Czy mogę skorzystać ze zwolnienia chorobowego na dziecko?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do wykorzystania zwolnienia na chore dziecko. W takiej sytuacji podczas wizyty u lekarza z dzieckiem, ten powinien wystawić Ci zwolnienie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność, abyś sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. W roku kalendarzowym możesz wykorzystać odpowiednio:
– 60 dni w przypadku dzieci zdrowych do 8 roku życia, zaś w przypadku dzieci chorych do 14 roku życia;
– 30 dni, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności do lat 18;
– 14 dni, jeśli sprawujesz opiekę nad innym członkiem rodziny. Pamiętaj jednak, że jeśli poza Tobą, we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zaopiekować się dzieckiem – zasiłek Ci nie przysługuje.