Jakie dokumenty powinieneś mieć ze sobą na granicy?

Chcąc przyjechać do Polski na granicy musisz mieć przy sobie następujące dokumenty:

– ważny dokument podróży,
– ważny dokument legalizujący pobyt w Polsce.

Oprócz tego funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zapytać Cię o cel przyjazdu do Polski, poprosić o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce, a także środków finansowych na czas pobytu i powrót do kraju. Jeśli przyjeżdżasz w celu wykonywania pracy, możesz zostać poproszony o okazanie dokumentu, który to poświadcza.

Pamiętaj również, że nawet jeśli posiadasz ważne dokumenty, Straż Graniczna może odmówić Ci wjazdu do Polski. Może się tak stać, jeśli:

– nie przedstawisz dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu,
– posiadasz podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub kartę pobytu,
– nie możesz udokumentować posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
– Twoje dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
– Twój pobyt może stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz obronności lub bezpieczeństwa państwa.