemu możemy załatwić wiele spraw w różnych urzędach, sprawdzić na bieżąco statusy spraw i wniosków złożonych wcześniej a także wysłać lub odebrać urzędową korespondencję.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie – urząd musi wiedzieć z kim ma do czynienia. Wniosek nie musi być podpisany ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak pocztowe awizo.
Usługa jest bezpłatna, wystarczy założyć konto na ePUAP i można z niego korzystać bez opłat.

Przykładowe urzędy i sprawy obsługiwane przez ePUAP

samorządy, w tym urzędy gminy/miasta – wnioski o dowód osobisty dla siebie lub dziecka; zgłoszenie utraty lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadomienie o sprzedaży samochodu; sprawy meldunkowe
USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskanie odpisów aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoszenie urodzenia dziecka,
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – możliwość sprawdzenia czy jesteśmy ubezpieczeni przez pracodawcę i jaką otrzymamy emeryturę; wgląd w zwolnienia lekarskie i składki,
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – możliwość odebrania przed wyjazdem za granicę karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
US (urzędy skarbowe) – wgląd we własne rozliczenia podatkowe; zgłoszenie spadku lub darowizny,
KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobranie zaświadczenia o niekaralności,
UP (urzędy pracy) – rejestrowanie się jako osoba bezrobotna, oferta szkoleń,
Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – wgląd we własne dane i dokumenty,
inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – rejestracja działalności gospodarczej; 500+, wysyłanie pism ogólnych.

Niektóre sprawy dostępne przez ePUAP dotyczące cudzoziemców:

Zameldowanie na pobyt czasowy
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Z usługi może skorzystać każda osoba:

posiadająca numer PESEL,
posiadająca konto na ePUAP,
mogąca potwierdzić swoją tożsamość w internecie (np. poprzez Profil Zaufany).

Zakładanie konta EPUAP

Wejdź na epuap.gov.pl.
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij krótki formularz.
Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.
Zaloguj się na założone konto.
Zacznij korzystać z ePUAP.

Profil Zaufany to metoda weryfikacji tożsamości stosowana przez zdecydowaną większość instytucji publicznych w Polsce, która pozwala na załatwianie spraw urzędowych online.
Profil jest bezpłatnym narzędziem do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami), dzięki któremu możemy:
 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.
Profil Zaufany daje przede wszystkim dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP , która służy do wysyłania wniosków lub pism oraz odbieranie pism z różnych urzędów. Ponadto dzięki niemu można między innymi:
 • zarejestrować, zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą na CEIDG
 • załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem swoim lub pracownika na PUE ZUS
 • złożyć wnioski o zezwolenie na pracę cudzoziemca na praca.gov.pl
 • sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe, a także zgłosić spadek lub darowiznę na Portalu podatkowym.
 • pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Podstawowym wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL. Istnieje również możliwość uzyskania Profilu Zaufanego przez obcokrajowca bez numeru PESEL. Wówczas konieczne jest uwierzytelnienie tożsamości za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (usługa odpłatna).
Jednakże podpis kwalifikowany sam w sobie zapewnia możliwość podpisywania dokumentów więc posiadając go nie ma potrzeby zakładania Profilu Zaufanego.
Istnieją 2 metody założenia profilu zaufanego:
I. Poprzez portal z weryfikacją tożsamości w punkcie potwierdzeń.
Żeby tego dokonać należy przejść następującą procedurę rejestracyjną.
1. Założyć konto na portalu http://www.epuap.gov.pl.
2. Zalogować się do założonego przez siebie konta.
3. Wypełnić wniosku o założenie profilu zaufanego. (moje konto -> moje profile zaufane -> złóż wniosek o profil zaufany).
4. Przesłać wniosek.
5. Udać się do punktu potwierdzeń celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.
Jest to jedyny moment, kiedy należy udać się do instytucji osobiście. Po weryfikacji można załatwiać sprawy urzędowe online.
Składanie podpisu zaufanego autoryzowane jest kodem SMS wysyłanym z bramki SMS o nazwie „PZePUAP”
II. Poprzez bankowość internetową, bez konieczności weryfikacji w urzędzie.
Wystarczy zalogować się na swoim koncie w banku, odnaleźć odpowiednią zakładkę w interfejsie (nazywają się różnie w poszczególnych bankach np. eUrząd, e-tożsamość, sprawy urzędowe itp.)  i wypełnić krótki formularz (bank nie będzie przechowywał zawartych w nim informacji). Usługa jest bezpłatna, dostępna w większości, jednak nie we wszystkich bankach.
W tym przypadku składanie podpisu zaufanego autoryzowane jest w serwisie internetowym banku. W momencie dokonywania podpisu nastąpi przekierowanie do serwisu internetowego powiązanego z profilem zaufanym.
Punkty potwierdzające w Szczecinie:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polickie BP ul.Husarów 4a
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski OR ul. Szafera 10
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Felczaka 19
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Drzymały 5
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Rydla 65
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Żołnierska 45
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4
ZUS Oddział w Szczecinie  ul. Andre Citroena 2
ZUS Oddział w Szczecinie  ul. Matejki 22
Profil zaufany można potwierdzić również za granicą. Listę punktów potwierdzających znajduje się na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze. W Polsce spis taki rozpoczyna się 1 kwietnia i jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców RP -zatem także dla cudzoziemców. Poniżej macie Państwo wytyczne do spisu.
W razie pytań-zapraszamy do Centrum Informacji dla Cudzoziemców.

Źródło – spis ludności 2021

Wśród cudzoziemców przebywających w Polsce znajdują się osoby, które straciły pracę i chwilowo nie mają środków do życia. Stowarzyszenie JADŁODZIELNIA SZCZECIN organizuje żywność dla potrzebujących. W siedzibie organizacji przy ul. Żółkiewskiego 4 można otrzymać żywność. Ponadto gromadzona jest w szafkach, rozmieszczonych na terenie miasta Szczecina.
JADŁODZIELNIA – lokal Szczecin, ul. Żółkiewskiego 4
Godziny otwarcia:
wtorki i czwartki (11:00 – 17:00)
poniedziałki i soboty (9:30 – 12:00)
JADŁODZIELNIA – szafki
1) przy Stowarzyszeniu Stołczyn po Sąsiedzku, ul. Nad Odrą 18, Stołczyn – czynna 24h/7
2) ul. Czarnogórska 68, Szczecin-Dąbie – czynna 24h/7
3) Targowisko Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 26B – czynna do godziny 18:00, później dary można przekazywać na portiernię
4) przy Radzie Osiedla Śródmieście Zachód ul. Władysława Łokietka 22 (wejście od podwórka) – czynna 24h/7
5) ul. Szczecińska 12, przy Domu Sąsiedzkim – Centrum Aktywności Lokalnej, Warszewo – czynna 24h/7
6) ul. Św. Ducha/przystanek bus Stare Miasto – czynna 24h/7
7) Bazar Smakoszy, Off Marina –ul. Zygmunta Chmiliewskiego 18.

Proponujemy kilkuetapowe szkolenie skierowane do cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce, przygotowujące do pracy w charakterze edukatora międzykulturowego/ edukatorki międzykulturowej.

Całość kursu to:

szkolenie,
konsultacje indywidualne,
przeprowadzenie własnych zajęć (spotkanie, warsztat, wydarzenie kulturalne, webinarium)
Podczas szkolenia osoby uczestniczące zdobędą wiedzę oraz umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć na temat własnej kultury i dynamiki zjawisk na styku kultur oraz organizowania wydarzeń kulturalnych.

Szczegółowy opis szkolenia pod linkiem – akademia edukatorów i edukatorek kulturowych

Celem Programu jest stworzenie na terenie Szczecina oraz gmin partnerskich przyjaznej przestrzeni do życia dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień.

W ramach Programu funkcjonują dwa rodzaje kart uprawniających do otrzymania zniżek:

– Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) skierowana jest do rodzin, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci.
SKR umożliwia dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej oraz opieki nad dzieckiem na terenie miasta
– Szczecińska Karta Seniora (SKS) skierowana jest do seniorów powyżej 65 roku życia, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, i oferuje dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zniżek, ulg i ofert bezpłatnych w wybranych punktach usługowo-handlowych na terenie miasta.

Wnioski o wydanie kart SKR i SKS należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39.

Tel. 91 4245 931, fax. 91 4245 322, e-mail: boi@um.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w Programie znajdują się na stronie: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Jeśli planujesz zostać w Polsce powyżej 30 dni, masz obowiązek zameldować się w terminie 4 dni od dnia Twojego przyjazdu. Zameldować możesz się w chwili, gdy posiadasz umowę najmu mieszkania. Na wizytę w Urzędzie powinieneś przygotować: umowę najmu, ważny paszport wraz z dokumentem, który legalizuje Twój pobyt, wypełniony formularz (jeśli chcesz się zameldować na termin dłuższy niż 3 miesiące, meldunek na okres krótszy niż 3 miesiące dokonywany jest w formie ustnej). Niektóre urzędy wymagają też pisemnej zgody właściciela lokalu na to, byś się w nim zameldował lub też jego osobistego stawiennictwa. Potwierdzenie zameldowania wydawane jest od ręki, jest ono bezpłatne.

Poniżej znajdziesz listę urzędów oraz wskazówki, jakie sprawy możesz w nich załatwić:

– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – tutaj możesz złożyć wniosek o kartę czasowego lub stałego pobytu, zaproszenie, świadczenia dla osób, które posiadają Kartę Polaka i złożyły wniosek na pobyt stały
– Urząd Miasta Szczecin – to tutaj możesz m. in. zarejestrować swój samochód, wystąpić o meldunek czasowy lub stały, zwrócić się z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, otrzymać prawo jazdy, zgłosić urodzenie się dziecka
– Urząd Pracy – w tym urzędzie możesz zgłosić zakończenie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
– Urząd Stanu Cywilnego – aby dowiedzieć się jakie formalności musisz spełnić, aby wstąpić w związek małżeński, a także by go zawrzeć, udaj się do tego urzędu.

W Polsce obowiązkowym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież do lat 19, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie (studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy służb weterynaryjnych).
Do obowiązkowych w naszym kraju należą szczepienia przeciwko gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.
Aby poznać kalendarz szczepień, zapytaj o niego lekarza rodzinnego podczas wizyty w przychodni. Szczepienia, które należą do obowiązkowych, są bezpłatne.

W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej (ul. Wincentego Pola 6, al. Wojska Polskiego 160, ul. Spedytorska 6/7), gdzie próbki kału zbadane zostaną pod kątem nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella oraz prątków gruźlicy. Próbki należy dostarczyć z trzech kolejnych dni. Czas oczekiwania na wyniki wynosi kilka dni, a koszt badania to ok. 100 złotych. Z wynikiem należy udać się lekarza medycyny pracy lub podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować Cię na dodatkowe badania. Na podstawie wyników wszystkich badań lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy, lub też nie. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy lekarz podejmuje decyzję o tym, kiedy powinieneś ponowić badania.

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.
Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Więcej informacji – Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

?Następny lockdown od 27.03 do 09.04 ⛔
?Handel – sklepy meblowe i budowlane o powierzchni od 2000 metrów kwadratowych zamknięte.
? Placówki handlowe, targ, poczta – 1 os 20 metrów kwadratowych.
? Salony fryzjerskie, urody, kosmetyczne zamknięte.
?Żłobki i przedszkola zamknięte. Wyjątek dotyczy medyków i służb porządkowych.


Od 20.03 do 9.04 wprowadzają surowe obostrzenia na terenie całej Polski:
❗ Nauka w klasach 1- 3 wyłącznie zdalna.
❗Zamknięte hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych i określonych podróży służbowych).
❗ Zamknięte kina, teatry, galerie sztuki, muzea, kasyna.
❗ Ograniczona zostaje działalność galerii handlowych.
❗ Zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe.
✅ Kościoły pozostają otwarte. Obowiązuje zasada 1 osoby na 15 m kw. powierzchni.
✅ Przedszkola oraz żłobki pozostaną otwarte.
✅ Póki co nie ma mowy o wprowadzaniu zakazu przemieszczania się.
?Rząd apeluje, by w miarę możliwości z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa, wysyłać pracowników na pracę zdalną.

W Polsce, na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 z 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 10), jako metodę zapobiegania COVID-19 wprowadzono wykonywanie szczepień ochronnych. Szczepienia są dobrowolne i darmowe.
Szczepieniami przeciwko Covid-19 są objęte osoby przebywające na terytorium RP, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia, nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego szczepienia.

Narodowy Program Szczepień zakłada, że szczepionkę przeciw Covid-19 mogą otrzymać także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce legalnie,  tj. mają kartę pobytu: czasowego lub stałego. Nie jest wymagane pozwolenia na pracę czy zaświadczenie o studiach, dlatego że pobyt czasowy nie zawsze wiąże się z pozwoleniem na pracę czy podjęciem studiów.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Brak karty pobytu wyklucza z możliwości zaszczepienia się.
Obcokrajowiec, który na podstawie karty pobytu zamelduje się w Polsce na co najmniej 30-dniowy pobyt,  zarówno przy meldunku stałym, jak i czasowym, automatycznie otrzyma numer PESEL.

Przy szczepieniu nie ma podziału na narodowość. Obcokrajowców obowiązują takie etapy, jak wszystkich: ze względu na wiek czy wykonywany zawód.

Dla osób posiadających PESEL, skierowanie na szczepienie jest wystawiane w systemie informatycznym automatycznie, zgodnie z harmonogramem szczepień.
W przypadku osób bez nr PESEL, skierowanie jest wystawiane indywidualne przez personel medyczny punktu sczepień.

Od soboty (07.11.2020 r.) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:
 • nauka we wszystkich klasach w trybie zdalnym min. do 29 listopada (włącznie z klasami 1 – 3)
 • zamknięte są sklepy w galeriach handlowych (pozostają otwarte jedynie sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, prasą, artykułami dla zwierząt, artykułami remontowo- budowlanymi)
 • zamknięte są placówki kultury – teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne etc.
 • hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej
 • handel w sklepach do 100m2 – 1 osoba na 10m2, a w sklepach powyżej 100m2 – 1 osoba na 15m2
 • kościoły – 1os/15m2.

 

Od 24.10.2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

 • cała Polska w strefie czerwonej
 • nauka w klasach 4 – 8 w trybie zdalnym
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • zawieszenie działalności sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)
 • lokale gastronomicznie i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
 • w placówkach handlowych pow. 100 mkw ograniczenie do 5 osób na 1 kasę
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ z wyłączeniem:
  – wykonywania czynności zawodowych
  – zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
  – sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? To tylko kilka z wielu pytań, które zadają sobie rodzice, uczniowie i pracownicy szkół.

Miasto stawia sobie przede wszystkim jeden cel: ma być bezpiecznie. Właśnie dlatego opracowano szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem. I właśnie dlatego praca poszczególnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady postępowania, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

– wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

– wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

– osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.

– wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

– wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

– wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.

– we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk

 

System organizacji pracy szkoły:

– dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.

– na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.

– w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

-wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

– poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

 

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

– w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

– w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

– stołówki zostaną przystosowane do mniejszej liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

– w szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

– z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

 

 

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 przyniesie wiele zmian. Szkoły, choć z pozoru będą funkcjonować w normalnym trybie, będą wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel – zapewnienie w tym wymagającym czasie bezpieczeństwa. Trzymanie się zasad pozwala na uniknięcie potencjalnego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o zaleceniach i stosować je w codziennym życiu. W ten sposób uchronimy siebie i innych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak będą funkcjonować szczecińskie placówki oświatowe w nowym roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej: https://koronawirus.szczecin.eu/gotowi_do_szkoly.

1. Ruch graniczny

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP – BEZ OBOWIĄZKU KWARANTANNY.

Granice naszego kraju, które są równocześnie granicami zewnętrznymi UE, nadal pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie:

· Obywatele RP;

· Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

· Osoby, które posiadają Kartę Polaka;

· Dyplomaci;

· Osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;

· W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

· Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów;

· Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

· Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. Kwarantanna

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny nałożony jest na osoby przekraczające granice RP, SPOZA Unii Europejskiej.

3. Transport lotniczy i kolejowy

Od 17 czerwca 2020 r. wznowione zostały:

· Loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

· Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

· W dalszym ciągu zawieszone są podróże pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

4. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

· w autobusie, tramwaju i pociągu,

· w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,

· w sklepie, banku, na targu i na poczcie,

· w kinie i teatrze,

· u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

· w kościele, w szkole, na uczelni

· w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

· W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.

· W pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów).

5. Zgromadzenia i imprezy

– Obowiązuje zakaz zgromadzeń oraz imprez powyżej 150 osób.

– Ograniczenia dotyczą organizacji zgromadzeń, spotkań, imprez oraz zebrań.

– Wyłączone są zakłady pracy – pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

· pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

· stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

6. Sport i rekreacja

Zostały otwarte:

– Baseny – obowiązuje od 19 czerwca (udział publiczności), baseny otwarte od 6 czerwca.

· Na basen może wejść tyle osób, ile stanowi połowa obłożenia obiektu.

· Na torze może przebywać nie więcej niż 4 osoby.

· Na basenach otwartych publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie). Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25 proc. przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany dystans społeczny – 2 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Na basenach zamkniętych nadal obowiązuje zakaz udziału publiczności.

– Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.

– Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 150 uczestników.

– Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

· Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności. Zajęte może być co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 2 m, publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 150 uczestników.

· Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w COS-OPO. Obecnie wszystkie Ośrodki Przygotowań Olimpijskich (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko) są otwarte.

 

 

Obowiązują od 30 maja, udział publiczności od 19 czerwca.

1. Poradnictwo w Punkcie Informacyjnym Centrum, przy ul. Hołdu Pruskiego 8, odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 18.30.

2. W Centrum mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (pracownicy / osoby korzystające z porad, nie wykazujące objawów choroby zakaźnej – kaszlu, kataru, gorączki, osłabienia).

3. Z porady w Centrum mogą skorzystać osoby, które wcześniej umówiły wizytę drogą telefoniczną (+48 791 452 234) lub za pośrednictwem e-mail (cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu).

4. Po wejściu do Centrum każda osoba obligatoryjnie dezynfekuje ręce, a także posiada zasłonięte nos i usta maseczką ochronną, przyłbicą, itp.

5. Pracownicy oraz odwiedzający Centrum muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zostają zniesione ograniczenia:

 • Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni mogą wrócić do pracy i nauki – nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny
 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.
 • Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte
  Wprowadzone są jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
  Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court)
 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni.
  Do tej pory hotele nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zostaje zniesiony ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
  Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy.
  Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
 • Biblioteki i muzea.
  Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
  Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną
 • Rehabilitacja lecznicza.
  Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej.
  Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

 

Od środy 6 maja 2020 roku:

 • Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli.
  Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
  Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
  – przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  – gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

 

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB DO 13 ROKU ŻYCIA POZA DOMEM BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH, PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
Zakaz dotyczy więc ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.
Nie można korzystać z rowerów miejskich.
Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, IMPREZ CZY ZEBRAŃ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

DZIAŁALNOŚĆ GALERII I CENTRÓW HANDLOWYCH
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania)
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych (tylko od poniedziałku do piątku),
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBY KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W JEDNYM CZASIE NA TERENIE SKLEPU, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Sklepy, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: mogą przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe.
Sklepy, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: może przebywać 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 

KWARANTANNA

 • Kogo obowiązuje?

– Osoby, które miały styczność z chorymi
– Osoby, które przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP
– Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju
– Osoby, które mieszkają ze skierowanymi na kwarantannę

Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich!

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych!

 • Czym jest kwarantanna?

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB DO 18 ROKU ŻYCIA POZA DOMEM BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH, PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, IMPREZ CZY ZEBRAŃ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

DZIAŁALNOŚĆ GALERII I CENTRÓW HANDLOWYCH
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania)
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych (tylko od poniedziałku do piątku),
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBY KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W JEDNYM CZASIE NA TERENIE SKLEPU, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu
usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów
płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na
terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie
osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla
wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla
których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu
na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na
jej terenie może przebywać 10 osób.

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu, a tym samym termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W uproszczeniu: termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy wydłuża się do 30 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego /epidemii (w zależności, który stan obowiązywał jako ostatni).

Pobyt cudzoziemca zostanie uznany za legalny pod warunkiem, że w terminie, określonym w punkcie wyżej, złoży wniosek niezawierający braków formalnych.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do: wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

 • Wiza krajowa

Jeśli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej (typu „D”) przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres jej ważności ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W w/w przypadku nie umieszcza się w dokumencie cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

 • Pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W powyższym przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

 • Zezwolenie na pracę

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio również do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, termin zakończenia pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie tego oświadczenia w okresach nim nieobjętych do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

W uproszczeniu: jeśli oświadczenie kończy swą ważność w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, cudzoziemiec może na nim pracować jeszcze do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dodatkowy czas nie jest wliczany do limitu możliwości pracy na podstawie oświadczenia (tj. 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

 • Osoby, które posiadają zobowiązanie do powrotu

Jeżeli termin zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Chciałbyś złożyć wniosek o:

 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C)
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (dotyczy obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki,
  Nikaragui, Singapuru i Urugwaju)?

Okres składania tych wniosków zostanie wydłużony, jeżeli termin wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni.

Przebywasz w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych

a termin ważności twojej karty pobytu (lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”) kończy się w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój pobyt będzie nadal legalny ponieważ są to zezwolenia o charakterze bezterminowym. Złóż wniosek o wydanie nowej karty
pobytu po przywróceniu normalnej obsługi klientów przez urzędy.

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji
Szwajcarskiej. Czy wprowadzenie stanu epidemii wpływa na twoje prawa pobytowe w Polsce?

Nie, wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa na twoje uprawnienia
pobytowe oraz przebywających z tobą członków rodziny

Termin twojego legalnego pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy krajowej
 • zezwolenia na pobyt czasowy

kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Czy musisz dopełnić jakichkolwiek formalności?

Nie, twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa. Nie będzie się to wiązało z umieszczeniem w twoim dokumencie podróży nowej
naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu.

Jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce w ramach ruchu bezwizowego – okres twojego legalnego pobytu kończy
się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a nie masz możliwości powrotu na Ukrainę?

Możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy po przywróceniu bezpośredniej obsługi klienta przez urzędy wojewódzkie. Termin ich składania zostanie wydłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój pobyt będzie uważany za legalny pod warunkiem złożenia wniosku w przedłużonym terminie.

Termin ważności twojego:

 • zezwolenia na pracę
 • zezwolenia na pracę sezonową
 • oświadczenia o powierzeniu pracy

kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Zostanie ono przedłużone z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który
obowiązywał jako ostatni.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i beneficjentom wprowadzane są w naszym mieście poniższe zmiany:

Urząd Wojewódzki w Szczecinie – od 16 marca 2020 r. godz. 10.00 do odwołania zostaje zawieszona obsługa osób nieumówionych (biletomaty będą nieczynne). Od 17 marca 2020 r. obsługa klienta odbywać się będzie tylko w uzasadnionych, ważnych sprawach, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu swojej wizyty – Wyślij prośbę na adres mailowy lub zadzwoń: e-mail: informacjaSO@szczecin.uw.gov.pl ; infolinie: sprawy cudzoziemców, legalizacja pobytu – 91 4303728, 91 4303001; zezwolenie na pracę – tylko pracodawcy – 91 4303498; sprawy obywatelstwa – 91 4303779; sprawy obywateli UE – 91 4303779; wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – 91 4303779

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie – bezpośrednia obsługa klientów zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając w poczty, internetu i specjalnych urn wystawionych przy wejściu do urzędu.

Urząd Miasta Szczecin – bezpośrednia obsługa klientów od 20.03.2020 r. zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn.

Wnioski i podania do Urzędu można:

– Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii krajowej 1, 70-456 Szczecin

– Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP

– Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:

Przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1

Przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40

 • Jeśli pochodzisz z Ukrainy i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego – po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Oczywiście jeśli nie wykorzystałeś do tej pory 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen).
 • Jeśli jesteś obywatelem: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, możesz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym.
 • Możesz złożyć też wniosek o przedłużenie wizy, ale tylko wtedy, jeśli pobyt na terytorium RP nie przekroczył roku na wizie krajowej. Wniosek o przedłużenie wizy wyślij na poczcie listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojej wizy.
 • Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, ale najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu – to bardzo ważne! Wniosek również wyślij pocztą listem poleconym – możesz powołać się na szczególną sytuację jaką jest pandemia koronawirusa.
 • Upłynięcie terminu osobistego stawiennictwa i oddania odcisków palców w Urzędzie przypadający w czasie zawieszenia obsługi interesantów, będzie liczony od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej bez żadnych konsekwencji dla postępowania.
 • Jeśli nie złożyłeś wniosku o pobyt czasowy i nieznacznie przekroczyłeś okres legalnego pobytu w Polsce na wizie lub ruchu bezwizowym – licząc na przychylność (w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji) Straży Granicznej przy wyjeździe z Polski, jest szansa, że ominą Cię konsekwencje.

UWAGA!!! Brak legalnego pobytu nie może być przyczyną, dla której nie zostaniesz zbadany lub przyjęty do szpitala z powodu koronawirusa – wystarczy Ci paszport.

Każdy ma obowiązek poddać się badaniom, a brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi temu na przeszkodzie. Koszty ponoszone są przez państwo lub stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zgodnie z ustanowionym stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym zamknięcia tymczasowo granic Polski, zakaz nie obowiązuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego):
– małżonków obywateli polskich
– dzieci obywateli polskich
– osób posiadających Kartę Polaka
– osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (innych niż powyższe) Komendant Straży Granicznej może udzielić zgody na wjazd. Po przekroczeniu granicy każda osoba zostanie sprawdzona i zbadana oraz poddana obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Nie przestrzeganie kwarantanny grozi karą 5 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia.

WAŻNA INFORMACJA!!

I tak można wyjechać z Polski. Ze względu jednak na zawieszenie połączeń kolejowych oraz lotniczych może być to utrudnione.
Czynne na tą chwilę są przejścia graniczne np. z Ukrainą:
– Dorohusk- Jahodyn
– Hrebenne- Rawa Ruska
– Korczowa- Krakowiec.

 

 

– Zamknięte przedszkola, szkoły, uczelnie na okres 2 tygodni

– Ograniczenia w działalności gastronomicznej (zamówienia tylko na wynos), rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

– Zakaz organizacji zgromadzeń

– Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są:

– utrzymująca się gorączka,

– męczący kaszel,

– uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem,

– ból mięśni, zmęczenie.

 

Naukowcy zauważyli również, że objawy nie muszą występować razem i nawet ból gardła, czy katar powinien skłonić do obserwacji swojego stanu zdrowia, szczególnie jeśli się pogarsza.

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie, któryś z powyższych objawów lub miałeś w przeciągu ostatnich 14 dni bezpośredni i bliski kontakt z osobami zarażonymi albo przebywałeś poza granicami Polski w krajach zakażonych to:

Zadzwoń pod numer 800 190 590 na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, albo na całodobowy numer alarmowy do najbliższej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Szczecinie nr telefonu 695-112-000, bądź zgłoś się bezpośrednio na Oddział zakaźny Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, tel. 91 813 94 40, tel. 91 813 94 59, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Można go pomylić z grypą, jednakże jest dużo bardziej zaraźliwy, szybciej się rozprzestrzenia i nie ma jeszcze na niego szczepionki. Przenosi się drogą kropelkową w szczególności podczas kaszlu, kichania lub mówienia. U większości chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

– Osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, które mają wynik pozytywny
– Osoby, które miały styczność z chorymi
– Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju!

Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich!

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych!

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

WAŻNE! Jeżeli na co dzień pracownik korzysta z zakwaterowania firmy ma obowiązek podania na granicy informacji, że mieszka w mieszkaniach pracowniczych i nie może tam odbyć kwarantanny! Wtedy służby wyznaczą pracownikowi inne miejsce kwarantanny.

WAŻNE! Pracownik pod żadnym pozorem nie może iść do pracy podczas obowiązywania okresu kwarantanny. Dodatkowo jeśli przebywa on w swoim mieszkaniu na terenie Polski wszyscy domownicy również powinni poddać się kwarantannie.

To poważna sprawa, której nie można bagatelizować!

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zgłoś się do nas!