Pozostałe

Letnie kino na leżakach zaprasza!

Jak co roku, w okresie letnim rozpoczyna się kolejny sezon plenerowych seansów kinowych pod gołym niebem? Kino na leżakach – bo tak nazywa się to rokroczne wydarzenie – rozpocznie się seansem w dniu 27 czerwca.  W tym roku proponowany repertuar ma nas zachęcać do działania, do dokonywania odważnych wyborów i podejmowania decyzji o zmianach w […]

Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach? Podpowiadamy!

Sprawa jest całkiem prosta. Drzewo rozebrane ze wszelkich ozdób, bombek oraz lampek należy pozostawić obok brązowego pojemnika na odpady typu BIO. Wystawienia choinki nie trzeba nigdzie wcześniej zgłaszać lub specjalnie rejestrować. Drzewka będą odbierane w tych samych terminach co bioodpady – raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej […]

Ważne zmiany dla posiadaczy samochodów

1 stycznia br. zmieniły się przepisy w zakresie zasad rejestracji pojazdów. Oto co trzeba wiedzieć: – dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem jego zarejestrowania, – wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu, dopuszczenia go do obrotu lub sprowadzenia na terytorium Polski, – dłuższy (90-dniowy) termin jest przewidziany […]

To właśnie miłość w Szczecinie!

Dwudziestolecie chóru Politechniki Morskiej stało się okazją do niezwykłej i fantastycznej produkcji. Bazą teledysku jest kultowy już utwór Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You. Dyrygentka chóru Sylwia Fabiańczyk – Makuch perfekcyjnie połączyła szczecińską wersję utworu z produkcją „To właśnie miłość. W teledysku oprócz chórzystów występują w niecodziennej odsłonie Prezydent Miasta Szczecin Piotr […]

Niezwykła Pani Tilebein

Historia Szczecin a jest niezwykła, a historia tej Kobiety pokazuje, iż nie na darmo nazywano to miasto Paryżem Północy. Nieistniejąca już willa na Żelechowej w XIX wieku była centrum kultury, sztuki, wzorem gościnności i wykwintności Szczecina. Piękna Pani Sophie Tilebein- z pochodzenia francuska , wraz z mężem prowadzili to niezwykłe miejsce ściągając najlepszych z najlepszych mieszkańców Szczecina.  W domu stojącym na rogu […]

Śnieg, zapach czekolady i życzenia Wesołych Świąt

Szczecin pachnący czekoladą przy dźwiękach kolejnej muzycznej pocztówki „Szczecińska pastorałka”- to propozycja młodych solistów ze Studia Wokalnego Damian Wójcik. Piękne widoki naszego miasta „z lotu ptaka”, Prezydent Piotr Krzystek z choinką „do nieba”, Monika Szymanik z Kamienicy w Lesie, znikające w mig bezy od Hani Bezy-wprowadzają nas w to, co już za chwilę – czas […]

Niezwykła Pani Tilebein

Historia Szczecin a jest niezwykła, a historia tej Kobiety pokazuje, iż nie na darmo nazywano to miasto Paryżem Północy. Nieistniejąca już willa na Żelechowej w XIX wieku była centrum kultury, sztuki, wzorem gościnności i wykwintności Szczecina. Piękna Pani Sophie Tilebein- z pochodzenia francuska , wraz z mężem prowadzili to niezwykłe miejsce ściągając najlepszych z najlepszych mieszkańców Szczecina.  W domu stojącym na rogu […]

Woda zawsze ” pod ręką „

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wodę do picia kupujemy w sklepie w zamkniętych butelkach. Do wody z kranu podchodzimy nieufnie i z rezerwą. Natomiast zwolennicy wody z kranu wskazują, iż jakość tej wody w większych miastach Polski (Szczecin mieści się w tym wykazie) w nie odbiega jakością od większości wód butelkowych, a często zawartość minerałów […]

105 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Dzieje Polski były trudne i burzliwe. Polacy tracili swoją suwerenność i musieli ciężko walczyć o odzyskanie swojego kraju. Tak też było w XVIII wieku. Polska na wiele lat utraciła niepodległość. Trzy rozbiory (1772, 1793, 1795) spowodowały podział Polski pomiędzy trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Nasz kraj zniknął zupełnie z mapy świata na długie 123 […]

Urodziny Szczecina

5 lipca przypadła 78. rocznica przejęcia przez polską administrację zarządu nad Szczecinem. Z tej okazji, jak co roku, odbyło się wspólne świętowanie urodzin Miasta. Jedną z tradycji związanych z urodzinami Szczecina, jest przyznawanie honorowego tytułu Ambasadora Szczecina. Otrzymać go mogą osoby, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta. Co ciekawe do tytułu, mieszkańcy […]

Prestiżowa nagroda dla budynku szczecińskiej Filharmonii

Po dziewięciu latach od otwarcia budynek szczecińskiej Filharmonii został doceniony i wyróżniony. Jako jedyny z Polski znalazł się na liście 200 znaczących dzieł architektury na świecie. Lista ta została stworzona przez globalny przewodnik C.guide hiszpańskiej Fundacji Architektury. Projekt dla siedziby Filharmonii został wyłoniony drogą międzynarodowego konkursu w roku 2007. Pracownia projektantów z Barcelony – Barozzi/Veiga miała za […]

Książę Bogusław X 

Pomorze Zachodnie było poddawane licznym próbom. Położenie pomiędzy silnymi sąsiadami: Brandenburgami, Danią, Prusami nie ułatwiało w zachowaniu niezależności.  Władcą, który wiedział o tym najlepiej był Bogusław X pochodzący ze starej dynastii Gryfitów. Losy Bogusława przypominały życie podczas sztormu. Walczył, wygrywał, ale i przegrywał. Ponieważ był dobrze wykształcony – potrafił przygotowywać swoje księstwo na konfrontację z […]

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do naszej dokumentacji medycznej jest naszym prawem niezbywalnym. Żadna placówka medyczna, która opiekuje się naszym zdrowiem, nie ma prawa odmówić nam wglądu w tę dokumentację, otrzymania jej kopii, czy też przesłania w formie elektronicznej, jeśli tak jest prowadzona. Co do zasady prawo do wydania tych dokumentów nie powinno być związane z ponoszeniem przez […]

Szczeciński Budżet Obywatelski – głosowanie rozpoczęte !

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta Szczecin. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie […]

Językowe SOS dla cudzoziemców

Wojna w Ukrainie i kolejne jej etapy powodują, że zimowa fala uchodźców szacowana jest na 200 tysięcy osób do nawet pół miliona osób. Oznacza to, iż przybędą kolejne osoby, dla których niezwykle ważnym stanie się podstawowa i bieżąca komunikacja w życiu codziennym. Właśnie dlatego prezentujemy inicjatywę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, którą chcielibyśmy polecić każdemu cudzoziemcowi, […]

Zakupowe szaleństwo w Black Week !

Termin Black Friday czy też Black Week zagościł w Polsce od roku 2015 i od tamtego czasu ostatni piątek listopada jest dniem, w którym można skorzystać z wielu okazji cenowych związanych z handlem zarówno stacjonarnym, jak i internetowym. Z biegiem lat dzień ten stał się ważnym wydarzeniem marketingowym oczekiwanym zarówno przez sprzedawców, jak i klientów. […]

 Dziedziczenie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemca 

Jak każdy obywatel tak i cudzoziemcy mogą nabyć spadek zarówno w formie dziedziczenia ustawowego jak i na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. W takim wypadku nie ma różnic pomiędzy obywatelami polskimi ja obcokrajowcami.   Jedyne obostrzenia są związane z nabywaniem tą drogą nieruchomości bądź też udziałów w nich i to też nie w każdym przypadku. W […]

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności cudzoziemca w Polsce

W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania” orzeczeń o niepełnosprawności, a Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Oznacza to, iż cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych […]

Wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem NFZ

Praktyczne wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  W polskim systemie opieki zdrowotnej pierwszym szczeblem jest podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz pierwszego kontaktu. Takiego lekarza należy wybrać w przychodni składając pisemną deklarację. Do niego rejestrujemy się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia. W ramach ubezpieczenia […]

Sposób, forma i tryb reklamacji towarów niezgodnych z umową 

Po zawarciu umowy kupna sprzedaży każdy konsument z mocy prawa może reklamować towar niezgodny z umową. Reklamacja jest składana do sprzedawcy, bo to właśnie sprzedawca odpowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową.   Towar jest zgodny z umową, gdy: nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany jego właściwości są zgodne […]

Umowa kupna – sprzedaży – wzajemne obowiązki stron 

Umowa kupna – sprzedaży jest naszą najbardziej „codzienną” umową. Zawieramy ją w każdym sklepie spożywczym, w kinie, jadąc taksówką, ale też kupując meble czy telefon komórkowy. Kupujemy zarówno towary jak i usługi. Pamiętajmy, że to konsument wybiera towar i to on decyduje jakie ma mieć cechy.   W polskim prawie konsument jest chroniony o ile sam […]

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu i obowiązki kupującego 

Prawidłowo sporządzona umowa powinna być sporządzona na piśmie szczegółowo i starannie po to by uniknąć ewentualnych niepotrzebnych sporów w przyszłości.  Umowa ta powinna zawierać:  dokładne określenie sprzedającego i kupującego: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz organ wydający ten dokument; datę i miejsce zawarcia umowy; precyzyjne określenie przedmiotu umowy, […]

 Wynajem mieszkań lub pokoju w Polsce

Umowa najmu lokalu powinna  być zawarta na piśmie i zawierać przede wszystkim:  dane osobowe obu stron – wynajmującego oraz najemcy, dane dotyczące przedmiotu najmu, wszelkie warunki umowy (czas trwania umowy, wysokość czynszu, terminy wpłat, szczegóły dotyczące wypowiedzenia itp.). Z praktyki i doświadczenia wynika, że szczegółowa i staranna umowa najmu oznacza mniej kłopotów w razie jakiegokolwiek […]

ALIMENTY DLA DZIECI CUDZOZIEMCÓW

W sytuacji, gdy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacji na rzecz dziecka niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania postanowienia sądu. Sądem tym może być zarówno sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, jak i miejsca zamieszkania pozywanego rodzica. W sprawach, w których pozwanym jest cudzoziemiec sprawę rozstrzyga […]

Legalizacja dokumentów z Ukrainy – klauzula apostille 

Klauzula apostille jest poświadczeniem autentyczności podpisu złożonego na dokumencie urzędowym sporządzonym w danym państwie. W chwili obecnej takie poświadczenie jest bardzo istotne zwłaszcza dla obywateli z Ukrainy. Ukraina jest sygnatariuszem konwencji haskiej co oznacza, iż nie ma konieczności uwierzytelnienia dokumentów w konsulatach ukraińskich w kraju wydania dokumentu. Wystarczy poświadczenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W […]

Zakup nieruchomości w RP przez cudzoziemca

Kwestie związane z nabywaniem przez Cudzoziemców nieruchomości na terenie RP reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (ustawa z dnia 24 marca 1920 r.), a   w  przypadku  nieruchomości rolnych – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Od obowiązku uzyskania zezwolenia, co do zasady zwolnione są osoby pochodzące z Europejskiego Obszaru […]

Jak rozliczyć PIT?

W Polsce obowiązuje coroczny  obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to obowiązek powszechny i brak dopełnienia tej czynności grozi karami.  Możemy rozliczyć swój PIT samodzielnie korzystając z dostępnych narzędzi . Oto instrukcja krok po kroku : 1/W serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl/pit/ wybierz e-Urząd Skarbowy. 2/Zaloguj się. Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego lub […]

Kiedy stosujemy numer PESEL, a kiedy numer NIP?

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nr PESEL jest identyfikatorem osób, które: są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków, nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w kontaktach z fiskusem nr NIP posługują się podatnicy, którzy: […]

Wymiana hrywien będzie bezpieczna.

Z uwagi na obecną sytuację polityczną związaną z wybuchem wojny w Ukrainie i masowym przyjazdem mieszkańców tego kraju na terenie Polski zostały zaobserwowane działania lichwiarskie w kantorach wymiany walut. W drastycznych przypadkach proponowano wymianę hrywny za 1 grosz. W związku z tym uznano iż  pilnie potrzebna jest interwencja państwa w tym zakresie i w Wszystko […]

Zmiana taryfikatora mandatów 2022

Nie warto się spieszyć !! Zmiany w prawie drogowym będą bolesne dla naszych portfeli.  Według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o 71 km/h wyniesie 2500 tys. Za rozmowę przez telefon w czasie jazd zapłacimy 500 zł. Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na […]

Załatwianie spraw urzędowych przez ePUAP

ePUAP to skrót od nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. ePUAP pozwala na załatwianie wielu spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w dowolnym czasie i miejscu. Korzystając z tej platformy, nie jesteśmy ograniczeni godzinami pracy urzędów i sami decydujemy, kiedy złożyć dany wniosek. ePUAP oferuje dostęp do usług elektronicznych, szybko, […]

PROFIL ZAUFANY – ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Profil Zaufany to metoda weryfikacji tożsamości stosowana przez zdecydowaną większość instytucji publicznych w Polsce, która pozwala na załatwianie spraw urzędowych online. Profil jest bezpłatnym narzędziem do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami), dzięki któremu możemy: potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji, podpisać dokument podpisem zaufanym. Profil Zaufany daje przede wszystkim dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP , […]

Spis ludności 2021

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze. W Polsce spis taki rozpoczyna się 1 kwietnia i jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców RP -zatem także dla cudzoziemców. Poniżej macie Państwo wytyczne do spisu. W razie pytań-zapraszamy do Centrum Informacji dla […]

ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

Wśród cudzoziemców przebywających w Polsce znajdują się osoby, które straciły pracę i chwilowo nie mają środków do życia. Stowarzyszenie JADŁODZIELNIA SZCZECIN organizuje żywność dla potrzebujących. W siedzibie organizacji przy ul. Żółkiewskiego 4 można otrzymać żywność. Ponadto gromadzona jest w szafkach, rozmieszczonych na terenie miasta Szczecina. JADŁODZIELNIA – lokal Szczecin, ul. Żółkiewskiego 4 Godziny otwarcia: wtorki […]

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych

Proponujemy kilkuetapowe szkolenie skierowane do cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce, przygotowujące do pracy w charakterze edukatora międzykulturowego/ edukatorki międzykulturowej. Całość kursu to: szkolenie, konsultacje indywidualne, przeprowadzenie własnych zajęć (spotkanie, warsztat, wydarzenie kulturalne, webinarium) Podczas szkolenia osoby uczestniczące zdobędą wiedzę oraz umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć na temat własnej kultury i dynamiki zjawisk na styku kultur […]

Jakie są założenia Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” i czy mogę wraz rodziną do niego przystąpić?

Celem Programu jest stworzenie na terenie Szczecina oraz gmin partnerskich przyjaznej przestrzeni do życia dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień. W ramach Programu funkcjonują dwa rodzaje kart uprawniających do otrzymania zniżek: – Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) skierowana jest […]

Czy w Polsce jest obowiązek meldunkowy?

Jeśli planujesz zostać w Polsce powyżej 30 dni, masz obowiązek zameldować się w terminie 4 dni od dnia Twojego przyjazdu. Zameldować możesz się w chwili, gdy posiadasz umowę najmu mieszkania. Na wizytę w Urzędzie powinieneś przygotować: umowę najmu, ważny paszport wraz z dokumentem, który legalizuje Twój pobyt, wypełniony formularz (jeśli chcesz się zameldować na termin […]

Urzędy – co, gdzie i jak załatwić?

Poniżej znajdziesz listę urzędów oraz wskazówki, jakie sprawy możesz w nich załatwić: – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – tutaj możesz złożyć wniosek o kartę czasowego lub stałego pobytu, zaproszenie, świadczenia dla osób, które posiadają Kartę Polaka i złożyły wniosek na pobyt stały – Urząd Miasta Szczecin – to tutaj możesz m. in. zarejestrować swój samochód, wystąpić […]

Czy Polsce obowiązują jakieś szczepienia?

W Polsce obowiązkowym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież do lat 19, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie (studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy służb weterynaryjnych). Do obowiązkowych w naszym kraju należą szczepienia przeciwko gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae […]

Jak pozyskać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych?

W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej (ul. Wincentego Pola 6, al. Wojska Polskiego 160, ul. Spedytorska 6/7), gdzie próbki kału zbadane zostaną pod kątem nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella oraz prątków gruźlicy. Próbki należy dostarczyć z trzech kolejnych dni. Czas oczekiwania na wyniki wynosi kilka […]