Autor: @dmin

Czy w Polsce jest obowiązek meldunkowy?

Jeśli planujesz zostać w Polsce powyżej 30 dni, masz obowiązek zameldować się w terminie 4 dni od dnia Twojego przyjazdu. Zameldować możesz się w chwili, gdy posiadasz umowę najmu mieszkania. Na wizytę w Urzędzie powinieneś przygotować: umowę najmu, ważny paszport wraz z dokumentem, który legalizuje Twój pobyt, wypełniony formularz (jeśli chcesz się zameldować na termin […]

Urzędy – co, gdzie i jak załatwić?

Poniżej znajdziesz listę urzędów oraz wskazówki, jakie sprawy możesz w nich załatwić: – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – tutaj możesz złożyć wniosek o kartę czasowego lub stałego pobytu, zaproszenie, świadczenia dla osób, które posiadają Kartę Polaka i złożyły wniosek na pobyt stały – Urząd Miasta Szczecin – to tutaj możesz m. in. zarejestrować swój samochód, wystąpić […]

Czy Polsce obowiązują jakieś szczepienia?

W Polsce obowiązkowym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież do lat 19, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie (studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy służb weterynaryjnych). Do obowiązkowych w naszym kraju należą szczepienia przeciwko gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae […]

Jak pozyskać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych?

W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej (ul. Wincentego Pola 6, al. Wojska Polskiego 160, ul. Spedytorska 6/7), gdzie próbki kału zbadane zostaną pod kątem nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella oraz prątków gruźlicy. Próbki należy dostarczyć z trzech kolejnych dni. Czas oczekiwania na wyniki wynosi kilka […]

Jakie środki finansowe trzeba mieć ze sobą na start?

Chcąc wjechać do Polski, powinieneś posiadać odpowiednie środki finansowe, które pozwolą Ci na opłacenie mieszkania oraz wyżywienia na czas pobytu, a także na zakup biletu powrotnego. Posiadanie odpowiedniej sumy pieniędzy może być sprawdzane przez Straż Graniczną przy próbie przekroczenia granicy. Wysokość środków finansowych uzależniona jest od długości pobytu: – do 4 dni – minimum 300 […]

Jak się dostać do Polski?

Do Polski możesz dostać się trzema drogami, w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywasz: drogą morską, lądową i powietrzną. Ze względu na to, że pierwsza opcja dotyczy najmniejszej liczby osób, skupimy się na pozostałych dwóch. Samolot – możliwe są loty zarówno bezpośrednie, jak i takie, w których konieczna jest przesiadka. Ze względu na czas podróży, […]

Czego nie wolno przewozić przez granicę?

Jeśli nie chcesz ponosić opłaty celnej, zwróć uwagę, aby towary, które przewozisz w swoim bagażu podręcznym nie przekraczały odpowiednio wartości: – 300 euro – jeśli przekraczasz granicę drogą lądową, – 430 euro – przy przekroczeniu granicy drogą powietrzną lub morską. Poniżej znajduje się lista towarów, które możesz przywieźć do Polski z pewnymi ograniczeniami: – papierosy […]

Jakie dokumenty powinieneś mieć ze sobą na granicy?

Chcąc przyjechać do Polski na granicy musisz mieć przy sobie następujące dokumenty: – ważny dokument podróży, – ważny dokument legalizujący pobyt w Polsce. Oprócz tego funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zapytać Cię o cel przyjazdu do Polski, poprosić o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce, a także środków finansowych na czas pobytu i […]

Które święta w Polsce wiążą się z dniami wolnymi od pracy?

Są w Polsce taki święta, których obchody wiążą się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Kiedy wypadają? – 1 stycznia – Nowy Rok – 6 stycznia – święto Trzech Króli – Wielkanoc (data jest ruchoma, ale święto zawsze przypada w niedzielę, w drugiej połowie marca lub w kwietniu) – Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień świąt Wielkiej […]

Czy są w Szczecinie miejsca dedykowane cudzoziemcom?

Oczywiście! Są restauracje, sklepy, a także obiekty kulturalne, w których oferta kierowana jest także do obcokrajowców. Poniżej wymieniamy kilka z nich: Restauracja Ukraineczka – ul. Panieńska 19, Chinkalnia Restauracja Gruzińska – ul. Śląska 9, Gruzińska Kuchnia „Imereti: – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31/2 Ukrainoczka – delikatesy wschodnie – al. Niepodległości 4 Kino Helios – wyświetlane […]

Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu mieszkania na wynajem?

Szukając mieszkania, zwróć uwagę na całkowity koszt jego wynajmu. Często opłaty za gaz, prąd, a także inne media nie wchodzą w skład czynszu. Równie ważna jest wysokość kaucji. Zwykle jest ona w wysokości jednomiesięcznego czynszu, ale może być również wyższa. Kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela mieszkania – jeśli dokonasz w nim jakichś zniszczeń, może […]

Gdzie szukać mieszkania na wynajem?

Możesz szukać mieszkania na wynajem dwiema drogami: – samodzielnie za pośrednictwem portali internetowych i społecznościowych, takich jak: facebook (tu na różnych grupach bardzo często pojawiają się oferty mieszkań), olx.pl, otodom.pl, gratka.pl, infoludek.pl, domiporta.pl, itp. – korzystając z pomocy biura nieruchomości (wybierając tę opcję przygotuj się na to, że zapłacisz za tę usługę – zazwyczaj opłata […]

Czy mogę założyć konto w banku w Polsce?

Obecnie większość banków umożliwia założenie konta przez cudzoziemca. W części z nich można to zrobić wyłącznie osobiście, jednak coraz więcej banków pozwala na założenie konta drogą elektroniczną. Przed dokonaniem wyboru banku sprawdź, czy aby otworzyć w nim konto, musisz być rezydentem (posiadać meldunek), czy też nie jest to warunek konieczny. Zwróć też uwagę, że dokumenty, […]

Jak korzystać z komunikacji miejskiej w Szczecinie?

W Szczecinie możesz poruszać się komunikacją miejską, czyli autobusami i tramwajami. Ich rozkład, a także trasy widnieją na tej stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii. W komunikacji miejskiej obowiązują m.in.: bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe i wielodobowe, bilety miesięczne, bilety trzymiesięczne. Ich ceny znajdziesz na https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-jednorazowe oraz https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-okresowe.

Jak skorzystać z pomocy lekarza?

Mieszkając w Polsce możesz zapisać się do przychodni właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania lub innej dowolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do wybranej placówki o wybór lekarza rodzinnego. Do tego lekarza wybierzesz się na wizytę w przypadku przeziębienia, złego samopoczucia, a także po skierowanie do lekarza specjalisty. Możesz również wybrać się do prywatnej placówki, […]

Kiedy mogę się starać o zezwolenie na pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się starać z następujących przyczyn: 1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski; 2.Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski; 4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce; 5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce; 6. Odbycie kursu […]

Kto może zyskać pozwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały może uzyskać cudzoziemiec, który: 1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który: a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt […]

Co umożliwia Karta Polaka?

Karta Polaka potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, natomiast nie legalizuje ona pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tutaj przyjechać, wymagane jest posiadanie dokumentu legalizującego pobyt. Posiadanie Karty Polaka może natomiast ułatwić legalizację pobytu. Dzięki niej możesz otrzymać bezpłatnie wizę, która uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy. Z tytułu posiadania Karty Polaka przysługuje też […]

Czy moje dziecko ma ubezpieczenie zdrowotne?

Osoby do 18 roku życia, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, posiadają prawo do opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z ustawą podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu. Dziecko do ubezpieczenia może zostać zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych, instytucję, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub szkołę.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko cudzoziemca przyjmowane jest na takich samych zasadach, jak dziecko polskie. Należy w tym celu wypełnić wniosek – w konkretnej placówce możesz dowiedzieć się, czy należy zrobić to osobiście, czy online. Jeśli zaś chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, a także szkoły średnie, to przyjmuje się do nich dziecko na […]

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola, musisz najpierw sprawdzić w danej placówce, czy wniosek składa się drogą elektroniczną, czy też bezpośrednio w przedszkolu. Zapisy zaczynają się zwykle w marcu, a pierwszeństwo mają te dzieci, które zamieszkują na terenie gminy lub miasta, gdzie przedszkole się mieści. W przypadku przedszkoli publicznych lokalne władze samorządowe podejmują decyzję o tym, […]

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Jeśli chcesz zapisać dziecko do żłobka, ale nie wiesz do którego, wykaz wszystkich placówek możesz znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. Ze względu na fakt, iż nie ma ujednoliconej procedury zapisu do żłobka, po wyborze konkretnej placówki, musisz w niej sprawdzić, jakie zasady zapisu obowiązują. W części placówek funkcjonują zapisy wyłącznie osobiste, w innych natomiast możliwe są […]

Czy przysługuje mi świadczenie 500+?

Świadczenia 500+ na dziecko przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z dzieckiem, o świadczenie dla którego się ubiega. Aby móc się o nie starać, należy posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA, albo posiadać obywatelstwo jednego z krajów, który posiada zawartą z […]

Jak zalegalizować pobyt dziecka?

Istnieje kilka możliwości zalegalizowania pobytu Twojego dziecka w Polsce. Uzależnione są one od podstawy prawnej przebywania rodziców na terenie PL. Twoje dziecko otrzymuje pozwolenie na pobyt stały, jeśli Ty posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, a Twój potomek: – urodził się w czasie, gdy Ty posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy – urodził […]

Czy mogę skorzystać ze zwolnienia chorobowego na dziecko?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do wykorzystania zwolnienia na chore dziecko. W takiej sytuacji podczas wizyty u lekarza z dzieckiem, ten powinien wystawić Ci zwolnienie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność, abyś sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. W roku kalendarzowym możesz wykorzystać odpowiednio: – 60 dni w przypadku dzieci zdrowych do […]

Czy przysługuje mi urlop wychowawczy?

Jeśli posiadasz dziecko, które ma mniej niż 6 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 18 lat) masz prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. Aby skorzystać z tego rodzaju urlopu musisz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a Twój staż pracy (niekoniecznie u aktualnego pracodawcy) musi wynosić minimum 6 miesięcy. Z urlopu wychowawczego mogą w tym […]

Czy przysługuje mi urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest jednym z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Przysługuje osobie, która pozostaje w stosunku pracy i której urodziło się dziecko. Podstawowy wymiar tego urlopu (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) wynosi 20 tygodni. Wymiar urlopu zwiększa się w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Zgodnie z regulacją kodeksową w […]

Czy to jest PESEL?

PESEL to skrót od „Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności”. Służy on gromadzeniu podstawowych informacji, które pozwalają na identyfikację tożsamości, a także statusu administracyjno-prawnego obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce. W celu ułatwienia możliwości dostania się do lekarza, załatwienia wielu spraw w różnych urzędach, a także, by móc rozliczyć się z PIT należy posiadać […]

Co to jest NIP?

NIP jest to numer identyfikacji podatkowej składający się z 10-ciu cyfr. Numer ten należy podawać w dokumentach, które dotyczą zobowiązań podatkowych, a także tych, które pobierane są przez organy celne i podatkowe. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej zamiast NIP podają PESEL.

Co to jest PIT?

PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Pobierany jest on zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i od osób, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej. W tym drugim wypadku podatek pobierany jest wyłącznie od przychodów, które uzyskano w Polsce. W każdym roku podatkowym należy rozliczyć się z należnego podatku. W tym celu pracownik otrzymuje […]

Jaka jest różnica w wynagrodzeniu brutto i netto?

Na umowie o pracę, którą podpiszesz, wysokość wynagrodzenia będzie określona w kwocie brutto. Jest to kwota Twojej pensji wraz z obowiązkowymi składkami i podatkiem (do ZUS-u oraz do Urzędu Skarbowego). Przyjmuje się, że podatki w Polsce wynoszą ok. 30% wynagrodzenia. Kwota netto natomiast to wysokość wynagrodzenia, którą otrzymuje pracownik w formie przelewu lub wypłaty gotówkowej, […]

Jak nawiązać współpracę?

Przed nawiązaniem z Tobą współpracy, przyszły pracodawca powinien otrzymać dokument, który będzie legalizował Twoją pracę. Dokument ten ma obowiązek Ci wydać. Zostaniesz również skierowany na wstępne badania lekarskie, których koszt pokrywa pracodawca. Udając się na podpisanie umowy powinieneś mieć ze sobą: paszport, dokument legalizujący Twój pobyt (jeśli jest to karta pobytu, to wraz z decyzją), […]

Jak rozwiązać umowę z pracodawcą?

Istnieje kilka możliwości rozstania się z pracodawcą. Są to: porozumienie stron – zakończenie współpracy możliwe jest z dnia na dzień. Zgodę na tę formę rozwiązania umowy muszą wyrazić dwie strony; rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy i wynosi odpowiednio: 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż pół […]

Czy mogę wziąć urlop wypoczynkowy lub urlop na żądanie?

Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przysługuje Tobie w ciągu roku kalendarzowego 20 lub 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Liczba dni urlopu uzależniona jest od Twojego stażu pracy: 20 dni dla osób, które przepracowały poniżej 10 lat, 26 dni dla osób, u których łączny staż pracy wynosi 10 lat i więcej. Są różne czynniki, […]

Czy mam prawo do zwolnienia chorobowego?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (w przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne) ma prawo do zwolnienia chorobowego. Zwolnienie to wystawiane jest przez lekarza drogą elektroniczną (e-ZLA), a następnie trafia na profil PUE pracodawcy. Nie musisz więc martwić się tym, by dostarczyć je swojemu pracodawcy. Nie zwalnia Cię to jednak z obowiązku […]

Na co uważać przy podpisywaniu umowy (np. kara za rozwiązanie umowy, zakaz konkurencji)?

Niektóre firmy umieszczają w umowach różne zapisy znajdujące się na granicy prawa, lub też z nim niezgodne. Takie praktyki szczególnie spotykane są w przypadku umowy zlecenia. Możesz się spotkać z sytuacją, kiedy z umowy będzie wynikało, że za jej nieuzasadnione rozwiązanie grozi Tobie kara. Jeśli w Twojej umowie jest taki zapis, powinno być w niej […]

W jakim języku powinny być sporządzone umowy i co powinno być w nich zawarte?

Umowa z cudzoziemcem powinna zostać sporządzona w języku dla niego zrozumiałym. Dlatego też nie gódź się, jeśli Twój pracodawca przedstawia Tobie umowę wyłącznie w języku polskim, a Ty nie znasz tego języka na poziomie, który pozwala zrozumieć wszystkie zapisy umowy. Jeśli nie rozumiesz umowy – nie podpisuj jej! W umowie powinny zostać zawarte wszystkie informacje […]

Czy jest umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest z osobą zatrudnioną za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracownik, zatrudniony na podstawie tego rodzaju umowy, posiada takie same prawa, jak osoba posiadająca „zwykłą” umowę o pracę. Różni się ona okresem wypowiedzenia, a także tym, że urlop wypoczynkowy naliczany jest w wymiarze 2 dni po przepracowaniu każdych 30 dni. Pamiętaj […]

Czym jest „Umowa Zlecenie”?

Umowa zlecenia jest to umowa cywilnoprawna, zawierana jest zwykle w sytuacjach, kiedy chce się zlecić wykonanie konkretnej usługi. Cechuje się ona dość dużą swobodą w zakresie organizowania pracy, nie posiada ona również określenia godzinowego wymiaru czasu pracy. W umowie zlecenia powinien zostać wskazany przedmiot zlecenia, okres, jaki umowa ta obejmuje, a także wysokość wynagrodzenia. W […]

Czym jest „Umowa o pracę”?

Każda osoba, zatrudniona na etacie w danej firmie, powinna posiadać umowę o pracę. Zawiera ona informację o tym, kto z kim zawiera umowę, miejscu pracy, stanowisku, wysokości wynagrodzenia, wymiarze etatu oraz zakresie obowiązków. Wszelkie kwestie, które nie zostały poruszone w umowie, reguluje Kodeks Pracy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego […]

Jakie organy są uprawnione do kontroli legalności pracy?

Organami uprawnionymi do weryfikowana legalności powierzenia, a także wykonywania pracy są Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Pamiętaj, że jeśli posiadasz wątpliwości dotyczące tego, czy Twój pracodawca postępuje zgodnie z prawem, lub nie chce wydać Tobie Twoich dokumentów, możesz zwrócić się do powyższych organów. Nielegalne praktyki należy zgłaszać – robisz to zarówno w interesie swoim, […]

Kto ponosi odpowiedzialność za legalną pracę?

Za nielegalne powierzenie wykonywania pracy Twój pracodawca może zostać ukarany mandatem, a także, jeśli w dalszym ciągu to robi – może otrzymać zakaz zatrudniania cudzoziemców. To na nim spoczywa główna odpowiedzialność za to, by zatrudniać Cię legalnie. Pamiętaj jednak, że na Tobie ona również częściowo spoczywa. Ty również możesz zostać ukarany mandatem lub nawet zostać […]

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika?

Przed zatrudnieniem Twój pracodawca ma obowiązek wystąpić o dokumenty legalizujące Twoją pracę. Na nim spoczywa również obowiązek pilnowania dat końca ważności dokumentów pozwalających pracować Tobie w Polsce, a także zgłaszania do odpowiedniego urzędu tego, czy ją podjąłeś, czy tez nie. W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy możesz samodzielnie zgłosić do urzędu zakończenie wykonywania pracy. […]

Jakie dokumenty legalizują pracę w Polsce?

Dokumentami, legalizującymi pracę w Polsce są: oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – na jego podstawie można pracować maksymalnie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zezwolenie na pracę – upoważnia do pracy przez okres do trzech lat, zezwolenie na pracę sezonową – można na jego podstawie pracować do 9 w roku kalendarzowym, jednolite zezwolenie na […]

Czym grozi nielegalny pobyt?

Jak wspomnieliśmy wyżej – na Tobie spoczywa odpowiedzialność związana z legalizacją pobytu. Tym samym w przypadku, kiedy przebywasz na terytorium Polski nielegalnie – Ty ponosisz konsekwencję. Pamiętaj, że nawet jeden dzień nielegalnego pobytu może skutkować Twoją deportacją. Oczywiście, jeśli ze strony pracodawcy doszło do zaniedbania i nie wezwał Cię on do uzupełnienia dokumentów legalizujących Twój […]

Kto ponosi odpowiedzialność za legalny pobyt?

Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu Cię, Twój potencjalny pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy przebywasz w Polsce legalnie. Jednak odpowiedzialność za legalizację pobytu znajduje się po Twojej stronie. To Ty musisz pilnować terminów ważności dokumentów, które legalizują Twój pobyt. Jeśli jesteś w trakcie postępowania związanego z wydaniem jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, na Tobie […]

Jakie dokumenty uprawniają do legalnego pobytu w Polsce?

Najważniejszym dokumentem, który umożliwia przyjazd i przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest paszport. Musi on zostać wydany w ciągu ostatnich 10 lat, a także być ważny minimum 3 miesiące po dacie Twojego planowanego wyjazdu z Polski. Jeśli paszport traci swą ważność, tym samym przestają być aktualne inne dokumenty legalizujące Twój pobyt. Są trzy dokumenty, uprawniające […]