MODUŁ OBSŁUGI SPRAW – nowy serwis dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy skierowany do cudzoziemców. Dzięki niemu możliwe jest m.in. wypełnienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Nowopowstały serwis jest dostępny w aż 7 wersjach językowych, w tym między innymi ukraińskiej, francuskiej, wietnamskiej oraz arabskiej. Za jego pośrednictwem wszyscy zainteresowani mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące obowiązujących procedur migracyjnych oraz poprawnego wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Portal umożliwia również wypełnienie oraz przesłanie do właściwego wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. Należy jednak pamiętać, że obecnie po przesłaniu uzupełnionego wniosku za pośrednictwem portalu, nadal konieczne jest wydrukowanie go, podpisanie oraz osobiste złożenie w danym urzędzie wojewódzkim. Planuje się, że w przyszłości serwis zapewni możliwość złożenia dokumentów jedynie w wersji elektronicznej.

Nowopowstały portal dostępny jest pod adresem: mos.cudzoziemcy.gov.pl