PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM

1. Poradnictwo w Punkcie Informacyjnym Centrum, przy ul. Hołdu Pruskiego 8, odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 18.30.

2. W Centrum mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (pracownicy / osoby korzystające z porad, nie wykazujące objawów choroby zakaźnej – kaszlu, kataru, gorączki, osłabienia).

3. Z porady w Centrum mogą skorzystać osoby, które wcześniej umówiły wizytę drogą telefoniczną (+48 791 452 234) lub za pośrednictwem e-mail (cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu).

4. Po wejściu do Centrum każda osoba obligatoryjnie dezynfekuje ręce, a także posiada zasłonięte nos i usta maseczką ochronną, przyłbicą, itp.

5. Pracownicy oraz odwiedzający Centrum muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.