Autor: @administrator

Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 24.10.2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa: cała Polska w strefie czerwonej nauka w klasach 4 – 8 w trybie zdalnym szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym wydarzenia sportowe bez udziału publiczności zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni zawieszenie działalności sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów) lokale gastronomicznie i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie […]

Powrót do szkoły w czasach koronawirusa

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w […]

KOLEJNY ETAP ODMROŻENIA – CZERWIEC 2020 R.

1. Ruch graniczny Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP – BEZ OBOWIĄZKU KWARANTANNY. Granice naszego kraju, które są równocześnie granicami zewnętrznymi UE, nadal pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie: · Obywatele RP; · […]

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM

1. Poradnictwo w Punkcie Informacyjnym Centrum, przy ul. Hołdu Pruskiego 8, odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 18.30. 2. W Centrum mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (pracownicy / osoby korzystające z porad, nie wykazujące objawów choroby zakaźnej – kaszlu, kataru, gorączki, osłabienia). 3. Z porady w Centrum mogą skorzystać osoby, […]

Zniesione ograniczenia

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zostają zniesione ograniczenia: Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni mogą wrócić do pracy i nauki – nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków. Obiekty handlowe o powierzchni […]

Aktualne zasady i ograniczenia (27.04.2020)

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Przemieszczać się możesz w przypadku: – dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością), – wolontariatu na rzecz […]

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA (14.04.2020)

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Przemieszczać się możesz w przypadku: – dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością), – wolontariatu na rzecz […]

Tarcza antykryzysowa – cudzoziemcy

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu, a tym samym termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W uproszczeniu: termin na złożenie […]

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Chciałbyś złożyć wniosek o: przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C) udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (dotyczy obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju)? Okres składania tych wniosków zostanie wydłużony, jeżeli termin wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego […]

Pobyt

Przebywasz w Polsce na podstawie: zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych a termin ważności twojej karty pobytu (lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”) kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii? Twój pobyt będzie nadal legalny ponieważ są […]

Przedłużenie legalnego pobytu

Termin twojego legalnego pobytu w Polsce na podstawie: wizy krajowej zezwolenia na pobyt czasowy kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii? Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Czy musisz dopełnić jakichkolwiek formalności? Nie, twój legalny […]

Przedłużenie legalnej pracy

Termin ważności twojego: zezwolenia na pracę zezwolenia na pracę sezonową oświadczenia o powierzeniu pracy kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii? Zostanie ono przedłużone z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Zmiana systemu pracy urzędów w Szczecinie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i beneficjentom wprowadzane są w naszym mieście poniższe zmiany: – Urząd Wojewódzki w Szczecinie – od 16 marca 2020 r. godz. 10.00 do odwołania zostaje zawieszona obsługa osób nieumówionych (biletomaty będą nieczynne). Od 17 marca 2020 r. obsługa klienta odbywać się będzie tylko w uzasadnionych, ważnych sprawach, po uprzednim telefonicznym […]

Co w sytuacji, w której kończy się wiza lub ruch bezwizowy?

Jeśli pochodzisz z Ukrainy i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego – po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Oczywiście jeśli nie wykorzystałeś do tej pory 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen). […]

Co oznacza dla cudzoziemców stan zagrożenia epidemiologicznego i zamknięcie granic?

Zgodnie z ustanowionym stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym zamknięcia tymczasowo granic Polski, zakaz nie obowiązuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego): – małżonków obywateli polskich – dzieci obywateli polskich – osób posiadających Kartę Polaka – osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Tylko w […]

Najważniejsze zmiany w Polsce – stan zagrożenia epidemiologicznego z dnia 13.03.2020 r.

– Zamknięte przedszkola, szkoły, uczelnie na okres 2 tygodni – Ograniczenia w działalności gastronomicznej (zamówienia tylko na wynos), rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych – Zakaz organizacji zgromadzeń – Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. […]

Objawy – gdzie się zgłosić w razie ich wystąpienia?

Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: – utrzymująca się gorączka, – męczący kaszel, – uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem, – ból mięśni, zmęczenie.   Naukowcy zauważyli również, że objawy nie muszą występować razem i nawet ból gardła, czy katar powinien skłonić do obserwacji swojego stanu zdrowia, szczególnie jeśli się pogarsza. […]

Czym jest SARS- COV-2 (zw. Koronowirusem)?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Można go pomylić z grypą, jednakże jest dużo bardziej zaraźliwy, szybciej się rozprzestrzenia i nie ma jeszcze na niego szczepionki. Przenosi się drogą kropelkową w szczególności podczas kaszlu, kichania lub mówienia. U większości chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością […]

Kogo obowiązuje kwarantanna?

– Osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, które mają wynik pozytywny – Osoby, które miały styczność z chorymi – Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju! Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich! Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat […]

Czym jest kwarantanna?

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i […]

Co zrobić, gdy pojawia się problem z przyjęciem dziecka do szkoły lub zorganizowaniem bezpłatnej nauki języka polskiego?

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby te przyjmowane są do publicznych szkół podstawowych, w których ustalono obwód, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Do szkół podstawowych innych niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a także do […]

Czy moje dziecko może liczyć na pomoc szkoły, jeśli ma trudności adaptacyjne?

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może […]

Gdzie w Szczecinie nauczę się języka polskiego?

W Szczecinie są miejsca, w których nauczysz się języka polskiego. Specjalne kursy dla cudzoziemców organizują m.in.: Uniwersytet Szczeciński – kurs weekendowy (łącznie 120 godzin), podczas którego nauczysz się jak prawidłowo rozmawiać z pracodawcą, czego możesz oczekiwać i oczekiwać od swojego pracodawcy jako obcokrajowiec, jak poprawnie mówić w agencjach rządowych, jak i gdzie się uczyć, jak […]

Jakie są założenia Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” i czy mogę wraz rodziną do niego przystąpić?

Celem Programu jest stworzenie na terenie Szczecina oraz gmin partnerskich przyjaznej przestrzeni do życia dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień. W ramach Programu funkcjonują dwa rodzaje kart uprawniających do otrzymania zniżek: – Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) skierowana jest […]

Jakie są warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach?

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w: a) przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, a) szkołach podstawowych również w szkołach podstawowych specjalnych b) szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) również w szkołach ponadpodstawowych specjalnych c) szkołach artystycznych, placówkach oświatowych na warunkach dotyczących obywateli polskich. 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi […]

Chcę zapisać dziecko do żłobka, co powinienem wiedzieć?

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, ZASAD ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 1. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. 2. Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez […]

Mieszkam wraz z rodziną w Szczecinie, gdzie i jakie świadczenia mogę otrzymać?

Na terenie Szczecina wsparcie finansowe realizują dwie instytucje: I. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin tel. 091 4427-100 (sekretariat), faks 091 4427-101 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 ( Biuro Obsługi Interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 ) FILIA – ul. Kaszubska 30, […]