Szczeciński budżet 2024

Od roku 2019 w Szczecinie realizowane inwestycje osiągały pułap 1 miliarda zł rocznie. Działania centralne w ostatnich latach spowodowały systematyczne niekorzystne dla samorządów zmiany finansowania i jak wynika z badań -dotknęły gównie metropolie. Ta tendencja dotyczy również naszego Miasta.

Tegoroczny budżet został nazwany przez Prezydenta Piotra Krzystka budżetem przejściowym i odpowiedzialnym. Projekt zakłada nadwyżkę dochodów nad wydatkami, natomiast w tej chwili musi zmniejszyć dynamikę inwestycji.

Niemniej jednak kolejny rok to rok wielkich oczekiwań na pozytywne zmiany w podejściu do finansów samorządów z jednej strony, z drugiej zaś na dofinansowanie z kolejnej perspektywy UE oraz KPO co pozwoli na nowe projekty inwestycyjne, które napędzą rozwój Miasta.

I tego życzymy naszemu Miastu na 2024 rok.

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/budzet-szczecina-na-2024-rok

file:///C:/Users/pnpp1/Downloads/Projekt%20na%202024.pdf