Powstaje Program Wsparcia Psychologicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poprawa stanu psychicznego młodych mieszkańców Szczecina, wspieranie budowania relacji oraz nauka kompetencji miękkich – to podstawowe założenia miejskiego Programu skierowanego do uczniów, nauczycieli oraz rodziców szczecińskich uczniów.

Powstający właśnie Program Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Nauczycieli to odpowiedź Miasta na problemy trapiące młodych mieszkańców Szczecina, które pojawiły się m.in. po pandemii COVID-19. Jak pokazują przeprowadzone przez Miasto badania grupą, która bardzo mocno odczuła skutki tego niewątpliwie trudnego okresu są właśnie dzieci i młodzież. Długotrwała izolacja, lęk przed zdrowiem najbliższych i swoim, brak poczucia bezpieczeństwa – to czynniki, które znacząco wpłynęły na kondycję psychiczną i zdrowotną. 

Na podjęcie decyzji dotyczącej konieczności wprowadzenia w życie tak ważnego Programu, miały również sytuacje związane z rządową reformą systemu oświaty, napływem uchodźców z Ukrainy ogarniętej wojną oraz strajkami nauczycieli.

By pomóc młodym mieszkańcom Szczecina, którzy borykają się również z takimi problemami jak trudności z nauką, brak umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, stany depresyjne oraz różnorodne uzależnienia konieczna będzie uruchomienie kompleksowych działań. Dlatego też wsparciem objęci zostaną również nauczyciele i rodzice. 

Jak powiedział Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek „Mamy nadzieję, że przeprowadzone przez Miasto działania przyniosą oczekiwane skutki. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotny to temat, dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by pomóc tym, którzy tego tak mocno potrzebują.”

Uruchomienie pilotażowych działań w ramach Programu planowane jest na II semestr bieżącego roku szkolnego. W realizację zadania zaangażowanych zostanie wiele instytucji i organizacji, w tym m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Szczecińskie Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na miejskiej stronie pod linkiem :

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/miejski-program-wsparcia-psychologicznego-dzieci-mlodziezy-i-nauczycieli