Co w sytuacji, w której kończy się wiza lub ruch bezwizowy?

  • Jeśli pochodzisz z Ukrainy i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego – po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Oczywiście jeśli nie wykorzystałeś do tej pory 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen).
  • Jeśli jesteś obywatelem: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, możesz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym.
  • Możesz złożyć też wniosek o przedłużenie wizy, ale tylko wtedy, jeśli pobyt na terytorium RP nie przekroczył roku na wizie krajowej. Wniosek o przedłużenie wizy wyślij na poczcie listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojej wizy.
  • Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, ale najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu – to bardzo ważne! Wniosek również wyślij pocztą listem poleconym – możesz powołać się na szczególną sytuację jaką jest pandemia koronawirusa.
  • Upłynięcie terminu osobistego stawiennictwa i oddania odcisków palców w Urzędzie przypadający w czasie zawieszenia obsługi interesantów, będzie liczony od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej bez żadnych konsekwencji dla postępowania.
  • Jeśli nie złożyłeś wniosku o pobyt czasowy i nieznacznie przekroczyłeś okres legalnego pobytu w Polsce na wizie lub ruchu bezwizowym – licząc na przychylność (w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji) Straży Granicznej przy wyjeździe z Polski, jest szansa, że ominą Cię konsekwencje.

UWAGA!!! Brak legalnego pobytu nie może być przyczyną, dla której nie zostaniesz zbadany lub przyjęty do szpitala z powodu koronawirusa – wystarczy Ci paszport.

Każdy ma obowiązek poddać się badaniom, a brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi temu na przeszkodzie. Koszty ponoszone są przez państwo lub stację sanitarno-epidemiologiczną.