Czym grozi nielegalny pobyt?

Jak wspomnieliśmy wyżej – na Tobie spoczywa odpowiedzialność związana z legalizacją pobytu. Tym samym w przypadku, kiedy przebywasz na terytorium Polski nielegalnie – Ty ponosisz konsekwencję. Pamiętaj, że nawet jeden dzień nielegalnego pobytu może skutkować Twoją deportacją.
Oczywiście, jeśli ze strony pracodawcy doszło do zaniedbania i nie wezwał Cię on do uzupełnienia dokumentów legalizujących Twój pobyt w terminie lub nie rozwiązał z Tobą umowy w chwili, gdy Twoje dokumenty utraciły swą ważność, podczas kontroli uprawnionych do tego organów, on również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Organy, które są uprawnione do weryfikacji legalności Twojego pobytu to:
Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja.