Czy w Polsce jest obowiązek meldunkowy?

Jeśli planujesz zostać w Polsce powyżej 30 dni, masz obowiązek zameldować się w terminie 4 dni od dnia Twojego przyjazdu. Zameldować możesz się w chwili, gdy posiadasz umowę najmu mieszkania. Na wizytę w Urzędzie powinieneś przygotować: umowę najmu, ważny paszport wraz z dokumentem, który legalizuje Twój pobyt, wypełniony formularz (jeśli chcesz się zameldować na termin dłuższy niż 3 miesiące, meldunek na okres krótszy niż 3 miesiące dokonywany jest w formie ustnej). Niektóre urzędy wymagają też pisemnej zgody właściciela lokalu na to, byś się w nim zameldował lub też jego osobistego stawiennictwa. Potwierdzenie zameldowania wydawane jest od ręki, jest ono bezpłatne.