Obowiązek zgłoszenia wyjazdu z Polski na dłużej niż 30 dni

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS  także obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, „Rodzina 500+” czy żłobkowe.

 Niemniej jednak  aby móc korzystać z tego programu istotne jest aby rzeczywiście przebywać z dzieckiem na terenie naszego kraju.  Ta zasada dotyczy każdego obywatela Polski  i każdego cudzoziemca który chce i ma prawo skorzystać z tych przywilejów. 

 O tym przypomina  ZUS w związku z informacjami iż grupy uchodźców powracają na Ukrainę wcześniej występując z wnioskami o przyznanie im prawa do świadczeń. Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go uprawnień wynikających ze specustawy, w tym wypłaty świadczeń socjalnych  . Takie działania są niezgodne z prawem i będą podlegały kontroli w szczególności na podstawie raportów Straży Granicznej . 

Dodatkowe kompetencje uzyskuje również ZUS który będzie mógł wezwać  osoby składające wnioski   do osobistego stawiennictwa w terminie trzech dni roboczych w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia i wypłaty świadczeń. Jeśli uchodźca się nie stawi, ZUS wstrzyma wypłatę lub pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Gdy zaś stawi się po upływie wyznaczonego terminu, świadczenie będzie wypłacane od następnego miesiąca. Data złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższych artykułach z których korzystaliśmy 

https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/500-plus/5466182,500-RKO-obywatel-Ukrainy-wyjazd-z-Polski-ZUS.html

https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art36352691-zus-sprawdzi-czy-ukrainiec-wyjechal