Jakie dokumenty legalizują pracę w Polsce?

Dokumentami, legalizującymi pracę w Polsce są:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – na jego podstawie można pracować maksymalnie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • zezwolenie na pracę – upoważnia do pracy przez okres do trzech lat,
  • zezwolenie na pracę sezonową – można na jego podstawie pracować do 9 w roku kalendarzowym,
  • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane jest na okres do 3 lat.

Każdy z tych dokumentów wydawany jest na konkretnego pracodawcę, stanowisko, rodzaj umowy, wymiar etatu i wysokość wynagrodzenia.