Co oznacza dla cudzoziemców stan zagrożenia epidemiologicznego i zamknięcie granic?

Zgodnie z ustanowionym stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym zamknięcia tymczasowo granic Polski, zakaz nie obowiązuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego):
– małżonków obywateli polskich
– dzieci obywateli polskich
– osób posiadających Kartę Polaka
– osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (innych niż powyższe) Komendant Straży Granicznej może udzielić zgody na wjazd. Po przekroczeniu granicy każda osoba zostanie sprawdzona i zbadana oraz poddana obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Nie przestrzeganie kwarantanny grozi karą 5 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia.

WAŻNA INFORMACJA!!

I tak można wyjechać z Polski. Ze względu jednak na zawieszenie połączeń kolejowych oraz lotniczych może być to utrudnione.
Czynne na tą chwilę są przejścia graniczne np. z Ukrainą:
– Dorohusk- Jahodyn
– Hrebenne- Rawa Ruska
– Korczowa- Krakowiec.