Książę Bogusław X 

Pomorze Zachodnie było poddawane licznym próbom. Położenie pomiędzy silnymi sąsiadami: Brandenburgami, Danią, Prusami nie ułatwiało w zachowaniu niezależności. 

Władcą, który wiedział o tym najlepiej był Bogusław X pochodzący ze starej dynastii Gryfitów. Losy Bogusława przypominały życie podczas sztormu. Walczył, wygrywał, ale i przegrywał. Ponieważ był dobrze wykształcony – potrafił przygotowywać swoje księstwo na konfrontację z silnymi sąsiadami. Scentralizował administrację, powołał sąd nadworny, kancelarię i urząd marszałka. Ograniczył bicie monety przez miasta, a system monetarny oparł na pieniądzu srebrnymi złotym, bitym przez książęcą mennicę. Wprowadził bezpośrednie podatki od nieruchomości. Wyręb drzew w książęcych lasach dozwolony był tylko za zezwoleniem, co przynosiło pokaźne dochody. Książę uporządkował też łowiectwo. Zwiększył ilość żołnierzy, przy pomocy, których skutecznie walczył z rozbojami na drogach i rycerzami rabusiami. Na bezpiecznych traktach rozkwitał handel, co sprzyjało rozwojowi miast. Rozpoczął orientować swoją politykę na Polskę. W 1490 r. w Grodnie zawarł układ małżeński z Kazimierzem IV Jagiellończykiem i pojął za żonę jego córkę Annę, z którą stworzyli szczęśliwy związek. W ciągu dwunastu lat małżeństwa księżniczka urodziła mu ośmioro dzieci, w tym pięciu synów, którzy zapewnili przedłużenie dynastii Gryfitów.

 Barwne i ciekawe życie księcia skończyło się jednak koniecznością złożenia hołdu Świętemu Cesarzowi Rzymskiemu, a Pomorze Zachodnie zostało uznane za bezpośrednie lenno Rzeszy. 

Zasłużenie otrzymał przydomek WIELKI, a pomnik pod Zamkiem Królewskim w Szczecinie przypomina o Jego walce o niezależność tych ziem. 

W nawiązaniu do powyższej historii warto udać się do Kina Zamek i obejrzeć animowany film WIELKA PODRÓŻ BOGUSŁWA X, który w nowatorskiej formule przybliża jeden tylko fragment z jego licznych wypraw. 

Wielka podróż Bogusława X – Wiadomości Szczecin – Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.