Jakie są założenia Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” i czy mogę wraz rodziną do niego przystąpić?

Celem Programu jest stworzenie na terenie Szczecina oraz gmin partnerskich przyjaznej przestrzeni do życia dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień.

W ramach Programu funkcjonują dwa rodzaje kart uprawniających do otrzymania zniżek:

– Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) skierowana jest do rodzin, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci.
SKR umożliwia dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej oraz opieki nad dzieckiem na terenie miasta
– Szczecińska Karta Seniora (SKS) skierowana jest do seniorów powyżej 65 roku życia, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, i oferuje dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zniżek, ulg i ofert bezpłatnych w wybranych punktach usługowo-handlowych na terenie miasta.

Wnioski o wydanie kart SKR i SKS należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39.

Tel. 91 4245 931, fax. 91 4245 322, e-mail: boi@um.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w Programie znajdują się na stronie: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl