Przedłużenie legalnej pracy

Termin ważności twojego:

  • zezwolenia na pracę
  • zezwolenia na pracę sezonową
  • oświadczenia o powierzeniu pracy

kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Zostanie ono przedłużone z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który
obowiązywał jako ostatni.