500 PLUS DLA UCHODŹCY – KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

Dla uzyskania 500 PLUS konieczne jest złożenie  wniosku przez internet – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.. By zalogować się do PUE, potrzebny jest profil zaufany i telefon komórkowy. Po złożeniu wniosku o 500+, na PUE o będzie decyzja o przyznaniu świadczenia. Dla ułatwienia w sobotę i niedzielę placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. 

 Co jest potrzebne ? Niezbędny jest numer PESEL oraz konto w polskim banku .

Co jest  istotne ? : nieznajomość języka polskiego nie będzie przeszkodą w złożeniu wniosku o 500+. Formularz będzie także po ukraińsku. System informatyczny także będzie podpowiadać, które rubryki po kolei należy wypełniać. Będzie trzeba tam wpisać przede wszystkim swoje dane oraz dane dzieci, które są razem z uchodźcą w Polsce.

Jeśli 500 zł na dziecko zostanie przyznane, uchodźca ma wypłaty zapewnione przez 18 miesięcy – bez konieczności składania kolejnych wniosków oczywiście pod warunkiem przebywania na terenie Polski Jeśli wyjdzie do innego kraju lub wróci na Ukrainę, wsparcie nie będzie już wypłacane.