Przedłużenie legalnego pobytu

Termin twojego legalnego pobytu w Polsce na podstawie:

  • wizy krajowej
  • zezwolenia na pobyt czasowy

kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Czy musisz dopełnić jakichkolwiek formalności?

Nie, twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa. Nie będzie się to wiązało z umieszczeniem w twoim dokumencie podróży nowej
naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu.

Jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce w ramach ruchu bezwizowego – okres twojego legalnego pobytu kończy
się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a nie masz możliwości powrotu na Ukrainę?

Możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy po przywróceniu bezpośredniej obsługi klienta przez urzędy wojewódzkie. Termin ich składania zostanie wydłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój pobyt będzie uważany za legalny pod warunkiem złożenia wniosku w przedłużonym terminie.