EMERYTURA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Jeżeli pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę przeczytaj poniższe informacje. 

Jeśli mieszkasz na terenie Polski :

  1. wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:
  2. do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

3.Wypełnij również właściwy formularz o świadczenie z instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy.

Na podstawie tych dokumentów  zostanie wyliczona należna Ci emerytura  lub renta z ZUS oraz przekazany wniosek o świadczenie ukraińskie i do instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy. Instytucja ta rozpatrzy wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle decyzję o emeryturze lub rencie.