Co umożliwia Karta Polaka?

Karta Polaka potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, natomiast nie legalizuje ona pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tutaj przyjechać, wymagane jest posiadanie dokumentu legalizującego pobyt.

Posiadanie Karty Polaka może natomiast ułatwić legalizację pobytu. Dzięki niej możesz otrzymać bezpłatnie wizę, która uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

Z tytułu posiadania Karty Polaka przysługuje też wiele uprawnień, takich jak: możliwość złożenia bezpłatnie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, podjęcie w Polsce pracy bez konieczności posiadania dokumentów, które ją legalizują, darmowe zwiedzanie muzeów.

Korzyści wynikających z posiadania Karty Polaka jest więcej, więc jeśli ją posiadasz, koniecznie się z nimi zapoznaj!