JAK OTRZYMAĆ NIUMER PESEL ?

Numer PESEL w Polsce jest bardzo ważny o czym przekonacie się  na każdym kroku. Jego poosiadanie ułatwia życie a  zaryzykuję stwierdzenie iż bez numeru PESEL spokojne i zgodne z prawem  życie nie jest możliwe.

Jeśli jesteście  cudzoziemcami, którzy mieszkają w Polsce, możecie a nawet powinniście zameldować się – wtedy automatycznie dostaniecie numer PESEL. (  o meldunku będzie traktował kolejny wpis)  Jeśli nie możecie  zameldować się, a jakiś urząd wymaga od Was  numeru PESEL – złóżcie wniosek. 

Jeśli nie możecie się zameldować należy udać się do urzędu gminy, pobrać wniosek i go wypełnić .

 We wniosku  należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać Wam również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – dostaniecie  wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Usługa jest bezpłatna. Urzędnik przyjmie wasze zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL – dostaniecie  powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. 

 Jeśli z jakiegokolwiek powodu ta procedura sprawa Wam trudność – zapraszamy  do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura – pomożemy wypełnić formularze i zrozumieć  treść korespondencji z urzędem .

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie