CERTYFIKAT SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO RODZINOM

Szczecin z certyfikatem!

W związku z pilotażowym projektem standaryzacji działań na rzecz rodzin możliwy do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego; miasto Szczecin jako jedno z pierwszych miast w Polsce uzyskało zaszczytny CERTYFIKAT SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO RODZINOM. 

Do uzyskania tego tytułu przychylił się też Związek Dużych Rodzin 3+, doceniając powołanie w Szczecinie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Procesowi certyfikacji towarzyszyło szereg szkoleń skierowanych zarówno do młodych rodziców, rodzin z większą liczbą dzieci, warsztatów dla ojców, czy też spotkań dotyczących zaburzeń odżywiania. Nie zapomniano o małżonkach, dla których ważne były warsztaty na temat wzmacniania więzi oraz poprawnej komunikacji w małżeństwie. 

Istotny był też program szkoleń dla urzędników oraz materiały warsztatowe, które będą pomocne w dalszej pracy na rzecz rodzin. 

https://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/chapter_117000.asp https://rodzina.szczecin.eu/