Dodatek węglowy

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustanowiła zasady oraz wysokość jednorazowego świadczenia wypłacanego osobom, które ogrzewają swoje nieruchomości węglem lub węglopochodnym paliwem. Stawki wyglądają następująco:

3000 zł – gdy do ogrzewania wykorzystywany jest pellet drzewny,

2000 zł – olej opałowy,

1000 zł – drewno kawałkowe,

500 zł – gaz LPG.

Dopłata ta przysługuje także cudzoziemcowi, który ma:

  • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
  • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
  • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Wnioski o to świadczenie należy składać do dnia 30.11.2022 roku.

https://www.scs-szczecin.pl/m/aktualnosci/dodatek-weglowy-28.html