Czego nie wolno przewozić przez granicę?

Jeśli nie chcesz ponosić opłaty celnej, zwróć uwagę, aby towary, które przewozisz w swoim bagażu podręcznym nie przekraczały odpowiednio wartości:

– 300 euro – jeśli przekraczasz granicę drogą lądową,
– 430 euro – przy przekroczeniu granicy drogą powietrzną lub morską.

Poniżej znajduje się lista towarów, które możesz przywieźć do Polski z pewnymi ograniczeniami:

– papierosy – w transporcie lądowym: 40 sztuk, w morskim lub powietrznym – 200 sztuk
– alkohol, w zależności od jego mocy – między 1 litr, a 16 litrów
– broń wykorzystywaną w celach łowieckich lub sportowych (jeśli przyjeżdżasz po to, by wziąć udział lub przygotowujesz się do imprezy sportowej). Pamiętaj jednak, że zanim postanowisz wwieźć broń do Polski, musisz najpierw uzyskać stosowne dokumenty, a także zgłosić ten fakt organom celnym
– złoto i platyna dewizowe – jeśli towary, które chcesz przewieźć, przekraczają wartość 10 tys. euro, musisz zgłosić to organom Straż Granicznej
– jedzenie – tutaj przepisy są bardzo restrykcyjne, więc przed ich wwiezieniem, zapoznaj się z przepisami
– zwierzęta domowe – szczegółowa informacja znajduje się tutaj: dostępna jest pod adrese https://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=2075

NIE WOLNO wwozić do Polski środków odurzających i substancji psychotropowych.