Podsumowanie 2022 roku

Zespól Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców w roku 2022 aktywnie włączył się w działania związane z nagłym wybuchem wojny w Ukrainie i przybywającymi do Szczecina uchodźcami. Spotkaliśmy się z minimum 800 osób. Wielokrotnością tych spotkań były porady telefoniczne i pomoc mailowa. 

Uchodźcy zwracali się do nas z kłopotami dnia codziennego. Bezpieczne miejsce zamieszkania, dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, legalizacja opieki nad małoletnimi którzy przybyli do Szczecina bez opiekunów prawnych, informacje o dostępie do edukacji, nauka języka polskiego oraz poszukiwanie pracy – to przykładowe zagadnienia z jakimi się do nas zwracano. 

Miasto Szczecin jest miejscem przyjaznym nie tylko dla uchodźców wojennych. Spotykaliśmy się z problemami cudzoziemców przybyłych z dalekich krajów azjatyckich, z Anglii, RPA i Stanów Zjednoczonych. 

Na zakończenie roku każdemu z Państwa przebywającemu na terenie naszego miasta dziękujemy za okazane zaufanie i przekazujemy nasze tradycyjne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2023.