Legalny pobyt

Ważne zmiany dla posiadaczy samochodów!

1 stycznia br. zmieniły się przepisy w zakresie zasad rejestracji pojazdów. Oto co trzeba wiedzieć: – dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem jego zarejestrowania, – wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu, dopuszczenia go do obrotu lub sprowadzenia na terytorium Polski, – dłuższy (90-dniowy) termin jest przewidziany […]

MODUŁ OBSŁUGI SPRAW – nowy serwis dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy skierowany do cudzoziemców. Dzięki niemu możliwe jest m.in. wypełnienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt. Nowopowstały serwis jest dostępny w aż 7 wersjach językowych, w tym między innymi ukraińskiej, francuskiej, wietnamskiej oraz arabskiej. Za jego pośrednictwem wszyscy zainteresowani mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące obowiązujących procedur migracyjnych […]

Dokument DIIA.PL

Diia.pl to dokument pobytowy w aplikacji mobilnej m Obywatel. Dostępny jest dla tych cudzoziemców objętych specustawą, którzy posiadają numer PESEL UKR oraz założyli profil zaufany. Do korzystania z tej aplikacji niezbędne jest: • przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku; • nadany numer PESEL (z pieczątką „Osoba o statusie UKR”); • login i hasło do […]

Prawo ponownego wjazdu do Polski dla uciekających z Ukrainy

Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy Straż Graniczna odmawia ponownego wjazdu na terytorium RP obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24.02.2022, objęto ich ochroną czasową, opuścili oni terytorium naszego kraju na okres nieprzekraczający 30 dni, po czym chcieli wrócić.  Takie decyzje dotyczyły osób, które przekroczyły okres 90 dni pobytu w strefie Schengen.  Zgodnie z interpretacją […]

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy- procedury urzędowe 

 Zgodnie z polskim  Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Urzędy Wojewódzkie są jednak tak przeciążone napływającymi wnioskami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, że często ich pracownicy nie są w stanie wydać decyzji […]

Poznaj zasady wyjazdu z Ukrainy mężczyzn w wieku poborowym 

Sprawdź kto, mimo stanu wojennego, może wyjechać z Ukrainy, a kto nie ma takiej możliwości. W związku z obowiązującym stanem wojennym na terenie Ukrainy nie każdy mężczyzna może wyjechać poza granice tego kraju.  Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w okresie obowiązywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest co do zasady ograniczony […]

Procedura tymczasowej ochrony dla osób z tzw. państw trzecich

Tak zwana „tymczasowa ochrona”to procedura, dzięki której możliwe jest zapewnienie natychmiastowej tymczasowej ochrony osobom pochodzącym z państw trzecich, które nie mogą powrócić do swojego państwa. Po przyjeździe na terytorium Polski, cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców udziela: – zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku, – wydaje kartę pobytu, –  opieki medycznej, […]

Nowe zasady otrzymania PESEL dla cudzoziemców

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się […]

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Więcej informacji – Epidemia koronawirusa – […]

Czym grozi nielegalny pobyt?

Jak wspomnieliśmy wyżej – na Tobie spoczywa odpowiedzialność związana z legalizacją pobytu. Tym samym w przypadku, kiedy przebywasz na terytorium Polski nielegalnie – Ty ponosisz konsekwencję. Pamiętaj, że nawet jeden dzień nielegalnego pobytu może skutkować Twoją deportacją. Oczywiście, jeśli ze strony pracodawcy doszło do zaniedbania i nie wezwał Cię on do uzupełnienia dokumentów legalizujących Twój […]

Kto ponosi odpowiedzialność za legalny pobyt?

Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu Cię, Twój potencjalny pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy przebywasz w Polsce legalnie. Jednak odpowiedzialność za legalizację pobytu znajduje się po Twojej stronie. To Ty musisz pilnować terminów ważności dokumentów, które legalizują Twój pobyt. Jeśli jesteś w trakcie postępowania związanego z wydaniem jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, na Tobie […]

Jakie dokumenty uprawniają do legalnego pobytu w Polsce?

Najważniejszym dokumentem, który umożliwia przyjazd i przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest paszport. Musi on zostać wydany w ciągu ostatnich 10 lat, a także być ważny minimum 3 miesiące po dacie Twojego planowanego wyjazdu z Polski. Jeśli paszport traci swą ważność, tym samym przestają być aktualne inne dokumenty legalizujące Twój pobyt. Są trzy dokumenty, uprawniające […]