Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola, musisz najpierw sprawdzić w danej placówce, czy wniosek składa się drogą elektroniczną, czy też bezpośrednio w przedszkolu. Zapisy zaczynają się zwykle w marcu, a pierwszeństwo mają te dzieci, które zamieszkują na terenie gminy lub miasta, gdzie przedszkole się mieści. W przypadku przedszkoli publicznych lokalne władze samorządowe podejmują decyzję o tym, jaki wymiar godzinowy pobytu w nim dziecka jest bezpłatny (minimum to 5 godzin dziennie), a także o wysokości opłaty za pozostały czas korzystania z przedszkola.