Jak pozyskać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych?

W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej (ul. Wincentego Pola 6, al. Wojska Polskiego 160, ul. Spedytorska 6/7), gdzie próbki kału zbadane zostaną pod kątem nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella oraz prątków gruźlicy. Próbki należy dostarczyć z trzech kolejnych dni. Czas oczekiwania na wyniki wynosi kilka dni, a koszt badania to ok. 100 złotych. Z wynikiem należy udać się lekarza medycyny pracy lub podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować Cię na dodatkowe badania. Na podstawie wyników wszystkich badań lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy, lub też nie. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy lekarz podejmuje decyzję o tym, kiedy powinieneś ponowić badania.