Jak zalegalizować pobyt dziecka?

Istnieje kilka możliwości zalegalizowania pobytu Twojego dziecka w Polsce. Uzależnione są one od podstawy prawnej przebywania rodziców na terenie PL.

Twoje dziecko otrzymuje pozwolenie na pobyt stały, jeśli Ty posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, a Twój potomek:

– urodził się w czasie, gdy Ty posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy
– urodził się, kiedy posiadałeś już zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Twoje dziecko otrzyma zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli przebywasz w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, lecz Twoje dziecko nie urodziło się w trakcie posiadania przez Ciebie tego zezwolenia lub też zezwolenia na pobyt czasowy,
– statusu uchodźcy,
– ochrony uzupełniające,
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W przypadku, gdy przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, a Twoje dziecko urodziło się podczas ważności któregoś z tych dokumentów, może ono otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, a także źródło dochodu.

Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz sprowadzić tutaj swoje dziecko, możesz starać się dla swojego dziecka o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną pod warunkiem, że przebywasz tutaj na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

– zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– status uchodźcy,
– ochrona uzupełniająca,
– zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
– minimum od dwóch lat zezwolenie na pobyt czasowy, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok,
– zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych,
– Niebieska Karta UE.