Załatwianie spraw urzędowych przez ePUAP

ePUAP to skrót od nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. ePUAP pozwala na załatwianie wielu spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w dowolnym czasie i miejscu. Korzystając z tej platformy, nie jesteśmy ograniczeni godzinami pracy urzędów i sami decydujemy, kiedy złożyć dany wniosek.

ePUAP oferuje dostęp do usług elektronicznych, szybko, wygodnie i bezpiecznie. Dzięki niemu możemy załatwić wiele spraw w różnych urzędach, sprawdzić na bieżąco statusy spraw i wniosków złożonych wcześniej a także wysłać lub odebrać urzędową korespondencję.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie – urząd musi wiedzieć z kim ma do czynienia. Wniosek nie musi być podpisany ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak pocztowe awizo.
Usługa jest bezpłatna, wystarczy założyć konto na ePUAP i można z niego korzystać bez opłat.

Przykładowe urzędy i sprawy obsługiwane przez ePUAP

samorządy, w tym urzędy gminy/miasta – wnioski o dowód osobisty dla siebie lub dziecka; zgłoszenie utraty lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadomienie o sprzedaży samochodu; sprawy meldunkowe
USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskanie odpisów aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoszenie urodzenia dziecka,
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – możliwość sprawdzenia czy jesteśmy ubezpieczeni przez pracodawcę i jaką otrzymamy emeryturę; wgląd w zwolnienia lekarskie i składki,
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – możliwość odebrania przed wyjazdem za granicę karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
US (urzędy skarbowe) – wgląd we własne rozliczenia podatkowe; zgłoszenie spadku lub darowizny,
KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobranie zaświadczenia o niekaralności,
UP (urzędy pracy) – rejestrowanie się jako osoba bezrobotna, oferta szkoleń,
Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – wgląd we własne dane i dokumenty,
inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – rejestracja działalności gospodarczej; 500+, wysyłanie pism ogólnych.

Niektóre sprawy dostępne przez ePUAP dotyczące cudzoziemców:

Zameldowanie na pobyt czasowy
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Z usługi może skorzystać każda osoba:

posiadająca numer PESEL,
posiadająca konto na ePUAP,
mogąca potwierdzić swoją tożsamość w internecie (np. poprzez Profil Zaufany).

Zakładanie konta EPUAP

Wejdź na epuap.gov.pl.
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij krótki formularz.
Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.
Zaloguj się na założone konto.
Zacznij korzystać z ePUAP.