Czym jest kwarantanna?

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

WAŻNE! Jeżeli na co dzień pracownik korzysta z zakwaterowania firmy ma obowiązek podania na granicy informacji, że mieszka w mieszkaniach pracowniczych i nie może tam odbyć kwarantanny! Wtedy służby wyznaczą pracownikowi inne miejsce kwarantanny.

WAŻNE! Pracownik pod żadnym pozorem nie może iść do pracy podczas obowiązywania okresu kwarantanny. Dodatkowo jeśli przebywa on w swoim mieszkaniu na terenie Polski wszyscy domownicy również powinni poddać się kwarantannie.

To poważna sprawa, której nie można bagatelizować!