Polskie pochodzenie

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę które :

– co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

Wykazuje swój związek z polskością w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów.

W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ?

Poprzez :

 Ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka .

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się w Polsce ani  prawa przekraczania granic Polski bez wizy . Na jej podstawie cudzoziemiec może otrzymać wizę pobytową długoterminową  uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy 

W przypadku wątpliwości czy też problemów technicznych zapraszamy na spotkanie z doradcą w CIC 

http://cudzoziemcy.szczecin.eu .