Legalizacja dokumentów z Ukrainy – klauzula apostille 

Klauzula apostille jest poświadczeniem autentyczności podpisu złożonego na dokumencie urzędowym sporządzonym w danym państwie. W chwili obecnej takie poświadczenie jest bardzo istotne zwłaszcza dla obywateli z Ukrainy.

Ukraina jest sygnatariuszem konwencji haskiej co oznacza, iż nie ma konieczności uwierzytelnienia dokumentów w konsulatach ukraińskich w kraju wydania dokumentu. Wystarczy poświadczenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów szkolnych lub uczelnianych legalizację uzyskamy w Kuratorium Oświaty lub Narodowej Akademii Wymiany Akademickiej.

Wiele dokumentów jest gotowe do uzyskania klauzuli apostille na Ukrainę. 

Dla przykładu akt urodzenia ma już pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego i można uzyskać pieczęć apostille. Podobnie tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienie pełnomocnictwa notarialnego wymaga pieczęci Prezesa Sądu Okręgowego.

Zalegalizowanie dokumentu odbywa się poprzez dostarczenie go z wnioskiem i opłatą w kwocie 60 zł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikają w poniższy link:

Apostille – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Portal Gov.pl (www.gov.pl)