Kto ponosi odpowiedzialność za legalny pobyt?

Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu Cię, Twój potencjalny pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy przebywasz w Polsce legalnie. Jednak odpowiedzialność za legalizację pobytu znajduje się po Twojej stronie. To Ty musisz pilnować terminów ważności dokumentów, które legalizują Twój pobyt. Jeśli jesteś w trakcie postępowania związanego z wydaniem jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, na Tobie spoczywa obowiązek wywiązywania się z dostarczenia dokumentów, do których uzupełnienia wezwał Cię Urząd Wojewódzki. Na Tobie spoczywa również obowiązek informowania Twojego pracodawcy o statusie toczącego się w Twojej sprawie postępowania.