Czy przysługuje mi urlop wychowawczy?

Jeśli posiadasz dziecko, które ma mniej niż 6 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 18 lat) masz prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. Aby skorzystać z tego rodzaju urlopu musisz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a Twój staż pracy (niekoniecznie u aktualnego pracodawcy) musi wynosić minimum 6 miesięcy. Z urlopu wychowawczego mogą w tym samym czasie korzystać oboje rodzice. Maksymalny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, jednak jeden rodzic może skorzystać maksymalnie z 35 tygodni. Wniosek urlopowy musisz złożyć na 21 dni przed, a pracodawca nie ma prawa Ci odmówić. Nie musisz też wykorzystać pełnego wymiaru urlopu jednorazowo, możesz to zrobić maksymalnie w 5 częściach.
Pamiętaj, że urlop wychowawczy jest bezpłatny –  to oznacza, że nie otrzymujesz świadczenia opłacanego z ubezpieczenia chorobowego.