Studia dla cudzoziemca na polskich uczelniach wyższych

Studia w Polsce dzielą się na trzy stopnie studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia) i studia doktoranckie (III stopnia). 

W Polsce są również możliwe studia podyplomowe, które zwykle trwają rok lub półtora roku.

Rok akademicki w Polsce dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się na początku października i trwają do końca stycznia. Z kolei zajęcia w semestrze letnim zaczynają się od połowy lutego i trwają do końca czerwca. 

Zasady podejmowania i odbywania nauki w polskich szkołach wyższych dla cudzoziemców bez konieczności uiszczania opłat są opisane szczegółowo pod linkiem :

Na jakich zasadach cudzoziemcy podejmują i odbywają nauki w polskich szkołach wyższych? – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegóły dotyczące podjęcia studiów w Polsce, w tym warunki przyjęć na poszczególne uczelnie, harmonogram roku akademickiego oraz informacje dot. czesnego znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://study.gov.pl/pl.